NIEUWBRIEF FEBRUARI nr 70

Als je denkt: Ik kan het niet, en je zelf geen uitkomst ziet, je voelt je zwak en klein…

weet dan dat Christus in je leeft, en Hij je Zijn genade geeft, om sterk in Hem te zijn.

Ik leef IN jou, zo dicht ben Ik bij je.

Weet je hoe veelomvattend en bijzonder dat is?

Heb je gemerkt dat als jij strijdt tegen jezelf, tegen je verkeerde gewoontes en eigenschappen, ze alleen maar groter lijken te worden? Heb je ontdekt dat als je blijft kijken naar je tekortkomingen en zonden, ze jou in de greep houden, en niet verminderen? (Rom.7:18-21)

Als jij zucht: ‘Ik kan het niet, het lukt mij niet om vrij te worden van dit probleem….’ Ik kan het wél, Mijn genade is genoeg. Als je zwak bent, maak Ik Mijn kracht zichtbaar in jou. (2Kor.12:9)

Ik geef jou Mijn oplossing. Ik heb een wonder gedaan in je leven;

Aan het kruis heb Ik afgerekend met jouw zondige natuur. Ik vereenzelvigde Mij met jou. Jouw ‘oude’ mens (met al zijn zondige neigingen) heb Ik met Mij meegenomen in de dood. Maar Ik leef, en jij hebt met Mij een heel nieuw leven gekregen. (Rom.6:4-8, 2Kor.5:21, Ef.2:17-19)

Nu ben je niet langer een slaaf van de zonde. (Joh.8:34,36, Rom.6:22,7:24,25, Gal.4:7)

Al jouw pogingen om te veranderen hebben jou niet geholpen en hielden je vast. Maar het grote geheim is dat jij niet jezelf kunt verbeteren… Ik geef jou die verandering! Jouw leven is nu totaal veranderd. Je hebt een gloednieuwe identiteit gekregen! Echt… van binnen ben je helemaal nieuw! Het oude leven is voorbij gegaan, zie, je bént een nieuwe schepping! (2Kor.5:17)

Nu is het wél mogelijk om als een nieuw mens te leven. Je hoeft niet meer al je aandacht te richten op al je tekortkomingen en falen. Je ‘oude’ mens is immers gestorven, daar hoef je niets meer van te verwachten. Je mag nu rekening houden met Mijn krachtige leven in jou en zeggen: ‘Mijn eigen ‘ik’ leeft niet meer; maar Christus leeft in mij.’ (Rom.6:11,13, 8:10, Gal.2:20)

Loop je tegen jezelf aan, en ervaar je dat iets niet lukt? Dan mag je zeggen: ‘Ik kan het niet, maar ik verwacht het ook niet langer meer van mijzelf. Christus in mij weet hier wel raad mee, ik kan alles doen door Hem die mij kracht geeft. Niet ik, maar Christus pakt dit probleem en deze situatie aan!’ (Fil.4:13)

Nu ben je niet langer gefocust op jezelf en op iets wat jij nog zou moeten doen of laten.

Jouw nieuwe leven ben Ik, Christus zelf!!! (Fil.1:21)

Dat geeft ontspanning, het hangt niet langer van jou af, maar van Mij! Je mag rusten… in Mij. Van binnenuit zorg Ik ervoor dat Mijn leven met al Mijn volmaakte eigenschappen in jou zichtbaar wordt! (Rom.12:2)

Zo leef je niet meer uit je eigen kracht, maar Mijn leven, Mijn hulp, Mijn voorziening, Mijn eigenschappen en mogelijkheden worden zichtbaar in jou! (2 kor.5:15,17)

Wondermooi, geniet van dit prachtig krachtige leven wat Ik jou heb gegeven; Mijn leven in jou! (Joh.3:3, Titus 3:5, 1 Petr.1:3,23, 1Joh.5:1)

Bron: facebook – woorden van Gods liefde

Van de kerkenraad:

