NIEUWSBRIEF 68 DECEMBER 2021

De Komende.

 ….Hem die is, die was en die komt. (Openb. 1:4)

Wat een opmerkelijke manier van zeggen: “…die is, die was en die komt”. Opmerkelijk vanwege die volgorde. Wij zijn geneigd te zeggen: ‘die was, die is en die komt’. Dat lijkt de logische volgorde: eerst het verleden, dan het heden en de toekomst.

Maar in de manier waarop Johannes de zeven gemeenten in Asia begroet, staat het heden voorop. Het heden dat er blijkens het vervolg van dit laatste bijbelboek niet zo rooskleurig uitziet. Het is een tijd waarin je gemakkelijk aan de aanwezigheid en nabijheid van God kan gaan twijfelen gezien wat er allemaal staat te gebeuren. Dingen die de eeuwen door herkenbaar zijn tot op de dag van vandaag. Dingen die ons doen vragen ‘Waarom?’ en ‘Hoe lang nog?’ En ‘Vergeet God genadig te zijn?’ (Ps. 77!). Johannes – in ballingschap op het eiland Patmos – kent die vragen maar al te goed. En juist dan mag duidelijk zijn dat God er is. Dat Hij dezelfde is als de God die zich aan

Mozes bekend gemaakt heeft als ‘Ik ben’. Niet als een statisch ‘opperwezen’. Daar word je heet noch koud van. Maar Hij is er als Degene die komt. Niet pas aan het eind van de tijd bij de wederkomst van Christus. God laat ons met zijn komen niet wachten tot de jongste dag.

Hij is de Komende. Dat is Hij vandaag (Hij is), zoals Hij dat in het verleden heeft laten zien (Hij was), en zoals Hij er ook in de toekomst zijn zal (Hij komt). Gods komen is doorlopend tegenwoordige tijd. Daarom blijft het ook na kerst voluit advent(= komst). Wij mogen en kunnen altijd en onder alle omstandigheden een beroep op Hem doen, want Hij is er als de Komende.

Wat nog niet betekent dat Hij ons op onze wenken bedient en onmiddellijk ‘acte de présense’ geeft. Het doet me denken aan die vrouw in een verzorgingshuis die de hulp van een zuster nodig had bij de toiletgang. Zij riep de zuster via de intercom waarop de zuster reageerde met “Ik kom eraan, hoor.” Dat betekende nog niet dat ze er na een minuut al was. Die vrouw moest nog even wachten.

Bij het komen van God hoort ook het wachten op God. En als dat wachten ons te lang duurt, beginnen we al gauw aan dat komen van God te twijfelen. Het is niet voor niets dat we met name in de Psalmen zo vaak opgeroepen worden om te wachten op de HERE. Maar dan mogen we ook iets van Hem ver-wachten: ‘Genade en vrede van Hem die is, die was en die komt…’.

Dat Hij ‘de Komende’ is mogen we deze maand gedenken. Moge deze ‘kerst-gedachtenis’ ons tot ware ‘advents-christenen’ maken.

ds. Jaap Bruijn, Nieuw-Lekkerland

Van de kerkenraad.

Wat hebben we te verwachten? Het is nu zondagmiddag, toch maar weer even de pen pakken om de nieuwsbrief klaar te maken. En dan moet ik toch even terug denken aan de dienst die we vanmorgen mochten hebben. En dan komt ook het nieuws binnen dat er in ons land al 13 mensen zijn besmet met het nieuwe corona virus: de omicron variant.

Wat hebben we te verwachten? Soms lijkt het allemaal zo donker, maar dan mogen we toch weer weten dat de eerst Adventskaars weer is aangestoken, een teken van Hoop en Verwachting. Wat is dat mooi om te weten dat we over een paar weken mogen vieren de geboorte van onze Here Jezus, geboren in een stal. Ja ook toen was de verwachting vast wel heel anders. Maar wat verwachten wij? Ja misschien wel goed zoals we daar vanmorgen bij stil mochten staan. Ja dat zelfs nu al dat ene brandende kaarsje ons die Hoop al mag geven. Maar vooral de woorden die Gideon van de Weg met ons mocht delen. Een ding mogen we weten: dat we er nooit alleen voorstaan, dat we altijd op hem mogen bouwen, dat Jezus ons die Hoop geeft.

avondmaal

Op DV zondag 19 december as mogen we samen het Heilig Avondmaal vieren. Heeft Jezus ons zelf niet opgedragen dit steeds weer opnieuw te vieren (“Doe dit tot mijn gedachtenis”) Om zo dichter bij God te kunnen en mogen leven en dat we zo Zijn genade mogen ontvangen. Het Avondmaal is een zichtbaar teken van zijn Genade. Daarom worden we steeds weer uitgenodigd om samen als gemeente aan tafel te mogen gaan.

