NIEUWSBRIEF 63 JULI 2021

Wat doe jij als je ziek voelt?

Ik ben zo iemand die veel aansporing nodig heeft om naar de dokter te gaan. En als ik bij de dokter ben, dan bagatelliseer ik.

“Het valt wel mee hoor, dokter”.

Inmiddels ben ik er achter dat dát niet werkt. Er zijn momenten dat je onder ogen moet zien dat je ziek bent. Dat je een dokter nodig hebt.

En dat je je niet “beter” hoeft voor te doen, dan dat je eigenlijk bent. Te zeggen “het gaat niet.”

Wanneer ga jij naar God?

Als jij je goed voelt? Je dankbaar voelt?

Of ook als je voelt dat het niet gaat? Dat je het niet onder controle hebt,  niet onder controle krijgt?

Kijk eens naar die verloren zoon. Naar zijn kleding, toen hij voorzichtig het varkenshok uit kroop. Naar zijn handen. Zijn gezicht. Ik zie vuil. Hangende schouders. Schaamte.

En ik zie een vader die op de uitkijk staat. En daar zijn zoon ziet komen. Er staat niets over terughoudendheid. Integendeel, hij rent er naar toe, kust hem en omhelst hem. Ondanks de vieze kleding. Ondanks de ondraaglijke stank. En de vader is trots. Trots dat hij teruggekomen is. Doet hem een nieuw kleed aan. Viert feest. Want zijn zoon is op de plek waar hij thuishoort.

Juist als je je ziek voelt, vuil voelt, compleet in de war bent,

dan is er één plek waar je welkom bent zoals jij bent.

Juist omdat je bent zoals je bent.

Zonder die mooie buitenkant.

Zonder die glimlach.

De Heelmeester weet wat je nodig hebt. En Hij geeft. Hij verbindt. Teder. Vol liefde.

En mooier dan je ooit had kunnen bedenken.

“Staak de strijd en weet dat Ik God ben, ver verheven boven de aarde” las ik vanmorgen in Psalm 46:11.  Ja, Hij is ver verheven boven de aarde. Gelukkig. Maar Hij is mét ons. Hij is onze burcht.

Laat de aarde maar wankelen, bergen in zee storten, de watervloed kolken en koken.

Laat los.

Met God in haar midden stort zij niet in, vroeg in de morgen schiet God haar te hulp (vers 6). Hij is een veilige schuilplaats, de betrouwbare hulp in nood. In iedere nood.

Wacht jij totdat je beter bent?

Of zit jij vandaag bij Hem aan tafel, samen met je broers en zussen?

Gewassen, verbonden, geliefd.

Samen eten van het gebroken brood.

Welkom Thuis.

Hij hoorde dit en gaf als antwoord: “gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel”. Mattheüs 9:12 (NBV)

Dagelijkse broodkruimels

Van de kerkenraad:

Ik zal in het huis des Heren verblijven.

Ja zo voelde het zondagmorgen weer dat we daar mochten zijn in het huis van God. O ja we zijn er best wel trots op dat het zo mooi wordt. Maar het heeft zondag met ons allen wat gedaan om daar te zijn, dat gemeente zijn in Gods huis. Sommige Christenen denken dat ze zonder kerk, zonder samen gemeente zijn kunnen. Eigenlijk is dat een onnatuurlijke situatie. Het is belangrijk om bij het leven van andere Christenen betrokken te zijn, aandacht aan elkaar geven. Want we hebben allemaal soms aandacht nodig, of hulp of elkaar nodig om op koers te blijven. Paulus zegt dan ook in Efeze 3:18: Ik bid dat Hij jullie en alle andere christenen wil leren hoe groot die liefde is. En dat hebben we zondagmorgen mogen ervaren om er van te zingen wat veel te lang niet mocht.

En wat een mooi voorbeeld was dat gedicht over Frekie

Wanneer ’s middags om vier uur onze schoolbel was gegaan, en we gingen voetbal spelen, dan kwam Freek er altijd aan.

Frekie woonde in de buurt, maar zat niet op onze school. Hij was een debiele jongen, een mongool.

Meestal riep er iemand wel: “Kom maar, Frekie, doe maar mee.” Welke kant hij uit moest schoppen, daarvan had-ie geen idee.

Maar we legden soms de bal op twee meter van het doel, en we riepen: “Schieten, Frekie!” En hij trok een ernstig smoel.

Als het raak was, dook de keeper mooi naar de verkeerde kant, en ’t was góal, en dan was Frekie kampioen van Nederland.

Misschien vind je Frekie zielig. Ja? Bedenk er dan maar bij, dat ik niet vaak iemand aantrof die zo blij kon zijn als hij.

Zo kunnen we ervoor elkaar zijn. Zo kunnen we Gods Genade uitdelen!

Ja zo makkelijk is het.

Wel en wee en omzien naar elkaar.

Met een gemeentelid die op dit moment in Myosotis verblijft, gaat  het gelukkig veel beter. Het gaat zelfs zo goed dat er aan wordt gewerkt dat ze weer naar huis toe mag. we wensen haar heel veel sterkte toe en we bidden dat het goed mag gaan.

Ook leven we mee met een ander gemeentelid, die de laatste tijd enorm veel pijn lijdt aan zijn heupen. Komende week zal er in het ziekenhuis weer onderzoeken en overleg met de doctoren zijn. Hopend dat zij een oplossing kunnen bieden. Ook voor hem heel veel sterkte.

