NIEUWSBRIEF 55 NOVEMBER 2020

Het anker van hoop

Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het

binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. —Hebreeën 6:19 (HSV)

We gaan allemaal in ons leven door moeilijke tijden heen, en net als bij een schip in een storm,

hebben we hulp nodig om stabiel te blijven. Het anker van een schip zorgt voor stevigheid

en stabiliteit en de Bijbel zegt dat het anker voor onze ziel ‘hoop’ is.

Wanneer jij en ik onze hoop stevig op God en Zijn Woord baseren, dan voelen we de wind en

golven misschien wel, maar zullen we in staat zijn stand te houden.

Tijdens een storm geeft hoop ons het vermogen om de dingen te zien zoals ze zijn en toch

de zekerheid hebben dat iets beters zal komen. Dat maakt hoop tot een zeer krachtige en

belangrijke kwaliteit voor jou en mij om te bezitten, juist in moeilijke tijden.

 In feite geloof ik dat hoop het fundament is waarop ons geloof moet worden gebouwd.

Niemand, zelfs God niet, kan beloven dat we nooit te maken zullen krijgen met teleurstellingen

of moeiten. Maar het is belangrijk dat we nooit de hoop opgeven. Door het handhaven van

een positieve houding en ons vast te klampen aan de hoop die we in Christus hebben, plaatsen

we onszelf in een positie waar we Gods wonderbaarlijk werkende kracht kunnen zien.

Kort gebed: Here God, ik stel mijn hoop op U. Mijn geloof in U en de verwachting van de

grote werken die U in mijn leven gaat doen is mijn anker te tijden van beproeving.

Joyce Meijer

Van de kerkenraad:

Het virus gaat nog steeds rond en het breidt zich in grote getale uit. De besmettingen liggen de laatste dagen zelfs boven de 10.000 per dag. En toch staat er in onze Bijbel “ongeveer” 365x maak je geen zorgen. Een boodschap voor elke dag, jaar in en jaar uit. 4 November is het weer Dankdag. We komen dan als gemeente weer bij elkaar om dankbaar te zijn. Ook dit jaar, al is het wel anders. Maar voor zover ik weet zijn we allemaal redelijk gezond. Er is op het land weer genoeg gegroeid. Iedereen heeft zijn/haar werk nog. Kortom: We hebben gelukkig niks te klagen. Zullen we dan toch maar gewoon even de moeite nemen om daar op een zomaar door de weekse avond bij elkaar te komen om voor al deze dingen te danken…Vrijgevigheid is ook iets wat we mooi concreet kunnen maken op Dankdag. Laten we denken aan mensen die het moeilijk hebben. Breng bv houdbare levensmiddelen mee voor de voedselbank. Er zullen nl. weer kratten staan die hopelijk weer helemaal gevuld mogen worden. Laten we als kleine Gemeente ook dit jaar daar weer groot in zijn. Of stuur een kaart naar iemand die het moeilijk heeft of eenzaam is. Zo gaat Dankdag samen met het uitdelen van de gaven die we hebben gekregen.

Bijzonder jubileum

Op zondag 18 oktober was onze organist maar liefst 65 jaar organist en een dag later jarig. Op 15 oktober hadden we een gemeente vergadering en hij maakte toen kenbaar dat hij as zondag maar liefst 65 jaar organist was. Hij dacht (denk ik) die Kerkenraad die er nu zit weet dat toch niet. Maar we hadden als Kerkenraad besloten om dit i.v.m. de rondgaande Corona niet uitgebreid te vieren. We hopen als leden allen op een ander moment nog eens uitgebreid bij dit jubileum stil te kunnen staan met koffie en gebak. Na de vergadering (15-10) sprak ik hem nog even. Hij zei tegen mij: ik hoop dat je tegen de dominee zondag zegt dat hij er voor wil danken. Dat ik dat al die jaren heb mogen doen en geen zondag heb mogen missen omdat ik ziek was… Ja dat is een zegen. Maar als gemeente zijn we natuurlijk ook dankbaar met zo’n man met die gave. Nogmaals bedankt en dat de Here jou die gezondheid gaf. En, staat er niet in Spreuken 17:22 Vrolijke gedachten houden je gezond, maar sombere gedachten maken je ziek. Ik denk dat dit ook een wijsheid was van Salomo. Maar ik durf te zeggen: door jouw orgelspel is denk ik nog nooit iemand ziek geworden…

Toekomst van onze Kerk

Zoals de leden weten zijn we als leden al 2x bijeen geweest, in een bijzondere ledenvergadering, te weten 15 september en 15 oktober jl. In de laatste vergadering is besloten dat alle leden een enquête formulier zouden ontvangen met daar wat opties op vermeld. De meeste formulieren hebben we gelukkig ingevuld en wel terug ontvangen. Sommige daarvan met een uitgebreide toelichting en visie. Allen hartelijk dank daarvoor. A.s. donderdagavond komen we als Kerkenraad bijeen om dan een standpunt in te nemen. We vragen daarvoor ook uw gebed.

Dankdag en vergadering

Zoals we zondag al met elkaar hebben afgesproken gaan we na de Dankdienst DV woensdagavond 4 november nog even met elkaar praten over de uitslag van de enquête. We rekenen op uw komst.

Dan wens ik ons allen Gods onmisbare zegen toe voor de komende tijd.

Namens de Kerkenraad Henk Palland.Ook deze keer zal er tijdens de e-meeting gebruik gemaakt worden van de beamer en mag er niet gezongen worden.  We willen u vragen uw voorbede briefjes alvast thuis te maken. We zorgen dan weer dat er een mandje bij de ingang staat waar ze in gedaan kunnen worden.

Spreker deze ochtend is Bernard Franken uit Kampen.

Thema: Wie vrees ik nog?

Inzameling voedselbank:

Woensdag 4 november, dankdag, is er weer een inzameling voor de voedselbank.

Dit keer willen ze graag: houdbare melk, pot/blik groente (geen bruine bonen) en soep.

Producten kunt u  woensdag 4 of zondag 8 november weer inleveren in de kerk.

Kunt of durft u misschien i.v.m. Corona niet naar de kerk te komen, maar u wilt wel meedoen

dan kunt u misschien iemand vragen iets voor u mee te nemen.

De voedselbank schreef:

Heel fijn dat jullie een inzameling houden want we hebben veel cliënten.

Indonesië project:

Beste mensen, de spontane actie voor nieuw ondergoed voor de panti meiden en jongens is een succes geworden. Hartelijk dank aan de sponsors!!  Inmiddels is een doos met 10 kg ondergoed onderweg naar Makassar Indonesië en zal waarschijnlijk begin november daar aankomen. De leiding zal foto’s maken hoe blij de kinderen zijn bij het uitpakken, die volgen dan in de maand november.

Tuhan memberkati kamu semua – God bless you all !!

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m dinsdag 1 december 2020 in te leveren, bij Conny Fikse.