geen diensten i.v.m. corona

We hebben als Kerkenraad het besluit genomen dat er GEEN samenkomsten worden gehouden tot de datum die door de overheid bepaald wordt.

Een toelichting op ons genomen besluit:

*  We zijn een kleine gemeente met veel oudere gemeenteleden die in de risicogroep vallen.

*  Wij toch open zouden blijven heb je kans dat er meer mensen komen, omdat ze niet in hun eigen gemeente kunnen “kerken” zodat wij toch nog met een volle kerk zitten.

*  En natuurlijk hebben we advies van overheid en de PKN opgevolgd en dat is tot 31 maart geen samenkomsten.

Ik wil met u nog even terug naar de jaarvergadering van 26 febr. jl.

Waar we het hebben gehad over die 3 wortels; * Gods Liefde,

                                                                                     * Gods Woord,

                                                                                     * en het Gebed

Ik ben toen geëindigd dat Paulus zegt dat God machtig is meer dan wij bidden of beseffen en als we bidden weten we ons dicht bij GOD.

Ik wens ons allen toe veel gezondheid en vooral GODS ZEGEN.

Namens de kerkenraad,

Henk Palland.