CONTACT

Kerkenraad:

  • preses (= voorzitter) en scriba (secretaris): VACANT
  • ouderling met bijzondere opdracht: Henk Palland, Venedijk Noord 2a, 8265 VX Kampen, 06-30303787, henkpalland@outlook.com

Koster:

Aalt van Putten, Westerweg 19, 8097 PB, Oosterwolde, 0525-785050 vanputtenaalt@gmail.com

Info:

website: www.gereformeerdekerkkamperveen.nl

mail: gereformeerdekerkkamperveen@gmail.com

facebook: Gereformeerde kerk Kamperveen 

 

Bankrekeningnummers:

IBAN: NL 85 RABO 0331 3039 65 t.n.v. Gereformeerde Kerk Kamperveen (kerk)

IBAN: NL 40 RABO 0331 3019 62 t.n.v. Roemenië Project

IBAN: NL 76 ASNB 0856 3208 38 t.n.v. Indonesië Project

 

Post adres en adres van het kerkgebouw:

Zuideinde West 12
8278 AP Kamperveen

Visit Us On FacebookCheck Our Feed