NIEUWSBRIEF 47 MAART 2020

Richt je oog omhoog, en kijk naar Jezus en zie hoe jij door Hem wordt gekend, hoe geliefd en mooi je bent!

Waarom laat je je hoofd hangen, en kijk je naar jezelf, naar de pijn om wat anderen over je gezegd hebben? Elke afwijzing is als een echo, die zich vastklemt in je denken: ‘Ik ben niet goed genoeg.’

Mijn lieve kind, kijk omhoog, richt je oog op Mij. Jij bent Mijn geliefde kind, Ik zal er altijd voor je zijn!

Mijn hart vol liefde gaat altijd naar je uit. Ik zal jou nooit afwijzen! Weet je hoe kostbaar je voor Mij bent?

Ik heb elke veroordeling (weg-)gedragen aan het kruis! Ik betaalde met Mijn bloed de hoogste prijs voor jouw leven, Ik gaf Mijn leven voor jou, omdat Ik zoveel van je hou!

Die negatieve gedachten over jezelf… dat er iets mis is met jou, dat jij het niet waard bent om er te zijn…. leggen een druk op jouw leven en beïnvloeden jou in wie je écht mag zijn.

Ik verlang ernaar om je vrij te maken van al die gedachten die jou gevangen nemen, en jou de kracht ontnemen om te schitteren als Mijn prachtige koningskind!

Wil je de leugens die je bent gaan geloven in Mijn hand leggen? Laat Mijn genezende woorden in je hart doorklinken, In Mijn woord is leven en kracht. Mijn woord maakt je vrij van elke aanklacht. Wat Ik over jou zeg is de waarheid, waardoor élke leugen moet verdwijnen.

Je mag Mijn waarheid omarmen, elk moment als je geplaagd wordt met die zeurende gedachten over jezelf, spreek dan uit wie je écht bent: ‘Ik ben Gods kind, in wie Hij zoveel vreugde vindt!’

Steeds weer opnieuw vertel Ik jou hoe mooi je bent, Ik ben zo blij met jou, Ik accepteer jou helemaal.

Ik maakte zelfs van jouw lichaam een tempel, Ik leef IN JOU! Zo waardevol ben jij!

Jij bent het waard om Mijn prachtige volmaakte leven elk moment met je mee te dragen! En geloof maar, dat Ik, jouw inwonende Heer, jou steeds weer zal bemoedigen, aanmoedigen, en verzeker van Mijn eeuwige liefde.

Je bent uitverkoren, geliefd, geborgen in Mijn liefde. Ik heb een prachtig plan voor je leven.

Niets kan jou scheiden van Mijn liefde, Mijn onvoorwaardelijke liefde is oneindig groot, onbetaalbaar,

en toereikend om jouw hart te raken en je te vullen met Mijn liefdevolle aanwezigheid.

Jij mag er zijn, Ik hou zoveel van jou!

(Spr.4:11, 20-22, Jes. 43:4, Joh.8:32,36, 16:13, 17:23, Rom.8:39, 2 kor.10:5, Hebr.4:12, 12:2, 1Joh.3:1)

Uit: woorden van Gods liefde

Van de kerkenraad:

“Dan kan uw Hart door het geloof de blijvende woning zijn van Christus. Ook bid ik u toe (zegt Paulus) dat u geworteld en veranderd mag zijn in de liefde.”

Ja wat is toeval.

Ik moest vorige week toch maar beginnen om de gemeenteavond voor te bereiden. Ik zat aan tafel te denken waarmee ik moest beginnen, wat zal ik lezen… Ik sloeg de Bijbel open en m’n oog viel op bovenstaande: Efeziërs 3-17. Paulus zegt Een gezond geloof is geworteld in liefde.

Ja in Gods liefde. God heeft deze wereld lief niet voor even maar voor altijd. Ook hier voor de Kerk op Zuideinde. Wij mogen die liefde uitdragen als gemeente van de Heer.

Laten we dat samen doen ook in de komende maand.

Wanneer ik dit schrijf moet de gemeenteavond van woensdagavond 26 februari nog komen. Ik hoop dat ook deze avond geleid mag worden door Gods liefde.

Ps: en wat is nou dat “toeval?” 2 dagen later kwam op de facebookpagina van onze Kerk hetzelfde Bijbelgedeelte voorbij. Deze tekst was geplaatst door een ander dan ikzelf……

Belijdenis

We zijn als Kerkenraad heel blij dat 5 personen hebben besloten belijdenis te doen van hun geloof:

Huisbezoek

De afgelopen tijd heb ik al heel wat huisbezoeken afgelegd. Maar het voorjaar komt er aan en dan wordt het op de Venedijk ook weer wat drukker…. Ik kom er niet aan toe om u dit jaar allemaal te bezoeken.

