NIEUWSBRIEF 53 SEPTEMBER 2020

Ze zeggen dat je uitrust van vakantie. Klopt dat?

Wat nou als je op vakantie bent en je besluit rond te gaan trekken, omdat je dan zo lekker veel ziet en beleeft? Mijn man, André, houdt van avonturen en mijn zonen ook. Als we ergens rijden, fietsen, zeilen of wandelen, zijn zij altijd benieuwd wat er achter de volgende bocht te zien is… Dan komt er een moment waarop ik zeg: ”Jongens, ik ben moe.”

Jezus trok ook rond. Hij reisde vanuit Judea naar Galilea en trok daarbij door Samaria. Er was telkens wel weer een reden om het volgende dorp aan te doen of juist een dorp te verlaten.

Jezus werd ook moe!

“Jezus was moe van de reis en ging bij de bron zitten. Het was toen ongeveer twaalf uur ’s middags.” (Johannes 4:6, BB)

Jezus vraagt een Samaritaanse vrouw om koud, fris water. Jezus zegt tegen haar: “Als je wist wat God jou wil geven, en als je wist Wie hier aan jou om drinken vraagt, dan zou jij aan Hém om drinken hebben gevraagd. Dan zou Hij je vers water hebben gegeven.” (Johannes 4:10, BB)

Ben je moe?

Weet WIE God is.

Weet WAT God je kan geven.

Ben je moe door de zorgen op je bord? Stop met alles wat je nu doet, denk 5 minuten aan WIE God is.

Geloof je dat Hij jou nieuwe energie kan geven? Geloof je dat Hij jou wijsheid kan geven, waardoor je je leven zo gaat inrichten dat nieuwe energie jouw deel zal zijn? Geloof je dat Hij jouw zorgen kan dragen?

Laten we samen bidden: “Als ik moe ben, weet U hoe dat voelt. Dank U dat U mij wilt helpen in dit leven om nieuwe energie te ontvangen. In Uw naam, amen.”

Van: Zo blij dat je bestaat!      Wilma Veen

Van de kerkenraad:

De vakantie is weer voorbij.

Ja de vakantie is weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen. De agenda’s weer gevuld en toch is het dit jaar anders. Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend, het is niet zo “amicaal”. We moeten afstand houden. We noemen het zelfs al het  “nieuwe normaal”. Wanneer ik dit schrijf (zondag 30 augustus)  hoorde ik berichten dat Rutte, onze premier, waarschijnlijk as dinsdag weer komt met een persconferentie. We leven anders. En toch mogen we weten dat God voor ons zorgt. We hebben dat als Gemeente mogen zingen na een mooie viering van het Heilig Avondmaal. Dat zingen hebben we samen gedaan buiten op het “Kerkplein”. Ja dat was mooi om zo samen te zingen: God heb ik lief want die Getrouwe Heer (Ps. 116 de verzen 1, 6 en 8) En het mooiste was: we kwamen buiten en het regende wat. We begonnen te zingen: het was droog. We waren met het laatste vers aan het zingen: het begon weer wat te regenen. Dat was wel een mooie ervaring!

Ook was het mooi!!!

Dat we zondag 2 augustus een hele mooie dienst mochten hebben. 5 Mensen die belijdenis mochten doen. We hebben deze dienst in de achtertuin van onze kerk gehouden. We hebben het echt getroffen met het weer. Om eerlijk te zijn had ik wel wat zorgen over het weer. Op een gegeven moment had ik nog iemand aan de lijn die zei tegen me maak maar geen zorgen. Als er zegen op rust dan hebben we mooi weer. En inderdaad het was droog. Conclusie…..mag u zelf verder invullen.

Ook willen wij als kerkenraad Dhr. Peter Glas uit Ens ook nog bedanken. Dat hij ons deze winter heeft willen helpen om aan deze 5 mensen de Catechese te geven. We kunnen en mogen terug kijken op mooie leerzame avonden en daarvoor onze dank!!


Ledenvergadering

Het is wat ongebruikelijk om nu in dit jaargetijde een ledenvergadering te houden…

We hebben als Kerkenraad besloten omdat toch te doen. Omdat er toch wat dringende zaken zijn om met elkaar te bespreken.

Daarom nodigen wij u van harte uit op dinsdag 15 september om 19.45 uur inloop

                                                                                                                      20.00 uur aanvang vergadering

We hopen echt op uw komst.

Diensten

We zijn weer gestart met de Erediensten op zondagmorgen. Deze diensten zijn wel anders dan we gewend zijn, maar het geeft ook wel weer het gevoel van we komen weer samen als broeders en zusters.

As zondag hopen we weer een e-meeting met elkaar te hebben.

Wel en wee

Gelukkig zijn er onder ons geen zieken.

Dan wens ik u allen Gods onmisbare zegen toe voor de komende maand.

Namens de Kerkenraad Henk Palland

e-meeting:

Ook de e-meeting zal er anders uit zien i.v.m. de corona maatregelen. Er zal geen Heilige chaos zijn, omdat er dan teveel heen en weer gelopen wordt door de kerk, waarbij de 1,5 mtr regel niet gehandhaafd kan worden. We willen vragen of je misschien van tevoren thuis een dank/voorbede op wil schrijven. Wij zorgen dat het hart in de buurt van de ingang staat met een mandje erbij waar deze ingedaan kunnen worden. Het kruis zetten we ook achterin de kerk, zodat mensen die er behoefte aan hebben een last bij het kruis te brengen, dit kunnen doen na afloop van de dienst.

Er zal geen koffie/thee zijn, ook niet na afloop. We vinden het echt heel jammer, maar het is voor nu nog niet anders. Uiteraard mag er na de dienst best na gekletst worden, dit doen we wel buiten (pak er gerust een stoel bij…)

Ook zouden we het leuk vinden als er mensen zijn die wat willen delen. Dit hoeft geen getuigenis te zijn, maar zou ook een gedicht of verhaaltje mogen zijn wat je geraakt heeft… zo willen we proberen er een dienst van en voor iedereen van te maken. Heb jij een bijdrage? Laat het ons dan even weten… (06-54651272 of hansenconnyfikse@gmail.com)

Omdat we nog steeds niet mogen zingen hebben we voor liederen via youtube gekozen. Er zullen vast wat onbekende liederen tussen zitten, maar laat je dan verrassen door de beelden of de teksten.

I.v.m. het aantal plaatsen is het fijn, als u geen lid bent, dat u zich even van tevoren aanmeld zodat er een plek voor u wordt vrijgehouden. Dit kan via gkkaanmelden@gmail.com

Zien we jullie zondag? Groeten Hans en Conny

Indonesië Project:

Beste mensen,

Hierboven 4 foto’s van Michael, Rizal, Monika en Melda. Het zijn studenten die in de panti wonen in Makassar.  Vier Nederlandse sponsors hebben het mogelijk gemaakt dat ze aan een Indonesische universiteit kunnen studeren. Michael start met studie informatica – Rizal studeert Informatica (3e jaars) – Monika theologie (2e jaars) – Melda chemie (2e jaars). Gisteren heb ik 1400 euro overgemaakt naar de bankrekening van de panti voor hun volgende semester september t/m december. Een prachtig resultaat!! Directe hulp aan onze “naaste” want de ouders van alle vier de studenten zijn arme mensen die de studie van hun kinderen niet kunnen betalen.

Dank voor alle steun aan het “INDO” project .

Peter en Catharina.

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m dinsdag 29 september 2020 in te leveren,

bij Conny Fikse, Esdoornhof 101, 8266 GD, Kampen of hansenconnyfikse@gmail.com