NIEUWSBRIEF 64 AUGUSTUS 2021

Misschien vraag je je weleens af of God jou wel ziet. Misschien heb je gebeden. In de Bijbel gelezen. Maar eigenlijk merk je nooit iets van Hem. Je verlangt naar een antwoord. Een warm gevoel. Een bevestiging. Maar een antwoord blijft uit. Inmiddels denk je: “Hallo?! Ziet U me wel?”

TWIJFEL

Hierdoor kun je gaan twijfelen aan het bestaan van God. Vooral als je nog niet zo lang naar Hem op zoek bent. Maar ook mensen die lange tijd in God geloven kunnen worstelen met dezelfde vraag.

Ik wil je twee vragen stellen: Wat voor antwoord verwacht je van God? En hoe graag wil je Hem vinden?

WAT VOOR ANTWOORD

Toen de profeet Elia zich depressief in de woestijn had teruggetrokken, openbaarde God Zichzelf aan hem. Eerst kwam er een krachtige windvlaag die de rotsen kapot maakte. Toen was er een aardbeving, en daarna vuur. Ten slotte kwam er een briesje waarin een zachte fluistering te horen was. Waarin denk je dat God was? Je zou denken dat God op een grootste manier aan Elia zou laten zien wie Hij is. Vooral omdat Elia er helemaal doorheen zat. Maar nee, het was in de zachte bries dat Hij tegen Elia sprak.

Ik denk dat wij in ons leven vaak verlangen naar het briefje uit de hemel. Of een overduidelijke gebeurtenis waardoor je echt zéker weet dat God bevestigt dat Hij je ziet en voor je zorgt. Soms gebeurt dit ook. Er zijn mooie geloofsverhalen van mensen die bijzondere ervaringen hebben meegemaakt. Maar ik denk dat God in de meeste gevallen door een ‘briesje‘ tot ons spreekt. Dat is alsof je een zachte stem hoort in je hart. En dat vraagt iets van ons: een luisterende en open houding.

GOD WILLEN VINDEN

Luisteren naar een zachte stem kost je wat moeite. Je moet de rust en de stilte opzoeken. Je moet jezelf openstellen om te verstaan wat die zachte stem zegt. De vraag is dan, wil je God echt vinden? Hoe volhardend ben je? En wil je zélf echt gevonden worden?

De relatie waar God naar op zoek is, is een échte. Een diepgaande. Eén waarin je door en door gekend wordt. Hij weet alles van je. Alles wat je ooit deed, zei of dacht. Slik… “Jezus Christus weet het slechtste over jou. Toch is Hij degene die het meest van je houdt” zegt A.W. Tozer. Dat kan zowel bevrijdend als beangstigend zijn. God kent jou beter dan dat je jezelf kent. En Hij weet ook precies wat je nodig hebt wanneer je bidt.

God vraagt aan jou of je je hart wagenwijd open wilt stellen voor Hem, zodat Hij je kan geven wat je nodig hebt. Soms blijkt dat iets te zijn wat je moeilijk vindt, maar wat uiteindelijk wel beter voor je is. En dan is het een kwestie van overgave en vertrouwen.

God belooft meerdere malen in de Bijbel dat Hij bij je komt als je Hem zoekt. Wat voorbeelden:

“Ga naar God toe, dan zal Hij naar jou toe komen.”

“Kom nu bij Mij terug! Dan zal Ik ook bij jullie terugkomen.”

“Jullie zullen Mij zoeken en Mij ook vinden, als jullie met je hele hart naar Mij verlangen.”

Vooral die laatste tekst vind ik heel mooi. Het laat zien dat geloven een zaak van het hart is. Het is niet enkel een manier van leven. Het gaat vooral om relatie. Een relatie waar je 100% voor mag gaan. God heeft dat ook voor jou gedaan.

Dus, hoe graag wil jij God vinden? Heb je al met je hele hart gezocht? Heb je je al helemaal opengesteld voor het antwoord dat Hij je wil geven?