Mocht er iets zijn wat u wilt delen, vreugd, pijn of verdriet bel me gerust “gedeelde smart is halve smart”.

Kosterschap

Afgelopen zondag hebben Aalt van Putten en Peter van der Steege afscheid genomen als resp. koster en hulpkoster van onze gemeente.

Het laatste lied wat we in de dienst mochten zingen was Aalt zijn lievelingslied:

Nooit zag ‘k een vriend, die zo trouw was als Jezus

Neen, nooit één! Neen, nooit één

Hij toch heeft al mijne smarten genezen

Hij alleen! Hij alleen!

Ref. O kiest Hem als uw Vriend nog heden

Hij zendt u nimmer troosteloos heen;

Nooit zag ‘k een Vriend, die zo trouw was als Jezus

Neen, nooit één, Neen, nooit één

Nogmaals onze dank aan Aalt, Peter en Neeltje.

Biddag

Woensdagavond 11 maart willen we samen komen in de kerk om een bidstond te houden voor Gewas en Arbeid. Voorganger zal dan zijn Ds. G. van Zanden uit Urk. Deze dienst begint om 19.30 uur.

We mogen lezen in psalm 104:

                                                       “Alle schepselen zijn van U afhankelijk”

En zo is het: wij allen mogen leven in die afhankelijkheid. Daarom willen we zo bij elkaar komen. Dan rest mij nog om u, namens de Kerkenraad, allen een gezegende nieuwe maand toe te wensen.

Henk Palland

Het geloof belijden:

Wat is het mooi dat er nog jaarlijks duizenden jongeren en ouderen zich voorbereiden op een ja-woord voor het leven. Zo ook in onze gemeente! Een winter lang, avonden om samen toe te leven naar de openbare belijdenis van het geloof. Het Evangelie van Jezus Christus heeft hen zo geraakt, dat ze de weg met Hem willen gaan. Voor eens en voor altijd! Voor hen is het boekje “Als ik op zondag wakker word” geschreven. De volgende hoofstukken hebben we besproken: de schepping, Gods almacht, het Avondmaal, de wederopstanding; prachtige stappen op weg naar de belijdeniszondag, die plaatsvindt op D.V. zondag 22 maart. Waar zeg je ja op? Hoe weet je zeker dat je niet intekent op een ‘mission impossible’, een reis zonder bestemming? Waar mag je op rekenen en wat wordt er van jou verwacht? Wat betekent het lid te zijn van de gemeente en gezonden te zijn in deze wereld? Dat zijn thema’s die gaandeweg aan de orde zijn gekomen en nog veel meer natuurlijk. Van eenrichtingsverkeer is geen sprake.  Niet alleen Henk en Peter komen aan het woord, ook de catechisanten worden aan het werk gezet. Bijvoorbeeld aan de hand van de volgende stellingen: BELIJDENIS DOEN BETEKENT VOOR MIJ: 1. Een persoonlijke keuze voor een leven met God. 2. Mijn eigen antwoord op de doop door mijn ouders. 3. De wens om bewust als Christen te leven. 4. Overtuigd ‘ja’ zeggen tegen Jezus. 5. De belofte om de Heer altijd trouw te blijven. 6. Vertrouwen op God gaat boven mijn eigen twijfels. 7. Openstaan voor de Heer en mijn naaste.

Iedereen heeft zo zijn eigen vragen, haar aarzelingen. Die krijgen alle ruimte. Samen luisteren, samen zoeken naar antwoorden vanuit de Bijbel, het levende Woord van God, zodat we groeien. In kennis, in geloof, in liefde. En straks met des te meer overtuiging ons jawoord zullen uitspreken. De avonden, we houden nog twee bijeenkomsten, beginnen we altijd met een luisterlied. Een paar voorbeelden: Jezus overwinnaar, de Rivier, aan de tafel wordt het stil (viering Heilig Avondmaal)

Zingend naar de zondag:

Vuile was:

Een jong stel is net verhuisd naar een nieuwe buurt.
De volgende ochtend, terwijl ze aan het ontbijt zitten, ziet de jonge vrouw haar buurvrouw de was buiten ophangen en zegt: “Die was is niet erg schoon, ze weet niet eens hoe ze moet wassen. Misschien moet ze een beter wasmiddel gebruiken.”
Haar man kijkt en zwijgt.

