NIEUWBRIEF 46 FEBRUARI 2020

Numeri 22 : 33

Driemaal zag de ezelin Mij staan en ontliep zij Mij. Als zij dat niet had gedaan, was u nu dood en zou Ik haar hebben laten leven.’

We hebben vaak zo onze eigen gedachten over wie we zijn, en over wat we voor God kunnen doen.

We vinden ons zelf niet goed genoeg, en de ander beter. Want: die ander kan veel beter spreken.

Of: die ander is lang niet zo verlegen. We denken dat God ons niet kan gebruiken, omdat wij niet voldoen aan de eisen die Hij aan ons stelt…

Maar dat is het hem nou juist. God stelt geen eisen aan ons. God houdt van ons, zo ontzettend veel, dat Hij ons ook nog de vrije keuze laat om wel of niet voor Hem, voor Jezus te kiezen. Hij heeft ons bedacht, al voordat Hij de wereld maakte, in de buik van onze moeders, zoals Hij ons wilde hebben.

En toch vinden wij onszelf niet goed genoeg.

Als we dan gaan kijken in de Bijbel, dan lezen we dat God, en ook Jezus juist bevriend was met de mensen die onderaan de maatschappelijke ladder stonden. Herders, hoeren, en tollenaars.

God kan iedereen gebruiken in deze wereld, om te vertellen over het Evangelie, om mensen te troosten met de Liefde van Hem. De Bijbel vertelt ons zelfs dat God een ezel gebruikt…. en dan denken wij dat we niet voldoen.

Als God nu weer een beroep op ons doet, en we denken dat we het niet kunnen, laten we dan op Hem vertrouwen, dat Hij ons helpt, en dat we daardoor in staat zijn om te doen wat Hij van ons vraagt. Als God een ezel kan gebruiken, dan toch zeker ons?

Ja…. laat mij dan maar die ezel zijn…

Van de kerkenraad:

En onze troef is hoop.

Nu ik een begin maak om weer wat op papier te zetten, moet ik daar aan denken, gaat dit door mijn hoofd. Misschien is de zin ook wel bij U/jullie blijven hangen na de preek van afgelopen zondag.

En zo is het. ‘onze troef is hoop’…. Deze maand hopen we weer samen aan tafel te gaan, samen met brood en wijn. En we mogen weten dat die uitnodiging ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’ voor ons allemaal is. Maar we weten ook dat het bij Avondmaal niet alleen gaat om gedenken. Het laat ons nu al iets ervaren van het aanzitten aan het bruiloftsmaal van het Lam (Openbaring 16:6-9) Het avondmaal is een soort van ‘voorproeven’ van die Eeuwige blijdschap. Ik wens ons allen een goede voorbereiding en viering.

Jaarlijkse gemeenteavond

Op woensdagavond 26 februari hopen we onze jaarlijkse gemeenteavond te houden. We gaan het dit jaar iets anders doen dan we gewend waren. Er wordt nl. geen organisatie of spreker uitgenodigd,

Maar we nemen eens goed de tijd voor elkaar, om rustig met elkaar van gedachten te wisselen over wat zaken die ons bezighouden als ‘kerk’ zijn.

Dus goed om deze avond vrij te houden. En we rekenen om uw komst!

De aanvang zal zijn om 19.45 uur (inloop met koffie).

De vergadering begint om 20.00 uur.

Johannes de Heer sing-in

Bijzonder verhaal:

Een verhaal wat ik elders tegenkwam…

Misschien ben je al wel eens in Parijs geweest. Of zag je er iets van op tv. Parijs, een heel grote stad in Frankrijk, met de Eiffeltoren. In die stad met zoveel mensen wonen veel bakkers, dat snap je. Over één bakker wil ik je een verhaal vertellen. Hij had een bakkerij zoals zoveel anderen en toch was het er heel bijzonder.

Elke dag bakte deze bakker zijn broden en legde ze in de winkel op mooie houten planken en in grote rieten manden. Op een dag kwam Jacques de winkel binnen.

Hij zag er verdrietig uit. Hij wilde een lekker broodje kopen voor Elise, zijn dochtertje. Elise was net thuis uit het ziekenhuis, na de zoveelste operatie. ‘Hoe is het nu met Elise’, vroeg de bakker. Jacques begon te vertellen en de bakker knikte ernstig. Toen draaide hij zich om en pakte van de planken een brood.

Hij brak het doormidden en gaf een stukje aan Jacques. Daarna brak hij er nog een stuk af en hield het omhoog. Hij vroeg of de andere mensen in de winkel een stukje wilden hebben en toen iedereen een stukje had, zei hij: ‘Laten we samen een stukje brood eten, en aan Elise denken’. De mensen aten het stukje brood en waren even stil. Toen ze klaar waren knikte de bakker naar Jacques. Jacques glimlachte en ging de winkel uit. Het leek alsof hij wat meer rechtop liep nu.