Dankbaar: En dank God altijd, wat er ook gebeurt. Want dat wil God van jullie, omdat jullie bij Jezus horen (1 Tes. 5:18) Danken als opdracht.             God wil dat we Hem altijd danken. Hij heeft hier denk ik mede de toekomst van de Kerk op het oog. God wil niet dat we koud en afstandelijk zijn. Ik hoor mensen zeggen: ach ik hoef niet zo nodig elke week in de kerk te zijn met voorbeelden erbij, ja vaak van anderen. Maar dan worden we koud en …. doven we langzaam uit. God wil dankbare mensen die Hem helpen aan zijn Koninkrijk te bouwen. Is het niet vreemd dat Hij ons dat zo moet zeggen?

Donderdagavond 17 februari mag ik alle leden van onze Kerk welkom heten op onze ledenvergadering ook dan wil ik D.V. een stukje uit dit Bijbelgedeelte met u lezen en hoop dat nog wat meer toe te lichten. Ik hoop dat alle leden aanwezig zullen zijn.

Erediensten: Ook zijn we dankbaar dat we de Erediensten op zondag 16 januari na de lockdown weer mochten hervatten. Het is dan toch weer fijn dat we weer bij elkaar mochten zijn als gemeente, samen te zingen en Hem alle Eer te brengen.

Aktie Kerkbalans: Ik kreeg een vraag van iemand: hoeveel moet ik betalen om lid te zijn van jullie kerk? Het antwoord is heel gemakkelijk: als je lid bent van een voetbalclub of gymnastiekvereniging betaal je allemaal dezelfde contributie. Maar bij onze Kerk hebben we natuurlijk ook graag een vast maandelijks bedrag. Maar dat bedrag kan en mag voor ieder van ons verschillend zijn!! Daarom noemen we dat ook een vrijwillige bijdrage. Een ieder geeft wat hij of zij kan missen voor de Kerk. Maar laten we heel eerlijk zijn wij hebben wel onze vaste kosten, onderhoud gebouw, verwarming en onze voorgangers die bij ons voorgaan. Ook als u geen lid bent kunt u onze Kerk steunen. Wij willen dat het Evangelie vandaag maar ook morgen mag blijven verkondigd worden op Kamperveen. Kijk a.u.b. wat u kunt geven. Het is  zoveel waard… Bankrekening nummer is: NL 85 RABO 0331303965 t.n.v. Gereformeerde Kerk Kamperveen. Mogen wij op u rekenen??

Heilig avondmaal: In de nacht toen onze Heer Jezus Christus verraden werd, nam Hij het brood, dankte, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: “Neemt en eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt: doet dit tot mijn gedachtenis.” Evenzo nam Hij de beker na de maaltijd, gaf hun die en zei: “Neemt en drinkt allen daaruit. Deze beker is het nieuw testament in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dit, zo dikwijls u die drinkt tot mijn gedachtenis.” Door het vieren samen van het avondmaal komen we dichter bij God en mogen we zijn aanwezigheid ervaren en mogen we Zijn genade ontvangen. Op zondag 20 februari hopen wij D.V. het Heilig Avondmaal te vieren. Ds. K.H. de Jong uit Kampen zal dan voorgaan. Wij hopen als kerkenraad op een mooie gezegende dienst met elkaar.

Kindernevendienst: Zondag 20 februari zal er voor het eerst sinds een lange tijd weer een kindernevendienst zijn. En wat zijn we daar dankbaar voor! Dat er weer jonge jeugd is waarvoor deze diensten georganiseerd mogen worden.  Maandelijks, de 3e zondag van de maand zal er vanaf 20 februari weer een kindernevendienst zijn voor de kinderen van 0 t/m 12 jaar. Zeg het voort!

Mooi om te weten: – dat u uw of jouw verjaardag ook kunt vieren in onze kerk – en dat ook een uitvaart vanuit onze kerk geregeld kan worden – voor bovenstaande hoeft u geen lid te zijn van onze kerk. Voor informatie wat betreft kosten, voorwaarden enz. kunt u contact opnemen met Greet Fikse.

