NIEUWSBRIEF 58 FEBRUARI 2021

Met welke gedachten werd jij vanmorgen wakker?

Denk je aan wat je allemaal moet doen, en of het wel zal lukken?

Mijn lieve kind, wat deze dag je ook zal geven…Ik ben er voor jou.

Ik geef je deze nieuwe dag! Ook vanmorgen gaat Mijn zon weer op over jouw leven! Elke morgen zijn Mijn genade en zegeningen weer nieuw. (Kla.3:21)

Vertel Mij alles wat je bezighoudt en vertrouw Mij. Ik zal in alles voor je zorgen. (Psalm 37:5) Ik weet waar je mee zit; de lockdown die een druk geef op jouw dagelijkse leven, de taak die je zwaar en lastig vindt… alles, al je spanningen, vreugde en verdriet zijn bij Mij bekend…

Mijn kind, je hoeft je zorgen niet zelf te dragen. Je hoeft niet zelf het gevecht aan te gaan met alles waar je tegenop ziet. Ik vind het zo fijn als jij je ogen op Mij vestigt, en eenvoudig zegt: ‘Mijn strijd is niet van mij, maar van de Heer.’ (2 Kron. 20:12,15)

Zo geef je Mij de ruimte om te doen wat je zelf niet kunt, en wordt Mijn kracht, wijsheid, hulp zichtbaar in jouw zwakheid. De genade die Ik jou geef is ook genoeg voor vandaag. (2Kor.12:9)

Mijn hart gaat naar je uit, Ik denk de hele dag aan jou. Het zijn gedachten van zegen, vrede en hoop. Als jij op weg gaat, ga Ik mee, Ik ben vlakbij je, iedere seconde.

Laat angst en zorgen niet langer in de weg staan, het zijn dieven die je beroven van Mijn vrede. En wanneer je toch bang bent, denk eraan dat Ik je hand vasthoud. Ik zal je leiden door jou Mijn raad te geven. Ik geef inzicht en wijs je de weg die je mag gaan, Mijn oog rust op jou! (Ps.73:23,24, 32:8, Jes.41:13)

Mijn naam is: ‘Ik ben, die Ik ben’, en niet: ‘Ik was’, of ‘Ik zal er ooit zijn’; Ik zal er altijd zijn! In alles wat je doet mag je Mijn geruststellende nabijheid ervaren. (Ex.3:14)

Mijn liefdevolle zorgen maken dat je ontspannen aan deze dag mag beginnen; Je zult stralen als het licht in de ochtend, als de zon in de middag! (Ps.37:6)

Sjoerd Bakker Jongerenpastor GKU.

Van de kerkenraad:

Laten we juichen en ons verheugen. Want we hebben iets om te juichen. Maandag 1 februari is het bouwbedrijf begonnen met het verwijderen van het oude dak van onze kerk. (verderop in de nieuwsbrief staan de eerste foto’s van de verbouwing) Wat een enorme mijlpaal. Om zo ver te komen heeft veel energie en inspanning gekost maar het gaat dan nu echt gebeuren. Het huis van God, dé plek waar onze gemeente samen komt krijgt een nieuw dak. Een belangrijke basis voor de stevigheid van het gebouw. Maar ook een belangrijke basis in ons geloof. Wij hebben dit nodig ook nodig voor de stevigheid in ons geloof. De kerk op Kamperveen is nog lang niet uitgeblust. Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen!

Wel en Wee:

Helaas hebben we meerdere leden met ziektes. Voor revalidatie is er iemand naar Myosotis gegaan en ook hebben we 2 personen die besmet zijn geraakt met het corona virus. We bidden voor hen en wensen hen een voorspoedig herstel.

Revalidatie dak kerk:

Roemenië project:

Financiële crisis zustergemeente Pacureni

We kregen onlangs bericht van onze zustergemeente in Pacureni, dat zij financieel in een crisis verkeren. Aangezien er afgelopen zomer geen transport heeft plaatsgevonden wegens de lockdown met gesloten grenzen en een negatief reisadvies, hebben zij geen verkoop kunnen houden waardoor zij een deel van hun inkomsten missen. Dit resulteerde in meerdere maanden opschorten van loon voor de predikant en vervolgens het ook niet meer kunnen voldoen van betalingen. We hebben als commissie besloten om hen een financiële bijdrage te geven als vervanging voor het transport, zodat de grootste nood verholpen is.  Ze zijn ons zeer dankbaar voor de financiële steun. We hopen van harte dit jaar zo spoedig mogelijk een transport naar hen toe te kunnen sturen evenals het zaai- en pootgoed. Mocht u een financiële gift over willen maken, dan kan dat naar het Roemeniëproject: NL40 RABO 0331 3019 62.

We brengen graag de kledinginzameling nogmaals onder uw aandacht. Mocht u nog goede, draagbare kleding en schoenen hebben, dan kunt u dit op zaterdagochtend tussen 09.00-12.00 uur afleveren bij Ruth & Hillie Kloek. Wilt u zich van tevoren even bij hen melden? Mocht u op zaterdagochtend verhinderd zijn, dan graag eerst even contact opnemen met Ruth & Hillie Kloek voor een ander moment. We bedanken een ieder voor zijn of haar steun voor onze zustergemeente in Pacureni.

Ook willen we u alvast meedelen dat er in september weer een oud ijzer-inzameling zal worden gehouden.   

Wat betreft de gezondheid van de inwoners van Pacureni mag het gelukkig goed gaan!

Tot op heden waren er geen corona-besmettingen in het dorp.

Lijkt het u/jou ook leuk om iets voor onze zustergemeente in Roemenië te betekenen? Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor de Roemenië commissie vanuit de Gereformeerde Kerk! Voor meer informatie kun je geheel vrijblijvend contact opnemen met Ilja Tromp                                         

Paasactie:

Vanwege de financiële problemen in Pacureni houden we een Paasactie om extra geld in te zamelen. Via de bijgevoegde bestellijst kunt u lekkernijen voor het Paasweekend kopen. Op de bestellijst vind u meer informatie hierover. De bestelling moet uiterlijk zaterdag 13 februari bij ons binnen zijn. We hopen op uw steun!                          

De Roemenië Commissie 

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m dinsdag 2 maart 2020 in te leveren, bij Conny Fikse