NIEUWSBRIEF 57 JANUARI 2021

Een kaal de-dag-na-kerst verhaal!

Van de een op de andere dag was ik overbodig. Laten we eerlijk zijn niemand heeft mij nu echt nog nodig. Er waren dagen dat men echt naar mij uitkeek. Maar weet je wat uiteindelijk weer bleek. De liefde was weer van korte duur. De liefde was tijdelijk, niet echt, niet puur. Alles wat ze mij hebben gegeven. Was maar tijdelijk en niets van dat alles is gebleven. Ik mocht het lenen en eventjes mocht ik het dragen. Maar ik had altijd het gevoel dat er dag zou komen dat men dit alles weer terug zou vragen. Er waren dagen dat men mij echt prachtig vond. Nu was ik vooral iemand die in de weg stond. Mijn licht is hier nu wel gedoofd. Tot volgend jaar heeft men mij fluisterend nog wel belooft. Ja want nu de dagen komen dat ik uit begin te vallen. Zal het lied niet meer voor mij gaan schallen. In vroegere dagen was ik het stralende middelpunt. Maar nu ben ik lastig en wordt mij geen plek meer gegund. Ik heb niet echt een functie meer en ik wordt kaal. Men kijkt nu heel anders naar mij …einde verhaal…..

Als jij nu denkt dat dit het verhaal van een menspersoon is…. Dan heb jij het echter helemaal mis. Dit heeft misschien wel raakvlakken met hoe mensen zich kunnen voelen deze dagen. Dit heeft misschien wel te maken met jouw eigen levensvragen. Maar dit verhaal gaat echter over een kerstboom in de dagen na kerst. Waar de ware betekenis van dit symbool te zoeken is het verst. De eens zo vitale boom met haar eeuwige groen. Moet het vaak in haar laatste dagen zonder naalden doen. Want dit is de oorsprong van haar ware betekenis. Dat zij toch een van de weinige bomen is…. Die in de doodse koude winter van het leven. Toch de hoop van het voorjaar mag blijven geven. Als alle andere bomen allang dood lijken en kaal. Blijven haar naalden vertellen een belofte verhaal. Nieuw leven zal het winnen van de dood! De lente zal weer aanbreken, die steeds weer nieuw leven bood!

Zo verteld op haar eigen manier deze boom het kerstverhaal. Er is nieuw leven voor ons allemaal. En al lijken je dagen hier op aarde te zijn verstreken. En wordt er niet meer echt naar jou omgekeken… Verlies jij je kracht en ben je moe, arm, naakt en kaal… God gaat verder met jouw levensverhaal! Het mooiste moet nog komen dat heeft God voor jou bewaart. Maar weet dan wel, dat is straks in de Hemel en niet nu hier op aard. Daarom kwam dit kindje zo klein en teer. Ook speciaal voor jou met kerst naar de aarde neer. God heeft ons zijn Zoon gegeven. En door dit genade offer mogen wij juist leven.

Dus als de dagen van kerst weer zijn voorbijgevlogen. Is het vooral hoe moeilijk het soms ook is, het gevoel van dankbaarheid wat wij voelen mogen. En nu de boom ontdaan is van alle pracht en praal. Zullen wij verder moeten gaan met dit verhaal. Want als deze boom weer verdwijnt uit ons leven…is het aan ons om de ware kerstboodschap door te blijven geven!

Sjoerd Bakker Jongerenpastor GKU.

Van de kerkenraad:

2020 Wat was het een jaar! Ja dat wordt veel gezegd. En dat was het ook. Ja we hopen dat we het achter ons kunnen laten en het snel kunnen vergeten. Maar we hebben ook mogen ervaren dat God ons beschutting bood zo staat er in psalm 90. Vaak wordt deze psalm gelezen in de dienst van 31 december. We hebben i.v.m. de corona geen dienst maar misschien toch goed om deze psalm zelf dan maar eens te lezen. Want voor U zijn duizend jaar niet meer als een dag. Zeggen wij ook niet vaak “O de tijd vliegt” Deze aloude psalm sluit af met : Heer onze God, toon uw genegenheid, dan zal het goed zijn wat we doen, dan zal het standhouden. En met deze woorden mogen we vol vertrouwen het nieuwe jaar ingaan!

Uitslag van de enquête We hebben de leden de uitslag al op papier toe doen komen. De vraag was gaan we door met onze kerk. Bijna iedereen was van mening om door te gaan. En dat gaan we ook proberen. Dit vraagt veel van ons, maar we mogen weten we staan er niet alleen voor. We mogen weten en daar voor zullen we ook bidden dat het wonderbaarlijke Evangelie verkondigd zal blijven worden in dat kleine kerkje op het Zuideinde.