Een hartelijke groet namens de gehele kerkenraad, Uw ouderling Henk Palland.

E-meeting 6 februari:

Indonesië project:

Sinds september 2020 wonen we in ’t Harde en vinden het een fijne gemeenschap. We krijgen vaak de vraag: “waarom steunen jullie een kindertehuis in Indonesië”?  Die kinderen kunnen toch beter thuis blijven en daar gesteund worden? Dat zou je zeggen, maar de realiteit ligt toch veel genuanceerder.  In Indonesië heten die tehuizen “panti asuhan” ( betekent “Opvoed tehuis”) en ze vervullen een belangrijke taak. Gezinnen op het platteland zijn vaak arm en kunnen daardoor hun kinderen geen goede scholing bieden.  Daarom gaan deze kinderen werken na de lagere school en vervallen daarom vaak weer in armoede. Panti’s zijn in de grote steden te vinden, waar alle voorzieningen zijn. Kinderen die door hun ouders ernaar toe gebracht worden zijn verzekerd van een veilig onderkomen, medische zorg, eten, drinken, kleding en scholing t/m hun 18e jaar. Daardoor hebben ze meer kans op een toekomst zonder armoede. Sinds 2012 gaan Peter en Catharina jaarlijks zelf naar Indonesië om sponsorgeld te verdelen in goede samenwerking met de lokale leiding. Eén op één sponsoring werkt geweldig. Geen kantoorkosten, geen strijkstokken. Dat heeft uiteindelijk na jaren sparen door Nederlandse- en Indonesische sponsors,  geleidt tot een nieuw gebouw met fatsoenlijke slaapzalen en sanitaire ruimtes.

Hoe wij ertoe zijn gekomen, dat is een mooi verhaal. Catharina is kraamverzorgster van beroep en was destijds in een dominee’s gezin bij alle 3 de geboorte’s van hun kinderen aanwezig. Na de werkperiode zei de man “mag ik je weer bellen Catharina, als de 4e op komst is “ ?  Natuurlijk, zei Catharina. Twee jaar later belde hij plots op en vroeg of Catharina weer wilde assisteren bij de komende geboorte van hun 4e kind, maar vertelde dat ze inmiddels waren verhuisd. Maak niets uit zei Catharina, ik rij overal met m’n autootje naar toe. Prima zei de man, rij dan maar naar Sulawesi in Indonesië!!  Het gezin was voor 7 jaar uitgezonden naar een gemeente in Rantepao.  Zo zijn wij in aanraking gekomen met de kindertehuizen daar.

Sinds 2014 hebben we 3 sponsordochters aangenomen t.w.: Juni, Wati en Sri, inmiddels 13-16-18 jaar. Juni is in september 2021 begonnen met een 4 jarige universitaire studie “rechten”. Zonder sponsor is een universitaire studie onbereikbaar voor panti-kinderen. Via NL-sponsors die ons “Indo” project steunen, studeren er al 8 panti-kinderen in Makassar, een miljoenenstad op zuid Sulawesi !!

Komend einde schooljaar ( juni 2022 ) komen er weer 2 veelbelovende kinderen in aanmerking voor een universitaire vervolg-studie.  We zijn driftig op zoek naar nieuwe sponsors. Ook zelf 1 kind sponsoren en daar ook regelmatig persoonlijk contact mee hebben is zeker mogelijk en zelfs gewenst.  Universiteitskosten per jaar bedragen ca 600 euro per student. ( gemiddeld loon in Indonesië is 150 euro per maand!) Elk sponsor bedrag is welkom, groot of klein.  De panti heet “Cipta Generasi Baru “dat betekent “Schep een Nieuwe Generatie” het is een christelijk tehuis waar 65 kinderen wonen en wat geheel afhankelijk is van Indonesische en Nederlandse sponsors. 

Wij komen ook graag een powerpoint presentatie geven bij verenigingen clubs e.d.!!

Neem svp contact met ons op !!

