NIEUWSBRIEF 62 JUNI 2021

Bij de Heer ben ik veilig, ik hoef niet bang te zijn. De Heer beschermt mij, zoals een vogel haar jongen beschermt onder haar vleugels. Als je ’s morgens wakker wordt en onder je warme dek vandaan komt, dan ben Ik al bij je. Ik heb je een plaats gegeven, heel dicht aan Mijn hart. Ik maak je graag vertrouwd met wie Ik ben, en met al Mijn zegeningen die Ik ook vandaag voor je heb klaarliggen. Zoals je ’s nachts door je warme dek tegen de kou wordt beschermd, zo bescherm Ik heel jouw leven. Mijn liefde verwarmt je, voel je behaaglijk in Mijn omarming. Je bent veilig onder Mijn vleugels. Je leeft in Mijn schuilplaats, in de schaduw van de Almachtige. Daar, in Mijn geborgenheid, kan het kwaad jou niet bereiken en geen plaag kan bij je komen. Je mag Mij altijd bij Mijn naam noemen. Ik ben jouw ‘Abba, Vader’, en jij bent Mijn liefste kind. Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon Jezus. Ik ben jouw Bewaarder, Ik zal nooit sluimeren of slapen. Ik verlies je geen moment uit het oog. Ik waak over jouw leven. Als er gevaar dreigt, kom Ik voor je op. Laat je niet verontrusten. Als je niet weet je wat je moet doen, neem dan je toevlucht tot Mij. Als je Mij roept, zal Ik je antwoord geven. In de nood zal ik bij je zijn. Ik help je eruit en Ik zal je in ere herstellen. In Mijn beschermende liefde vind jij rust en vrede. Ik verzadig je met een overvloedig en lang leven. Ik Zelf ben jouw redding! Heel jouw leven is met Christus verborgen bij God.

Woorden van Gods liefde

Van de kerkenraad:

‘’Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen”

Ja dat was het thema van de dienst op Pinstermorgen. De dienst was wat anders dan we gewend zijn. Maar we mochten er met velen van de Gemeente zijn en dat voelde goed, al was het op een kale beton vloer. Iris Schoonhoven heeft de Paaskaars aangestoken. En ds. Dekker die deze morgen voorging zei dat Jezus op Goede Vrijdag geleden heeft voor ons en toen al zijn Geest gaf. En zo mocht het op die Pinkstermorgen, op Kamperveen, Pasen en Pinksteren zijn op één dag!

Na de dienst  hebben we buiten gezongen dat mooie lied 675: Geest van Hierboven (Loflied)

Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons gekregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen die naar u heten en in U weten, dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

En zo mochten we naar huis toegaan. Weten dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Examens.

De meeste examens zitten er inmiddels alweer op. Een spannende tijd breekt aan tot de uitslag er zal zijn, ergens halverwege juni. Laten we hopen dat er weer veel vlaggen mogen wapperen met een schooltas eraan. Meld ons wie er geslaagd is op Zuideinde en dan zullen we een leuke verrassing langs brengen.

Kerkdiensten in juni.

De eerstvolgende dienst dat is onze jaarlijkse openluchtdienst op 20 juni ’s avonds om 19.30 uur. We hopen natuurlijk dat U er allemaal bent en dat het weer goed is. Voorganger zal zijn Bernhard Franken uit Kampen en medewerking wordt verleend door de band Gware.

Voor de andere zondagen nog geen dienst.

Verbouw kerk.

elders in de nieuwsbrief wordt er een verslag gedaan over de werkzaamheden en wat al gebeurt is en toch wil ik er ook nog wat over kwijt. Het is echt geweldig wat er allemaal gebeurt het wordt zo mooi. Wat gebeurd er veel werk door deze en gene.

Ons Kerkgebouw is misschien dan wel dicht maar de “Kerk leeft “ Zijn nabijheid en zijn Zegen rust op al dat werk.

We mogen echt heel dankbaar zijn!!

Dan rest mij nog U allen Gods zegen toe te wensen voor de komende maand.

Met vriendelijke groet Henk Palland, uw ouderling.

Hoe voelt het als iemand het voor je opneemt als je in de problemen zit?? 

– Lees: Filemon1:17-20

Een stuk uit de brief van Paulus, terwijl hij gevangen zat, aan zijn vriend Filemon. Paulus neemt het op voor de slaaf van Filemon genaamd Onesimus. Die heeft gestolen van Filemon en is daarna weggelopen. Later is hij bekeerd en een goede vriend van Paulus geworden.

Paulus gaat eigenlijk 100% in de plaats van Onesimus staan als hij Filemon vraagt om Onesimus weer op te nemen in zijn huis, net zoals hij Paulus zou opnemen. Paulus belooft ook het gestolen geld terug te betalen. Onesimus mag achter Paulus schuilen. Op deze manier staat niets een verzoening in de weg tussen Filemon en Onesimus.

Ik wil in jouw plaats staan, Ik wil jouw schuld op me nemen…… aan wie denk je bij deze woorden?  Natuurlijk aan Jezus!!  Hij is de grote plaatsvervanger voor ons allemaal. Achter Hem mogen we schuilen en zal niets een verzoening tussen God en ons in de weg staan. Dan zijn we geen slaaf meer van de zonden, maar een broer en zus in het gezin van God!!

Uit: een hand vol koren.

Openluchtdienst:

Renovatie kerk:

Beste gemeenteleden,                    31 mei 2021

De renovatie van onze kerk vordert gestaag.  Inmiddels is het plafond 2x geschilderd en klaar voor gebruik.  Er hangen al 8 mooie nieuwe glazen lampen in het kerkgedeelte, zodat er straks prima verlichting is. De gietijzeren ramen zijn zwart geschilderd en de muren allemaal wit gesausd. Inmiddels is er een aannemer bezig met het zetten van de muren van de toiletunit en montage van het plafond in het inkom gedeelte van de kerk. Ook is er een trap besteld naar de nieuwe zolderverdieping.  Natuurlijk blijft er nog steeds veel werk te doen zoals centrale verwarming, vloerbedekking en elektra, maar tot nu toe voelen we ons rijk gezegend dat alles voorspoedig verloopt. Onze bouwfondspot, waar we jaren in gespaard hebben, is nog niet leeg en de “crowd-funding” actie loopt nog steeds en we rekenen op   financiële steun van de gemeenteleden.  Samen zorgt dat ervoor dat alles binnen het budget kan worden gerealiseerd en we straks een prachtige kerk hebben om diensten in te houden tot eer van onze Heer!

Peter.

Bijbelquiz:

De antwoorden komen in de volgende nieuwsbrief te staan.

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m dinsdag 29 juni 2021 in te leveren bij Conny Fikse.