NIEUWBRIEF 60 APRIL 2021

Mijn Vader is groter dan elk probleem, Hij laat mij nooit alleen. Mijn hand rust in Zijn sterke hand, Hij leidt mij door alles heen. Je mag Mij je Abba Vader noemen, jij bent Mijn kind, Ik hou zoveel van jou! (Rom.8:15, 1Joh.3:1)

Je mag je met kinderlijk vertrouwen overgeven aan Mij… Durf je dat? Nee, dat vraagt geen inspanning, maar het geeft je juist ontspanning. Zie je dat in het woord ‘vertrouwen’ het woord ‘trouw’ is veborgen? Ik blijf je altijd trouw, ook als je faalt, aan Mijn liefde voor jou zal nooit iets veranderen. (2Tim.2:13)

Ik ben trouw, Ik houd Mij aan al Mijn beloften. Ik zeg vandaag niet ‘nee’, en morgen ‘ja’. Ik geef al Mijn beloften aan jou, en daar kun je met een gerust hart ‘amen’ op zeggen. (2Kor.1:18-20)

Weet je wat het gevolg is wanneer je Mij vertrouwt? Je hoeft niet langer bang te zijn. Ik help je om niet te vertrouwen op je gevoelens, die soms zo verwarrend kunnen zijn. Ook in de wisselende omstandigheden vind je geen houvast. Alleen bij Mij vind je rust en zekerheid. (Ps.62:1, Jak.1:6)

Leg je hand maar in de grote sterke hand van je Vader. Je mag onbevangen naar Mij opkijken en eenvoudig zeggen:  ‘Ook al weet Ik de weg niet, Mijn Vader is de machtigste en sterkste, Hij weet de weg wél, en aan Zijn trouwe Vaderhand brengt Hij mij op wegen van Zijn goedheid en zegen.’ (Ps.16:8,11, 25:14, 118:6,8)

Zo sluit je de deur van angst, en kan Mijn vrede bij je binnen stromen. (Joh.14:27, Fil.4:7, 1Joh.4:4,18)

Ik laat je nooit meer los. Ik wandel naast je, zodat jij niet zult wankelen. Ik houd je stevig aan Mijn hand en leid je volgens Mijn plan. (Ps.37:5, 73:23,24, 121:3)

Ik ga voor jou aan het werk, en Ik geef je Mijn oplossingen in jouw problemen. Jij mag je verwonderen over wat Ik doe in je leven. Echt waar… Vertrouw Mij maar!

Woorden van Gods liefde

Kerkdiensten:

Ook in april worden en door de verbouw van de kerk, alsmede door de nog steeds geldende maatregelen rondom corona, nog geen diensten gehouden.

Van de kerkenraad:

Een nieuw begin.    Hou vol, er komen andere tijden.

Ja, dat hebben we gezet op de Paasgroet die we aan de leden, de bewoners van het Zuideinde en de ‘Vrienden’ van onze kerk hebben bezorgd.

En daarbij moeten we alleen op Jezus letten want Hij is onze Leider. Hij wijst ons de weg en gaat voor ons uit. Hij is ons voorbeeld in het Geloof. Hij verdroeg de dood aan het kruis en alle schande omdat Hij wist hoe het daarna zou zijn. Nu zit Hij naast God op de troon. Denk dus alleen aan Hem. Hij heeft het verdragen dat de mensen niet naar Hem wilden luisteren en Hem zelfs hebben gedood. Als jullie daar aan denken: niet moe worden en niet opgeven.

            “Ik zal je nooit in de steek laten. Ik zal je nooit verlaten” (Hebr.13:5b)

Als je het moeilijk hebt: Hij is erbij. Hij draagt je erdoor heen. Hij wil je kracht geven om door te gaan.

Hou vol. “Span je in om je doel te bereiken” Dat doel is  het winnen van de hemelse prijs die God ons  in Jezus Christus zal geven (Flip. 3:14)

Zullen we daar voor bidden en bid je mee… Liefde volle Vader, dank U wel dat U altijd om mij geeft, dat U altijd om mij heen staat. U bent voor mij, naast mij en om mij heen. Het geeft mij troost te weten waar ik ook door heen ga, U mij nooit alleen laat. Vader ik wil U niet opgeven. Ik wil moed blijven  houden. Mijn ogen gericht op Jezus vooral in deze tijd met Corona. Jezus hield ook vol. Ik wil ook kunnen zeggen net als Paulus: Ik heb de goede strijd gestreden, die wedstrijd uitgelopen en het geloof vasthouden!    Dit alles bid ik in de naam van Jezus de Christus. Amen.