Elke keer als de bakker hoorde dat er iets met iemand was, pakte hij een brood, brak het en deelde het met de mensen in de winkel. ‘Laten we samen denken aan haar man, aan zijn vriend’. Hoe zou hij toch op dat idee gekomen zijn? Zo kwam het dat de mensen elkaar vertelden hoe bijzonder het brood van deze

bakker was. Ze proefden er zoveel méér in…

Indonesië project:

Het gaat heel goed met de kinderen van de panti in hun nieuwe onderkomen.  Ze zijn, evenals de leiders die er wonen met hun gezin, heel blij met de nieuwe plek net buiten de stad. Binnen in de nieuwe panti is nog veel af te werken en daar zijn de grotere jongens vaak mee bezig.   

In mei studeert een meisje af in economie, aan de Indonesische Universiteit. Zij heeft een Amerikaanse sponsor. Eén jongen en 2 meisjes zijn vorig jaar aan hun universitaire studies begonnen, ( IT-Medicijnen-theologie) mogelijk gemaakt door hun persoonlijke Nederlandse Indosponsor. Nog eens 4 jongere kinderen hebben inmiddels een persoonlijke Indosponsor die voor hen spaart, zodat ze straks ook kunnen doorleren! Al met al een prachtig resultaat met heel veel dank aan de Indosponsors!!

Jullie zijn gewend dat we 1x per jaar een presentatie geven en die traditie willen we graag in stand houden, daarom deze uitnodiging:

HARTELIJK WELKOM IN HET KERKJE IN KAMPERVEEN OP DONDERDAGAVOND 26 MAART OM 8 UUR.                      Vanaf 19:30 staat de koffie klaar.

Met beeld, geluid en gezang laten we jullie een stukje zien van het pantileven. Ook laten we zien hoe de ouders van 3 pantikinderen wonen op het platteland, dat geeft een indringend beeld wat armoede betekent voor een mens!

We hopen op uw belangstelling en een grote opkomst!!   

Alzheimer trefpunt:

Op maandag 3 februari wordt in Kampen weer een avond gehouden van het Alzheimer Trefpunt. Thema van deze avond is ‘Hoe betrek je de buurt?’. Hoe zetten mantelzorgers hun sociale omgeving in bij de zorg voor hun naasten?

Herkent u dit als mantelzorger van iemand met dementie? Buren, vrienden,  familieleden; allemaal willen ze graag helpen en zeggen: ‘Ik doe graag iets voor je hoor, laat maar weten als je wat nodig hebt’. Of misschien bent u zelf die buurvrouw die  hulp wil aanbieden maar niet goed weet hoe….

Het programma ‘hoe betrek je de buurt’ besteedt aandacht aan de impact van dementie in de samenleving. Speciaal hiervoor opgeleide trainers van ‘Samen dementievriendelijk’ bespreken herkenbare situaties in de sociale omgeving van mensen met dementie. Vervolgens brengen deelnemers hun sociale netwerk in kaart en gaan ze in kleine groepjes met elkaar in gesprek aan de hand van een spel. U leert in dit informatieve en luchtige programma hoe u aan uw omgeving een duidelijke  hulpvraag kunt stellen. En hulpaanbieders leren hoe ze hulp concreet aan kunnen bieden.

Mantelzorgers zijn van harte welkom met iemand uit hun buurt (buurman/vrouw, kennis of vriend, iemand van de vereniging) om sámen in gesprek te gaan hoe mantelzorgers meer lucht krijgen bij hun zorgtaak. Vanzelfsprekend zijn mensen met dementie zoals altijd ook van harte welkom.

Meer info? Kijk op www.samendementievriendelijk.nl/injebuurt.

Deze avond is vrij toegankelijk voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, zorgverleners en andere belangstellenden. Er is een informatiestand met voorlichtingsmateriaal van Stichting Alzheimer Nederland.

De avond wordt gehouden in restaurant ‘Ma Greet’, Burgwal 45 in Kampen (in Woonzorgcentrum Margaretha). De inloop is vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur. De entree en koffie/thee zijn gratis. Er is een collectebus voor vrijwillige bijdragen voor de organisatie van deze avonden.

Voor meer informatie: Stichting Alzheimer Trefpunt Kampen/Zwartewaterland, tel. 038 4691500, of e-mail kampen-zwartewaterland@alzheimertrefpunt.nl.

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m dinsdag 25 februari 2020 in te leveren,

bij Conny Fikse, Zuideinderhof 11 of hansenconnyfikse@gmail.com