Daarom zijn we ook blij!! Wij zijn als kerkenraad blij dat 2 jonge mensen uit onze gemeente zich hebben gemeld om het ambt van diaken op zich te willen nemen. Wij als kerkenraad zijn heel blij dat deze jonge mensen zich geroepen voelen om zich dienstbaar te maken in onze kerk. Maar wanneer er één van onze leden gegronde bezwaren heeft, dan kan deze dit kenbaar maken d.m.v. een brief aan de kerkenraad. Wanneer de bevestiging plaats zal vinden hoort u nog van ons.

Dankwoord

We hebben van 1 gezin en hun dochter ontvangen dat zij het besluit hebben genomen om te bedanken als lid van onze kerk. Het is niet onze gewoonte wanneer een lid bedankt hier uitgebreid bij stil te staan op deze plek, maar omdat de gelegenheid zich niet anders leent i.v.m. corona wil ik dit toch doen. We vinden het jammer dat jullie het lidmaatschap hebben opgezegd.

En ik wil ook gelijk een woord van dank, ja veel dank uitspreken voor al het werk wat jullie hebben gedaan voor onze kerk. Meer dan 40 jaar hier actief lid geweest. Gezorgd dat er elke week een dominee op de preekstoel stond. En het voorzitterschap jarenlang gedaan, de financiële zaken altijd keurig op orde en in verschillende commissies gezeten. Hartelijk dank daarvoor. We willen jullie dan ook veel Heil en Zegen toewensen.

De Heer zij voor U om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij achter U, om u in de armen te sluiten voor gevaar. De Heer zij onder U, om u op te vangen als u dreigt te vallen. De Heer zij in U, om u te troosten wanneer u verdriet hebt. De Heer zij om U heen, als een beschermende muur als anderen over u heen vallen. De Heer zij boven U, om u te zegenen. Zo zegene U de Almachtige God, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen.

Kerstgroet Omdat we al heel snel doorhadden dat we onze jaarlijkse “Kerstnachtdienst” niet door konden laten gaan hebben we besloten om al de bewoners van Zuideinde een “Kerstgroet” te bezorgen. De bewoners hebben dit erg gewaardeerd, ze hebben ons dit laten weten door ons te bedanken middels brieven, mails en telefoon. Wij zijn blij dat we dit konden en mochten doen. En we hopen dat we u allen weer kunnen en mogen ontmoeten in onze wekelijkse diensten op zondagmorgen.

Op de drempel We staan op de drempel van een nieuw jaar en wil u allen wat meegeven voor het nieuwe jaar uit de Bijbel te weten Romeinen 15:13, waar staat: Ik bid dat God, die hun en onze Hoop is, u vervult met alle vreugde en vrede die het geloof u maar kan geven en dat uw hoop op Hem steeds groter wordt door de kracht van de Heilige Geest.

Mij rest u allen dan alleen nog maar toe te wensen namens de kerkenraad voor het nieuwe jaar: Veel Heil en Zegen.

Een hartelijke groet Henk Palland.

Ps. We hopen op zondag 24 januari 2021 weer elkaar te ontmoeten.

Afscheid:

Tweeënveertig jaar geleden kwamen wij in Kamperveen wonen en hebben al die jaren op het Zuideinde gekerkt. Toen al werd de vraag gesteld of de gemeente niet te klein van omvang was en of er voldoende perspectief was om op een waardige manier zelfstandig door te gaan. Willen en kunnen stonden op gespannen voet met elkaar, want stoppen kunnen we maar één keer doen en wat weg is komt niet weer terug, was de stelling. Het is met elkaar steeds gelukt om vol te houden. 

Maar ……wij zijn van mening dat we nu op een punt zijn gekomen dat we zo niet verder kunnen. Hoewel we vele jaren met plezier deel van deze gemeente hebben uitgemaakt hebben wij besloten om ons per 31 december a.s. als lid uit te laten schrijven.

Wij bedanken iedereen waar we de afgelopen jaren samen kerk mee mochten zijn en wensen jullie alle goeds en Gods zegen toe.

Hartelijke groet, familie Tromp

Snoepactie:

Weet u het nog? Het is al best een poos geleden dat er een update is geweest over de snoepactie voor de renovatie van het kerk dak. Inmiddels is er 500 euro overgemaakt naar de rekening van de kerk, maar de actie loopt nog gewoon door. Het snoep ligt bijv. bij Hans op het werk in de kantine, waar in de pauzes gretig gebruik gemaakt wordt van de versnaperingen en ook bij tuincentrum Palland staat er een actiebak op de toonbank. Daarnaast is het snoep ook nog steeds bij ons te bestellen, helaas door corona hebben we nog niet een iets grotere actie op poten kunnen zetten… maar de actie blijft gewoon doorlopen. Als het dak klaar is, dan volgen er vast nog wel andere dingen die aangepakt moeten worden… we hopen dat wanneer de winkels weer open mogen, we nog voor de verbouwing een keer kunnen stunten door groot in te kopen en ruchtbaarheid te geven aan de actie… maar dat moeten we afwachten.

