CONTACT

Link Maps Gereformeerde Kerk Kamperveen

Kerkenraad:

  • ouderling/kerkrentmeester: “vacant”

Kosters:

  • Gert en Greet Fikse, Zuideinde Oost 11a, 8278 AS Kamperveen, 0525621362 of 0610597384, ggfikse@gmail.com

Info:

website: www.gereformeerdekerkkamperveen.nl

mail: gereformeerdekerkkamperveen@gmail.com

facebook: Gereformeerde kerk Kamperveen 

Bankrekeningnummers:

IBAN: NL 85 RABO 0331 3039 65 t.n.v. Gereformeerde Kerk Kamperveen (kerk)

IBAN: NL 40 RABO 0331 3019 62 t.n.v. Roemenië Project

IBAN: NL 76 ASNB 0856 3208 38 t.n.v. Indonesië Project

Post adres en adres van het kerkgebouw:

Zuideinde West 12
8278 AP Kamperveen

Visit Us On FacebookCheck Our Feed