Neem om door te praten gerust contact met ons op. Of ontdek wie Jezus is in onze (gratis) online cursus.

Ikzoekgod.nl

Van de kerkenraad:

Ja we zijn alweer een aantal weken als Gemeente bij elkaar in onze wekelijkse Eredienst op zondagmorgen. En dat geeft weer een goed gevoel. Een gevoel van dankbaarheid en dat we gezegend mogen zijn. Het is toch anders dan dat we voor de tv of radio zitten. En dat we ook dankbaar zijn dat ons kerkje steeds mooier en mooier wordt.

En dan zitten we alweer in de vakantietijd. Sommige gemeenteleden zijn al even weggeweest, anderen gaan nog en sommige blijven gewoon thuis en genieten daar van hun welverdiende rust.

In de dienst van 11 juli hebben we nog even stil gestaan bij een lagere schoolverlater. Deze zal in het nieuwe schooljaar het voortgezet onderwijs in Elburg gaan volgen. Voor haar is dat een stap zetten, een stap in haar leven. We hebben als kerk haar een boekje van Wilkin van de Kamp met als titel: De Goede Herder, in deze dienst gegeven. Wilkin laat in zijn boekje zien hoe de Herder uit Psalm 23 omgaat met zijn schapen. En we hopen dat zij ook één van Zijn schaapjes wil zijn.

Bevestiging Ambtsdragers

Zoals de gemeente al meerdere keren is medegedeeld zullen DV 8 augustus a.s. 2 leden van onze gemeente worden bevestigd als diaken. Ook zal er een diaken herbevestigd worden als ouderling.

Staat er niet in 1 Timotheüs 3 : “Dit is een betrouwbaar woord: indien iemand staat naar het opzienersambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak”.

En Christus zelf wil dat je als ambtsdrager je ambt die prachtige taak met vreugde uitvoert. Hierin ligt de belofte dat Hij dit ook geven wil.

Ook voor de gemeente betekent zo’n herwaardering dat je het mooie van het ambt wil zien.

Deze 3 leden gaan bezig met een prachtige taak. Geef hen de ruimte zich daarop te kunnen concentreren. Laat hen juist in die taak in hun element zijn. Zie Christus achter hun spreken en handelen.

Voor u als gemeente de vraag: Wil ik de goede zorg van Christus, zijn reddende aandacht voor mij, wil ik die via de ambtsdragers ontvangen?

En voor de ambtsdrager geldt: wil ik de zorg van Christus voor zijn gemeente, die Hem zo kostbaar is, doorgeven?

De bevestiging zal zijn DV 8 augustus ’s morgens om 9.30 uur. We hopen op een mooie gezegende dienst.

Ik wil u allemaal een fijne vakantie toewensen en wens ons allen toe Gods zegen in de komende nieuwe maand.

Uw ouderling Henk Palland.

Renovatie kerk:

Deze keer niet zoveel foto’s gemaakt terwijl er wel heel veel gebeurd is. Waarschijnlijk in de volgende nieuwsbrief weer wat meer vorderingen te zien.

Afgelopen maandag was er een kerkenraadsvergadering in de kerk. Wel even mooi om te zien hoe die nu gehouden worden in verbouwingstijd.

Zegenbede:

Moge wat op je weg komt jou tot zegen zijn:

De vreugde van de ontmoeting

 De pijn van de ontbering

De tijd van de verwachting

Het genot van de volheid

De kaalte van het gemis.

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:

Dat je ogen met mildheid kijken,

Dat je handen open zijn en opbouwen.

Dat je luistert tot in het zwijgen,

Dat je woorden oprecht zijn

En dat je in hart en nieren bewogen bent

Om de mens op je weg.

God zegene jouw weg,

Moge jouw leven tot Gods eer zijn.

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m dinsdag 31 augustus 2021 in te leveren, bij Conny Fikse.