Verbouwing Kerk

Er is heel veel werk verzet. Allereerst willen we de mensen van fa. van Boven dank zeggen voor het goede vakwerk wat al is geleverd. Maar ook door sommige leden is heel veel werk verzet: fantastisch!

En toch willen we ook nog een beroep doen op andere leden/vrienden die misschien wat hand en spandiensten te kunnen doen. Hen wil ik vragen contact op te nemen met diegene die dat coördineert en dat is Peter Stok.

Zoals U misschien al gezien  hebt op facebook zijn we een actie gestart om nog wat financiële middelen binnen te krijgen om de tegenvallers te kunnen aanpakken. Zodat we straks weer een mooie ‘Kerkzaal’ hebben. Wilt u ons financieel steunen? Dan kan dat via NL85RABO0331303965

Hou vol, er komen andere tijden… Ook in de maand april zullen er nog geen diensten zijn in onze kerk. Dit door de Corona en omdat we nog bezig zijn met de verbouwing.

We wensen U, jullie allemaal, een gezegend Paasfeest toe.

de kerkenraad

Als het leven broos wordt:

Pas geleden heb ik een boekje gekocht bij de boekenwinkel in mijn oude woonplaats. (In deze Corona tijd betekend dat: bellen, bestellen en laten ophalen door 1 van mijn zonen) Het boekje is geschreven door Wim Beekman, Friese Classispredikant en wonend in Koudum. De titel is: Kroniek van Coronajaar. Als het leven broos wordt. Bezinning voor Vastentijd. Het stukje wat ik graag met jullie wil delen, heet:

Jerusalema Challange

Er gaat een psalm over de wereld. Zorgmedewerkers, brandweerlieden, politieagenten en vele anderen die deze bewogen tijden over ons waken, doen er een dansje op.

Jeruzalem is mijn thuis, waak over mij, ga met mij op pad, laat me hier niet achter.

De Zuid-Afrikaanse muzikant Master Kg heeft er een aanstekelijke beat onder gezet en er met een Angolese groep een mooi filmpje van gemaakt. Met elkaar hebben ze vanuit het zuiden van Afrika de hele wereld aangestoken. Het heeft inmiddels ook Friesland bereikt.

Van de gangen en wachtkamers van het Medisch Centrum Leeuwarden tot de binnentuin van Nij Mariënacker in Workum, en op veel plaatsen daartussen, overal dansen zorgmedewerkers hun coronazorgen weg. Het plezier straalt ervan af.

Een psalm zoals een psalm bedoeld is. Uitbundig. Zoals Mirjam, de zus van Mozes, in een reidans haar zorgen verdreef. De strijdwagens van de Farao wilden haar mensen de zee in drijven, en bleven toen zelf in het water en de modder steken.

Liederen en dansen zijn bedoeld om een mens in moeilijke tijden een hart onder de riem te steken. Daarom is het treurig dat juist in deze maanden van crisis de schone kunsten, de muziek en de cultuur zo ingeperkt zijn.

Bij veel Afrikaanse Jerusalemfilmpjes wordt tijdens het dansen ook gegeten. In Afrika gaan mensen bij voorkeur samen eten, ook bij nood, want het leven moet doorgaan. Verdrietig dat nu in tijden van corona uitgerekend de deuren van de horeca dicht gaan.

Een gospelsong en een psalmgebed zijn bedoeld om gelovigen te troosten en te bemoedigen. Om rust voor de ziel te brengen, en het hart aan op te halen. Daarom is het zo verdrietig dat juist nu het lied in de kerken verstomt.

Mooi dat deze Afrikaanse zangers en dansers een psalm gekozen hebben. Voor ons steile protestanten en klassieke katholieken is dat even wennen. Wij reciteren de psalmen sereen op een gregoriaanse melodie, of zingen die gedragen op langgerekte noten.

Maar in Zuid-Afrika doen  ze dat anders. Daar zag ik ooit de hele goegemeente in de benen komen, en heupwiegend in reidans de kerk door ’t Hijgend hert’ met swingend handgeklap vertolken. Afrikanen draaien voor een Jerusalema Challenge de hand niet om.