Elke keer als haar buurvrouw haar wasgoed buiten laat drogen, maakt de jonge vrouw dezelfde opmerking.

Een maand later, is de vrouw verrast als ze een mooie schone was aan de lijn ziet hangen en zegt tegen haar man: “Kijk, ze heeft eindelijk geleerd hoe ze moet wassen. Ik vraag me af wie haar dit heeft verteld?”

De man antwoord: “Ik ben vroeg opgestaan vanmorgen en heb onze ramen gezeemd”

En zo is het ook met het leven …
Wat we zien bij anderen is afhankelijk van de helderheid van het raam waardoor we kijken.

Dus niet te snel te oordelen over anderen, vooral als je perspectief van het leven wordt vertroebeld door woede, jaloezie, negativiteit of onvervulde verlangens.

“Het beoordelen van een persoon bepaald niet wie hij/zij is. Het bepaalt wie jij bent.”

~Paolo Coelho

Puzzel:

Johannes de Heer sing-in:

Zaterdag 8 februari mochten we weer een Johannes de Heer sing-in houden. Het was weer een gezellige avond, waarop we ook gasten mochten ontvangen. Een waardevolle avond!

Dienst kerk-school-gezin:

Zondag 9 februari was er een kerk-school-gezinsdienst. Mooi om te zien dat er kinderen waren die mee wilden en konden werken aan deze dienst. Vanuit de school zijn er werkjes gebracht die zijn opgehangen en neergezet in de kerk. Wat is het fijn om zo te mogen samenwerken.

Veertigdagentijd:

De Veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd) is voor christenen een periode van vasten en bezinnen in voorbereiding op Pasen. De vastentijd begint op Aswoensdag en eindigt een aantal weken later op Stille Zaterdag. Christenen vullen het vasten op allerlei manieren in: niet snoepen, geen alcohol drinken, of 40 dagen geen social media gebruiken.

De veertigdagentijd begint in 2020 op Aswoensdag 26 februari en duurt tot en met Stille Zaterdag 11 april.

De Veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd) zijn de veertig dagen voor Pasen. Veel christenen vasten in die periode op de een of andere wijze: ze minderen of stoppen zelfs helemaal met een bepaalde luxe, zoals vlees, alcohol of tegenwoordig ook social media.

Wat gebeurt er allemaal in de Veertigdagentijd?

De vastentijd begint op een woensdag, die Aswoensdag heet. Dat ‘as’ komt van een katholieke gewoonte: de priester strijkt dan met as een kruisje op je voorhoofd.

De laatste week van de lijdenstijd is het hoogtepunt: deze heet de Goede Week. In veel kerken is dan elke dag een bijeenkomst, op z’n minst op de vrijdagavond en de zondagochtend.

De laatste dagen van deze week zijn het belangrijkste. De donderdag is Witte Donderdag, waarop Jezus’ laatste maaltijd wordt herdacht. De vrijdag heet Goede Vrijdag, waarin Jezus’ kruisiging centraal staat. De zaterdag wordt Stille Zaterdag genoemd, omdat die dag Jezus gestorven was. De zondag is van deze dagen de laatste en de allerbelangrijkste: dit is Pasen, de dag dat Jezus opstond uit de dood.

Waarom duurt de vastentijd veertig dagen?

Het zijn eigenlijk 46 dagen, omdat de zondagen niet mee worden geteld: de zondag is namelijk een feestdag en dan hoef je niet te vasten.

Veertig is gekozen omdat het in de Bijbel een belangrijk getal is: het staat voor ‘een volle generatie’. Veel vrouwen kunnen na hun veertigste namelijk meestal geen kinderen meer krijgen. Dan begint er dus symbolisch een nieuwe generatie. Ook waren in die tijd veel ouders rond de veertig als hun oudste kinderen het huis uit gingen.

In de Bijbel komt het getal veertig regelmatig terug. Noach wachtte bijvoorbeeld veertig dagen voordat hij uit zijn boot stapte. Mozes verbleef veertig dagen op de Sinaïberg en kreeg toen pas de Tien Geboden. Elia zwierf veertig dagen in diezelfde omgeving en ontmoet dan God. Bij Jezus komen deze verhalen samen als hij zelf ook veertig dagen zich terugtrekt in een woestijn. Daar worstelt hij enorm met zijn roeping, maar uiteindelijk staat hem alles helder voor de geest en begint hij zijn publieke optreden.

Telkens dus een periode van veertig dagen waarin een persoon in de Bijbel intens zoekt, maar een nieuw leven met God vindt. Dat wordt als het ware ‘nagespeeld’ in de Veertigdagentijd: de christenen zoeken God en hopen hem uiteindelijk te vinden.

