NIEUWSBRIEF 67 NOVEMBER 2021

Welke kracht hebben woorden?

Woorden kunnen een enorme impact hebben. Veel mensen hebben te weinig goede woorden gehoord in hun leven. Anderen hebben wel positieve woorden gehoord, maar wellicht op het verkeerde moment. Soms nemen ouders met woorden hun kinderen in bescherming op momenten dat het eigenlijk niet passend is, of spreken woorden uit die niet zo bedoeld zijn maar wel hard binnen komen. Ook kunnen we stellen dat het soms beter is bepaalde woorden niet te horen. Denk maar aan roddel en/of kwaadsprekerij.

Woorden hebben kracht

We zeggen vaak dat woorden kracht hebben en dat is mijn inziens ook zo. Ze kunnen mensen soms maken en breken. Een simpel woord kan je soms zo enorm raken dat je er totaal door van slag raakt. Dat kan doordat iemand je een steek onder water geeft, of heel neerbuigend of afwijzend is. Maar ook lieve woorden kunnen je enorm raken. Woorden als ik hou van jou en ik vind je mooi of wat heb je dat goed gedaan kunnen een enorme impact hebben in iemands leven.

Woorden van God

Ik wil in deze blog opmerken dat woorden van God bijzondere kracht hebben en dat het dus belangrijk is te weten dat je met woorden in dienst kunt staan van God. Een woord, in juiste vorm gesproken, is als gouden appelen op zilveren schalen.

Ik geloof niet zozeer dat ieder christelijk geformuleerd woord perse gouden appels zijn. Een woord waarover nagedacht is en de juiste geest heeft, is als een gouden appel. We kunnen immers perfecte woorden uitspreken en toch niemand raken waar het voor is bedoeld. We kunnen echter ook woorden horen en proeven die eenvoudig en zelfs op het moment direct kwetsend zouden kunnen zijn, maar die als het ware door de Geest van God gedragen worden en waardoor het toch de impact krijgt die nodig is. Met andere woorden; aangereikt op een zilveren schaal.

Geest achter woorden

Het is de geest achter de woorden die je kiest. Jezus kende de Geest van God heel goed en zijn woorden waren er vol van. Jezus wordt niet voor niets het Woord genoemd. Zijn woorden waren goed, oprecht en gericht op relatie. Toch zien we ook dat Jezus niet altijd leuke, vriendelijke woorden kiest. Hij noemde zelfs enkele mensen witgekalkte graven. Niks positiefs aan.

Goed om je zelf eens te onderzoeken. Wat zijn de woorden die ik kies in mijn leven. Zitten ze vol met schuttingtaal, zijn ze afwijzend of dragen ze bij om met mensen in relatie te komen, dragen ze bij aan het uitdragen van wie God wil zijn voor de mensen?

Hart tot hart

Soms denken mensen dat ze door vrome woorden te gebruiken mensen kunnen overtuigen. Soms gooien mensen met Bijbelteksten om elkaar te overtuigen. Ik geloof niet dat dit de manier is om te communiceren. Werkelijk communiceren doe je van hart tot hart. Het is juist dan dat wanneer we spreken vanuit oprechtheid, dat Gods Geest de woorden inhoudt geeft naar de ander. Daarom, lúister niet alleen naar het woord, maar dóe het ook. Als je alleen luistert en er niets mee doet, houd je jezelf voor de gek.

opbouwend

We kunnen dus in Jezus’ naam inhoudt geven aan het leven door goede woorden te kiezen. Want het is de geest die iemand levend maakt. “Mijn woorden zijn Geest en leven“, zegt Jezus. Wanneer we kiezen voor woorden die uit Hem zijn, kiezen we voor woorden die werkelijk krachtig zijn in het goede. Opbouwend voor onszelf, de ander en Gods Koninkrijk. Ik wil in deze blog naar je uitreiken met goede woorden: “Ik bid dat God, die onze Vader is, in alles goed voor jullie zal zijn. En dat jullie vol zullen zijn van de vrede van de Heer Jezus Christus.”