Hemelburger:

Ik vind het best pittig om na te denken over ‘hemelburgers’, want ik voel mij niet altijd zo’n fantastische hemelburger op aarde. Soms lijkt het wel alsof ik vaker struikel dan dat ik op mijn benen staat. En dan… hoe kijkt God dan eigenlijk naar mij? Kijkt Hij trouwens dan nog wel naar mij?

Weet je wat ik dan vaak opnieuw moet leren? Dat genade niet betekent dat ik opnieuw mijn best moet doen om bij God mijn status opnieuw te verdienen, maar dat genade betekent dat het al verdiend is.

Genade betekent niet: Jezus heeft het betaald, je schuld is weg en nu bewijzen dat jij zonder struikelen kunt leven. Genade betekent dat Jezus heeft betaald en dat jij opnieuw mag beginnen.

Tussen een nieuwe kans en opnieuw beginnen zit een wereld van verschil. Nieuwe kansen verprutsen wij altijd weer. Als God je niet opnieuw zou laten beginnen blijf je eindeloos verdienen, wat niet te verdienen is.

Ontvang het en begin opnieuw terwijl God zonder oordeel naar je kijkt.

Een Kerk op de floriade:

Aanleiding? Elke tien jaar viert Nederland zijn status als bloemenland met de Floriade. De Floriade trok in 2012 ruim 2.000.000 bezoekers.

Natuurlijk mag christelijke spiritualiteit op zo’n groot internationaal evenement niet ontbreken.

Op de Floriade in 2002 was een stiltecentrum ingericht en in 2012 was de expositie ‘it’s a gift’. En ook in 2022 willen wij op de Floriade te Almere het gezicht van de christelijke spiritualiteit laten zien. Wat is ‘Kerk op de Floriade?’ Van 14 april t/m 9 oktober 2022 vind de Floriade in Almere plaats. De kerken van Almere bouwen op hun kavel een duurzame Tiny Church en richten een beeldentuin in met 12 vruchten van de Geest. Bezoekers kunnen de pracht van Gods schepping en de natuur ervaren en hun eigen spiritualiteit ontdekken. Christelijke spiritualiteit krijgt op deze manier een plek op deze internationale expositie over alles wat met groen en natuur te maken heeft.

Wat gaan we doen? Stichting Kerk op de Floriade heeft een kavel op het terrein van de Floriade 2022 en samen met 20 plaatselijke kerken en andere organisaties bereiden we ons voor op de inrichting van de kavel. Dit doen we door te verwijzen naar de pracht van de natuur en de schepping. Zorg voor alles om je heen, voor flora en fauna, voor mens en dier. Want wij als mens mogen wonen op deze wereld, maar we moeten goed zorgen voor die wereld.

Kernactiviteiten:

  • Een ‘Tiny Church’ midden op de Floriade
  • Een tuin, met labyrint en helende kruiden
  • 12 kunstwerken, over de vruchten van de Geest
  • Rondleidingen, speciaal ook voor kerken
  • Missionaire, ‘groene’ boodschap
  • Beleving en ontmoeting

Wie gaat het doen? De 20 plaatselijke kerken van Almere, met vele vrijwilligers samen, verzorgen de bouw van de Tiny Church, de inrichting en onderhoud van de kavel, en de ontvangst en begeleiding van bezoekers aan de Tiny Church activiteiten.

Communicatie: Onze presentie op de Floriade zullen we onder de aandacht brengen middels de landelijke pers, lokale websites, social media en kerkbladen van duizenden parochies en kerkgemeenten in Nederland. Voorts nodigen wij verschillende (landelijke) organisaties op het kerkelijk erf uit om tijdens de Floriade presentaties over het Floriade-thema te verzorgen.

En na de Floriade? Na de Floriade gaan we met onze partners verder met het motto “in verwondering en dankbaarheid voor de schepping, zorgdragen voor de aarde.”

Voor meer informatie kijk op www.fruitfulcity.nl of abonneer (gratis) op onze nieuwsbrief via info@fruitfulcity.nl

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m dinsdag 1 maart 2022 in te leveren, bij Conny Fikse.