Waarom vasten veel christenen in deze periode?

Vasten is een soort trainen. Net zoals je in de sportschool het jezelf kunstmatig een beetje lastig maakt om zo je spieren te ontwikkelingen en je conditie te verbeteren. Zo is vasten een methode om jezelf geestelijk een beetje onder druk te zetten om zo je spirituele uithoudingsvermogen te vergroten.

Bij vasten gaat het dus niet om spierkracht, maar om wilskracht. Door jezelf iets kleins te ontzeggen train je je vermogens om in het algemeen meer door te zetten en nee te zeggen.

Hoe kun je vasten?

Vasten kan op allerlei manieren: de clou is dat je jezelf een periode iets ontzegt wat je graag wilt. Denk aan het minderen of volledig stoppen van:

  • alcohol
  • suiker
  • social media
  • tv
  • seks
  • beleg
  • tussendoortjes

Traditioneel is de zondag trouwens de uitzondering: dan hoef je niet vasten, want dat is een feestdag.

De Veertigdagentijd gaat ook over bezinnen, hoe doe je dat?

Er zijn altijd talloze ‘leesroosters’ verkrijgbaar rond de Vastentijd: boekjes met Bijbelteksten die thematisch zijn geordend en daarbij een gedachte.

Roemenië project:

Roemeniëreis geannuleerd

Graag hadden we als commissie verder nagedacht over een werkreis naar Roemenië, maar helaas moeten we een teleurstellend bericht melden; de reis in de zomer gaat niet door… De contacten met de lokale bevolking, de plannen en de ontwikkelingen verlopen zeer traag, waardoor wij als commissie niet tijdig met hen de werkreis kunnen voorbereiden. Wij gaan ons als commissie beraden of we in 2021 alsnog een project kunnen ondersteunen bij het kindertehuis of in Pacureni. Tegelijkertijd kijken we of we mogelijk elders een werkproject kunnen ondersteunen.

Oud-ijzerinzameling

De jaarlijkse transporten van aardappelen, mais, uien en het transport van kleding en meubelen gaat wel door. Daarom houden we op zaterdag 11 april een oud-ijzerinzameling bij de Veenhof in Kamperveen en op Kampereiland.

De Roemeniëcommissie

Indonesië project:

Jullie zijn gewend dat we 1x per jaar een presentatie geven en die traditie willen we graag in stand houden, daarom deze uitnodiging:

HARTELIJK WELKOM IN HET KERKJE IN KAMPERVEEN OP DONDERDAGAVOND 26 MAART OM 8 UUR.                      Vanaf 19:30 staat de koffie klaar.

Met beeld, geluid en gezang laten we jullie een stukje zien van het pantileven. Ook laten we zien hoe de ouders van 3 pantikinderen wonen op het platteland, dat geeft een indringend beeld wat armoede betekent voor een mens!

We hopen op uw belangstelling en een grote opkomst!!                             

Alzheimer trefpunt:

Op maandag 2 maart wordt in Kampen weer een avond gehouden van het Alzheimer Trefpunt. Thema van deze avond is ‘Mijn geheugen hapert, is het dementie?’.

Mijn geheugen hapert, hoe weet ik of het dementie is? Kan ik het laten testen? Wat testen ze eigenlijk, en hoe? Wie doet dat? Wat, als ik de boodschap krijg dat het Alzheimer is? Wat te doen bij ontkenning door degene die getest is, of de naaste?

Deze en andere vragen worden besproken door Nanne Drenth, specialist ouderengeneeskunde, en Marieke Dekker, psycholoog, beide werkzaam bij IJsselheem.

Deze avond is vrij toegankelijk voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, zorgverleners en andere belangstellenden. Er is een informatiestand met voorlichtingsmateriaal van Stichting Alzheimer Nederland.

De avond wordt gehouden in restaurant ‘Ma Greet’, Burgwal 45 in Kampen (in Woonzorgcentrum Margaretha). De inloop is vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur. De entree en koffie/thee zijn gratis. Er is een collectebus voor vrijwillige bijdragen voor de organisatie van deze avonden.

Voor meer informatie: Stichting Alzheimer Trefpunt Kampen/Zwartewaterland, tel. 038 4691500, of e-mail kampen-zwartewaterland@alzheimertrefpunt.nl.

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m dinsdag 31 maart 2020 in te leveren,

bij Conny Fikse, Zuiderzeestraatweg 336 in Oldebroek of hansenconnyfikse@gmail.com