www.ikzoekgod.nl

Van de kerkenraad:

             De aarde heeft de vrucht gegeven

            die door de Hemel werd verwekt

            en uit haar schoot ontspruit nieuw leven

            waar God zijn hand houdt uitgestrekt

            God is ons genegen

            Onze God geeft zegen

            Hij die alles geeft

            Hij zal zijn geprezen

            Hem zal alles vrezen

            Wat op aarde leeft.

                                               Psalm 67:3

Dankdag

Bovenstaand lied hopen we samen in de dankdienst voor Gewas en Arbeid te zingen. Ik hoor nog wel eens zeggen: och we kunnen zoveel we kunnen alles regelen, goede computer programma’s die alles regelen. O ja en nog iets de zon komt elke morgen voor niks op. Elk mens, elk dier, elke plant  heeft die zon nodig. Want als die zon er niet was groeide er helemaal niks, denk dan toch maar es 2x na voordat je zegt die zon schijnt voor niks. O ja ik hoor het u zeggen: de zon kost toch niks. O ja, maar besef dan wel dat het onbetaalbaar is als hij schijnt! Dat is nu juist de reden om er op dankdag eens bij stil te staan dat we alles niet kunnen regelen met de duurste computers. Nee, we mogen God dankbaar zijn, dat God de zon laat schijnen. Ja, in ons leven, maar ook voor het Gewas en zelfs voor onze Arbeid.             “Hij, die het al heeft in zijn hand, houdt ook ons zwak geloof in stand.”

                        Halleluja! Halleluja!

Voedselbank: achter in de kerk staan kratten klaar om uw boodschappen in te doen voor de voedselbank. Alle houdbare producten zijn welkom, dit jaar speciaal tandpasta, koffie en melk.

De kratten blijven staan tot na de e-meeting van a.s. zondag.

E-meeting: a.s. Zondag is er weer een e-meeting. Een dienst voor jong en oud. Maar om eerlijk te zijn toch wat meer gericht op de jongeren. Iedereen is weer van harte welkom. Voor gaat: Ando Geworgjan uit Utrecht. In zijn dagelijks leven werkt hij bij de politie, maar op zondag rijdt hij vaak door Nederland om te vertellen wat hem bezig houdt: zijn Heer en Heiland. Hij wil daar ons mee wakker schudden. Reden om te komen!! A.s. zondag om 9.15 uur staat de koffie (of wat anders) voor U klaar.

Johannes de Heer dienst (14 november): De Johannes de Heer diensten zien velen van ons weer naar uit. De oude bekende liederen te zingen. Wat een zegen dat dat allemaal kan bij ons. Voor gaat dan Ds. Pasterkamp uit Urk.

Zingend naar de zondag: Zaterdag 27 november organiseert de zingend naar de zondag commissie een zingend naar de zondag avond. Het betreft een sing-in avond. Een spontane actie waar we ook spontaan liederen mogen gaan zingen. Er zal een bandje zijn dat liederen speelt die meegezongen kunnen worden, maar ook kunt u zelf liederen aangeven die u graag gezongen wilt hebben. We hopen op een mooie avond van samenzijn en samen zingen zo vlak voor de 1e adventszondag.

Eerste Advent (28 november): Dan hoop ik dat er een trotse opa en oma in de kerk zitten. Want Gideon van de Weg een kleinzoon van Jan en Greet de Leeuw zal dan DV voorgaan. Het thema voor deze dienst zal zijn: Wat hebben we te verwachten?? Wij zien er nu al naar uit.

