Cursus “Leven in Christus”

‘Leven in Christus’ is een pastoraal programma dat deelnemers wil helpen om te groeien in discipelschap en vrijheid en wil leren om vrij te zijn en vrij te blijven.  Uit persoonlijke ervaring kan ik u mededelen dat deze cursus mij erg veel heeft gebracht. Zo kwam ik er tijdens deze cursus achter dat er veel…

Lees Verder

Visit Us On FacebookCheck Our Feed