Ook wil ik hier melden dat een jongeman zijn VMBO-diploma heeft gehaald. Van de Kerk heeft hij een klein presentje gekregen. Een Bijbels dagboek voor jongeren van Gerrit ten Berge. Met de titel “Houvast” het geloof is nl. ieders houvast. Gefeliciteerd!

In de vorige nieuwsbrief melde ik de geboorte van een dochter. De kleine dame kreeg problemen met de maag, onderzoek volgde en daaruit bleek dat ze een operatie moest ondergaan. Dit is inmiddels in Groningen gebeurt en het gaat gelukkig goed met haar.

Onze God komt toe dank en eer.

Halleluja Wij danken U.

Openluchtdienst.

We mogen terug kijken op een mooie Dienst. Iedereen die hieraan meegewerkt heeft hartelijk dank.

De spreker was Bernhard Franken uit Kampen.

De band Gware. Gware is een Christelijke band uit Kampen. Gware betekent Eigendom van God. Dat is waar ze voor staan en dat hebben ze laten horen met hun zang en muziek. Dank voor de belangeloze medewerking (prodeo). Dat is niet voor niks, maar betekend letterlijk Voor God!

De opbrengst van de collecte was maar liefst € 702,50 Geweldig!! Alle gevers ook hartelijk dank.

Dan rest mij u allen Gods onmisbare zegen toe te wensen. Voor diegene die op vakantie gaan een hele mooie tijd toegewenst en die thuis blijven geniet van de rust die je ook daar kunt vinden.

Uw ouderling Henk Palland.

Renovatie kerk:

Mijmeringen:

uitslag bijbelquiz:

Roemenië project:

Transport Pacureni en inzameling

Na het Pinksterweekend was het zover! Met de hulp van vrijwilligers kon er weer een vrachtwagen met goederen worden geladen! Hier keken wij en onze zustergemeente in Pacureni erg naar uit. Vrijdag 28 mei arriveerde het transport in Pacureni. Helaas bereikte ons diezelfde dag het bericht van het overlijden van dhr. Moldovan op de leeftijd van 50 jaar. Hij leed aan Lupus. Voor een aantal uit onze gemeente een bekende man. Hij betekende veel voor Pacureni.

Inmiddels zijn er in Pacureni al meerdere markten gehouden om de spullen te verkopen!

We zijn dankbaar dat alles goed mocht verlopen ondanks het corona-tijdperk.

Wij willen alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor het mede mogelijk maken van dit transport.

Nu er een vrachtwagen vol goederen naar Pacureni is gegaan, is er weer ruimte in de schuur voor het inzamelen van meubels! Ook kleding en schoenen is van harte welkom! U kunt dit inleveren bij de Ruth en Hillie Kloek (Hogeweg 20 Kamperveen) op zaterdagochtend tussen 09.00 en 12.00 of neem even contact op met Ruth en Hillie voor een ander inlevermoment. (038-3636273)

Hartelijk dank namens de Roemeniëcommissie

Indonesië project:

Beste mensen, na 3 maanden is het hoognodig om jullie het laatste nieuws uit Makassar te vertellen. Inmiddels zijn alle panti-leiders geënt. Tijdens de coronaperiode is tot nu toe, niemand daar ziek geworden, een grote zegen!  Momenteel zijn ze een woning aan het bouwen voor gasten/sponsors die willen blijven logeren. Ook alle NL-sponsors zijn altijd hartelijk welkom om op de panti te komen logeren en zo het dagelijks pantileven te ervaren!!!  Er wonen 60 kinderen in de panti, waarvan er al 4 studeren met hulp van NL sponsors.  Dit jaar voltooien 3 meisjes en 1 jongen hun 6 jarige middelbare opleiding ( 13e tot 18e jaar) en kunnen ze dankzij 3NL sponsors, gaan studeren aan de universiteit in Makassar…… Ik stel ze aan u voor :

1-Rizal 21 jaar studeert informatica sinds 2018.

2-Melda 21 jaar studeert Pharmacie sinds 2019.   

3-Monika 21 jaar studeert Theologie sinds 2019.  

4-Michael 19 jaar studeert Informatica sinds 2020 . 

5-Kezia 18 jaar gaat Geneeskunde studeren. 

6-Berta 18 jaar gaat Geneeskunde studeren.

7-Juni 18 jaar gaat Rechten studeren. 

8-Melki 18 jaar gaat Techniek studeren

Een respectabele lijst waar we allemaal trots op mogen zijn. Fantastisch bedankt NL sponsors die het mogelijk maken dat kinderen uit de laagste klasse een universitaire studie kunnen doen. Daardoor kunnen zij en hun familie straks de armoede ontstijgen en helpen aan de opbouw van hun land. Deze studenten zijn apetrots en intens dankbaar dat ze een persoonlijke sponsor hebben in Nederland!!!

Pas geleden hebben we 500 euro gesponsord voor nieuwe ventilatoren in de slaapkamers van de kinderen en een accu voor als de stroom uitvalt.  Ook 2 nieuwe accuboormachines gesponsord. Tevens 4 goede gebruikte laptops gekocht voor de nieuwe studenten. We geven geld aan de leiding om bij verjaardagen van de kinderen een grote taart te kunnen kopen, kleine maar belangrijke dingen voor de kinderen.

Hartelijk dank voor al jullie donaties!!

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m dinsdag 27 juli 2021 in te leveren, bij Conny Fikse.