Verjaardag fonds: Ik kreeg laatst nog een vraag: ik krijg geen envelop meer voor het verjaardagfonds. Dat klopt inderdaad. We hebben besloten in een gemeenteavond dat niet meer te doen. Fam. v/d Steege heeft dat jaren gedaan (worden ook wat ouder) en er was toen niemand die dit op wou of kon oppakken. Misschien is dat nu anders? En kan diegene zich bij mij melden. We hopen echter wel dat U die dankbaarheid wilt blijven tonen. U kunt uw gift storten op bank rekening nummer van de kerk: NL85RABO0331303965 t.n.v. Gereformeerde Kerk Kamperveen, met vermelding Verjaardag fonds. Dan komt het helemaal goed. Alvast onze dank!

Wel en wee (naar elkaar omzien): Voor zover ik weet zijn er op dit moment geen schokkende dingen. Toch wil ik hier nog wel even onder de aandacht brengen en ook mijn zorgen delen omtrent het corona virus.

Dat we God mogen bidden en hopen dat het allemaal weer mee zal vallen. In onze kleine gemeente zijn we allemaal tot nu toe gespaard gebleven. Ook weer reden om dankbaar te zijn, maar een ieder van ons kent wel een familie of bekende waar dat niet zo is. Laten we die in onze gebeden gedenken.

Mocht er ziekte, iets te vieren of iets om voor te danken zijn en u wilt dat delen, bel me gerust.

Mooi om te weten:

– dat u uw of jou verjaardag ook kunt vieren in onze kerk

– en dat ook een uitvaart vanuit onze kerk geregeld kan worden

– voor het bovenstaande hoeft u geen lid te zijn van onze kerk.

Voor informatie wat betreft kosten, voorwaarden enz. kunt u contact opnemen met Greet Fikse

Ik wil ook weer voor de komende maand u alleen Gods onmisbare zegen toewensen.

Een hartelijke groet van uw ouderling Henk Palland.

Indonesië project:

Voorjaar 2019 was de laatste keer dat we een “INDO” presentatie hebben kunnen geven.  Inmiddels laten de coronaregels een presentatie in de kerk in Kamperveen, weer toe. Dit keer een bijzonder thema omtrent hechtings- en traumaproblemen bij kinderen, iets wat vaak voorkomt bij panti kids in Indonesië. Onze schoondochter Joyce, ervaringsdeskundige,  zal er vooraf iets over vertellen. Maar natuurlijk zijn er ook veel mooie en hartverwarmende beelden te zien van de geweldige panti-kinderen en de doelen die met jullie hulp zijn bereikt!! 

Hartelijk welkom allemaal op vrijdagavond 26 november.              

Vanaf 19:00 staat de koffie klaar en om 19:30 hopen we te starten.

Uitdelen:

Spreuken 15:30: Vriendelijk stralende ogen verheugen het hart; een goede tijding verkwikt het gebeente.

Mensen worden vaak het meest geraakt door hele kleine dingen. Een glimlach, een lief kaartje, oprechte aandacht, een schouderklopje, een bemoedigend woord, een bevestiging.

Het leven wordt zoveel mooier als we deze dingen gaan uitdelen in het leven. Het is een kleine moeite maar kan de sfeer radicaal omgooien en iemands dag goedmaken.

Soms zijn we zo bezig met alles wat gedaan moet worden dat we vergeten waar het leven om gaat. Het leven gaat om oprechte aandacht en liefde voor elkaar, in elke ontmoeting. Of het nu gaat om familie of collega’s, mensen in het verkeer of de juffrouw achter de kassa.

Het leuke is dat het aanstekelijk werkt. Als je eenmaal begint met bewust mensen te bemoedigen met kleine dingen dan komt het ook terug op je pad.

Een oprecht ”hoe gaat het met je?’ kan al wonderen doen.

Neem vandaag voor iemand te bemoedigen en oprecht de vraag te stellen ‘hoe gaat het met je?’ en je zul merken hoe het Licht gaat stralen.

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m dinsdag 30 november 2021 in te leveren, bij Conny Fikse.