In de Bijbelse psalmen en gezangen neemt Jerusalem een vaste plaats in. Het is een symbool van eenheid. Dat vertelt daarmee het geloof dat ooit alle volken erheen zullen stromen, samen vrede zullen sluiten, in vrijheid leven, en met elkaar eten aan Gods eigen feesttafel.

De makers van de Jerusalemsong en -dans spreken over joden en moslims, christenen en niet-gelovigen, die daar samen hun menselijkheid en eenheid beleven. Ieder put er nieuwe kracht uit, iedereen vindt er weer vreugde.

Psalmen zijn al drieduizend jaar lang liederen van troost, bemoediging en inspiratie. Vandaag ook dus. Jerusalem, waak over mij. Neem me mee. Ga met mij op pad.

Goede moed gewenst en houd vol!

Renovatie dak kerk:

Welkom in de kerk:

Een kerk die contact wil met haar omgeving, komt al snel voor vragen te staan als ‘hoe weten we wat er in de omgeving speelt?’ en ‘hoe kunnen we maximaal gastvrij zijn naar onze omgeving?’ maar ook ‘hoe kunnen we ons geloof begrijpelijk maken?’ Dr. Gert-Jan Roest vindt het een goed teken als deze vragen boven komen: ‘Dan is als kerk je blik echt naar buiten gericht!’

De kerk is geroepen om deel te nemen in de beweging van Gods liefde naar de mensen en de wereld. “Een missionaire kerk komt in beweging voor anderen namens God,” aldus Gert-Jan Roest, wetenschappelijk beleidsmedewerker bij de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. “Ze doet dat door te leven vanuit liefde, te handelen vanuit liefde en te spreken vanuit liefde. De liefde staat voorop.”

Wisselwerking

Als een kerk Gods liefde contextualiseert – toepast in haar omgeving – is ze niet alleen aan het zenden, maar ontstaat een gezonde wisselwerking. Roest: “Als kerk luister je goed naar wat er leeft in je omgeving en ontvang je rijkdom terug.” Dat kan alleen als de kerk haar veilige afstand tot de omgeving opgeeft. “Precies zoals Gods liefde in deze wereld opereert. God zendt geen boodschap van afstand maar komt Zelf dichtbij, komt onder ons wonen en identificeert zich zozeer met ons dat zelfs afwijzing en lijden Zijn liefde niet doen bekoelen,” vervolgt dr. Roest. “Ten diepste is contextualisatie een belichaming van kwetsbare liefde. Vanuit die positie kunnen we leren hoe we Gods liefde zichtbaar en hoorbaar kunnen maken.”

In zijn artikel ‘Contextualisatie: theorie en praktijk’ beschrijft Roest hoe je als kerk zichtbaar kan worden in de nabije omgeving. “Niet iedereen in de kerk heeft dezelfde benadering van contextualisatie. In een aantal verschillende voorbeelden benoem ik de spanningen en spannende vragen die bovenkomen als je ermee aan de slag gaat.” Ook de concrete praktijk wordt niet vergeten. Aan de hand van 4 stappen laat Roest zien hoe je in de praktijk met contextualisatie aan de slag kunt gaan. Contextverkenning en contextualisatie zijn inherent aan het participeren in de missie van God. Roest: “God zelf past zich overal in de Bijbel aan aan mensen en situaties om dichtbij hen te kunnen komen. God wil in onze situaties nieuw leven brengen en goed nieuws brengen in voor ons verstaanbare taal. Deelnemen in deze missie daagt ons uit dit ook voor anderen te doen.”

Wijze weg vinden

Meedoen in die missie zal regelmatig diepe vragen en spanning opleveren. Hoe kunnen we maximaal contextualiseren zonder de christelijke identiteit te verliezen? “Dat zijn vragen die nooit weggaan en steeds weer roepen om wijsheid. Het is een avontuur dat uitnodigt tot experimenteren, maar ook tot onderling gesprek om een wijze weg te vinden. Het gaat hier om een gesprek in de lokale kerk, maar ook in de regionale, landelijke en wereldwijde kerk, waarin de Geest van Christus ons voorgaat.”

Toekomstgericht kerk-zijn betekent dat we als kerk relevant in onze omgeving aanwezig moeten zijn en blijven. Daartoe zullen we in een constructief onderling gesprek moeten blijven als kerk. In regionale en landelijke context kan dit artikel daar een aanzet toe geven. Welkom in dit uitdagende avontuur, welkom in de kerk!

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m dinsdag 27 april 2020 in te leveren, bij Conny Fikse.