Voor nu: geef het door als je nog iets wilt hebben of als je een bedrijf of instantie weet die misschien ook wel gebruik zou willen maken van een ‘actiebak’ in hun bedrijf, dan gaan we kijken wat er kan.

(Naast snoeprollen (afbeelding is een voorbeeld, we zijn afhankelijk van de aanbiedingen wat er op voorraad is), is er ook kitkat, mars, lion, snickers, twix en bros verkrijgbaar, alles voor € 0,50 per stuk)

Groeten Conny en Hans Fikse

Gespreksgroep:

Zelf miste ik het en daarom ben ik op zoek gegaan naar een gespreksgroep. Ik ben terecht gekomen bij een vrouwenochtendgroep die is ontstaan bij de Hervormde Kerk in Kamperveen. 1 x in de 3 weken komen we samen en werken we uit een boekje en doet 1 van ons allen de voorbereiding. We komen allemaal uit verschillende kerken (Luctor, Vrij Evangelie, Hervormd, Gereformeerd, Vez Zwolle), er is geen leeftijdsgrens, en we vormen samen een fijne groep waar bijzondere en mooie gesprekken plaats vinden.

Nu mis ik zoiets best wel in onze kerk. Er is een poosje een extra bijbelstudiegroep geweest, maar die is gestopt omdat de groep erg klein werd. Uiteraard zijn er de Bijbelstudie avonden, maar persoonlijk vind ik dan toch het leeftijdsverschil erg groot en stap er daarom eigenlijk nooit binnen. Dus daarom de vraag: zijn er meer mensen die zoiets missen binnen onze kerk? Zo ja, zou je contact met me op willen nemen om te kijken wat er mogelijk is en of we samen iets op poten kunnen zetten? Of heb je ideeën voor zo’n groep? Let me know!

Groeten Conny Fikse hansenconnyfikse@gmail.com

Hoe groot is God?

Een jongen vroeg aan zijn vader: pappa, hoe groot is God? De vader keek naar boven en zag een vliegtuig in de lucht en vroeg aan zijn zoon: Hoe groot is dat vliegtuig? De jongen zei: Het is erg klein, ik kan het bijna niet zien. Toen nam zijn vader hem mee naar een vliegveld en toen ze er waren en bij een paar vliegtuigen stonden te kijken vroeg de vader aan zijn zoon: Nu, mijn zoon, hoe groot is dit vliegtuig? De jongen antwoordde: Wow pap, het is enorm! Toen zei zijn vader: Hoe groot God voor jou is hangt af van hoe ver of dichtbij je God toelaat in je leven. Hoe dichterbij je God toelaat, hoe groter Hij in jouw leven zal zijn.

Van: Facebook – Kracht in Gebed

Indonesië project:

Aan het eind van dit jaar willen we u graag goede wensen overbrengen van de pantikinderen in Makassar Indonesië en u hartelijk bedanken voor jullie steun!! Maar eerst willen we graag een opsomming geven wat we met uw hulp aan het “INDO” project dit jaar hebben kunnen doen:

– persoonlijke sponsors maken het mogelijk dat 4 studenten op de universiteit studeren en dat voor 6 jongere kinderen wordt gespaard voor later.  Voor 2 meiden van 17 jr. zoeken we nog een sponsor zodat ze in 2021 ook door kunnen studeren!  We horen het graag indien u 1 kind wil helpen zodat ze kunnen ontsnappen uit een toekomstig leven in armoede en ook later voor hun oude ouders kunnen zorgen.

– 130 kg goederen opgestuurd t.w.: goede schoenen, nieuw ondergoed, kleding, 4 accuboormachines, 2 laptops, speelgoed, spelletjes, wol en creatief materiaal. 

– geld overgemaakt voor: schoolgeld, doktersonderzoeken, tandarts, gebak en cadeaus bij een verjaardag, 1x zwemmen, reiskosten om ouders te bezoeken, sportschoenen voor alle jongens, schade-reparatie busje, keukenapparatuur, kerstdiner en buiten de panti: steun aan straatarme ouders van pantikinderen, dokterskosten, een matras, gasstel met gasflessen en fatsoenlijke kleding.

Ondanks de coronacrisis, die ook in Indonesië woedt, hebben we weer op veel manieren de 65 pantikinderen en hun ouders kunnen helpen. Ze zijn u daarvoor heel erg dankbaar en spreken en zingen dat ook uit via bijgaande video boodschap:  Bedankt Nederlandse sponsors, gezegende kerstdagen gewenst en alle goeds voor 2021.  God bless you

2021:

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m dinsdag 2 februari 2020 in te leveren, bij Conny Fikse.