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn; te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag;           een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.                                                       Opwekking 737

Kerstnachtdienst

Dit jaar hopen we dat we dat weer samen kunnen vieren. Vorig jaar is e.a. vanwege de corona niet door gegaan. De dienst begint om 21.30 uur. In deze dienst zal voorgaan Jan Kees van der Hart uit Kampen. Thema zal zijn: “Van U is de toekomst” De band van de Hogeweg zal ook hun medewerking verlenen. Al met al hopen en bidden we dat het weer als vanouds een mooie dienst mag worden. Na de dienst zal muziekvereniging “David” uit Oosterwolde de samenzang buiten op het plein voor de kerk begeleiden. Natuurlijk is er weer warme chocolademelk en glühwein bij open vuur. Tip: kijk regelmatig op onze site Gereformeerde Kerk Kamperveen of op de facebookpagina voor de actuele stand van zaken i.v.m. eventuele afgelasting.

Eerste Kerstdag

Dan hopen we een feestelijke dienst te mogen houden. Ds. Bruin zou in deze dienst voorgaan, maar de omstandigheden laten het niet toe dat Ds. De Bruin op deze dag kan voorgaan. Dus moesten we opzoek naar vervanging. Gelukkig was mevr. B. van der Kamp bereid om in deze dienst voor te gaan. We zijn daar blij mee en alvast onze dank. Voor de kinderen die in deze dienst aanwezig zijn hebben we een blijvende herinnering. Dus breng uw kind(eren) en/of kleinkinderen mee. Nodig de buren uit, iedereen is van harte welkom! Ps. Zoals u hebt kunnen lezen had Ds. De Bruin wel een mooie meditatie ons toegestuurd voor plaatsing in onze nieuwsbrief. Ds. Onze dank hiervoor.

Lief en leed

In een gezin van onze gemeente bleef het corona virus ook niet buiten de deur. Eerst hun oudste zoon, later ook de jongste zoon en daarna de ouders zelf. Het was voor ons als kerkenraad best wel even schrikken want de vader des huizes verzorgt altijd tijdens de diensten het geluid. Wij wisten echter niet dat hij dit ook vanuit zijn huis, al was hij ziek, kon regelen. (Wij blij) Gelukkig gaat het nu weer wat beter.

Bij een ander gezin is het ook best een spannende tijd. Daar wordt nl. gewacht op een oproep voor een hartkatheterisatie. We bidden dat deze ingreep gezegend mag worden en dat de klachten verdwijnen. “In de stormen van het leven, zijn wij nooit alleen” (opwekking 729) Luister dit mooie lied samen. Sterkte!

Koninklijke onderscheiding

Dat is niet niks. Het overkwam afgelopen dinsdagavond 1 van onze kosters, na haar laatste officiële vergadering bij de KNSB. Van harte gefeliciteerd! Ik weet dat het een grote verrassing was dat de nieuwe burgemeester van Kampen, Sander de Rouwe, helemaal naar Utrecht was gekomen om haar daar de nodige mooie woorden toe te spreken en om haar in de naam van de Koning te mogen ridderen. Haar tomeloze inzet heeft daarvoor gezorgd. Ze is nog onder de indruk, maar is vooral dankbaar.

Meeluisteren

Ik krijg de laatste tijd steeds reacties van mensen dat ze het fijn vinden dat ze nu ook onze kerkdiensten online mee kunnen luisteren. Voor diegene die nog niet weet hoe: -stap 1: ga naar kerkdienstgemist.nl -stap 2: vul dan plaatsnaam in Kamperveen. En dan kan het niet meer missen…

Ik mag u allen namens de gehele kerkenraad nu al toewensen een Gezegend Kerstfeest en een hartelijke groet van uw ouderling Henk Palland.

Van Advent naar kerst:

Advent begint op de 4e zondag voor kerstmis en betekent “komst”. De komst van het licht op aarde, tijd van hoopvolle verwachting. Op 21 december is de “zonnewende”, als de zon het laagste punt aan de horizon heeft bereikt. Van oudsher werden de midwinterfeesten gevierd. Alles staat even stil op het moment van de ommekeer. De wereld houdt haar adem in en wacht, al eeuwen lang, of het wonder zich zal voltrekken, het wonder van de geboorte van de Here Jezus Christus… het Licht op aarde!!  Het kind in Bethlehem als belofte voor onze toekomst, als HET licht in de duisternis. Zonder dit “Licht” kan de mensheid op aarde niet verder groeien. Advent; stille tijd waarin het kaarslicht symbool staat voor het innerlijk licht dat het aardedonker kan overwinnen. Met de geboorte van het kerstkind is dat innerlijk licht op aarde gekomen om te groeien in de mensen. De weken van “advent” zijn er om de weg te gaan van “HET LICHT “ dat ons naar het feest van kerst voert!!

Berichtje verbouw:

Dankbaar en blij zijn we dat de renovatie van onze kerk bijna klaar is. Hier nog een plintje, daar nog een afwerklatje, kitje hier en daar maar dan is het ook echt helemaal gereed om heel veel jaren kerkdiensten in te houden, tot eer van onze Heer!!  Een fantastisch resultaat waar zegen op rust!!

Vandaar dat we besloten hadden om eind november de kerk feestelijk te heropenen, gepaard gaande met allerlei lokale festiviteiten.  Helaas speelde corona ons weer parten en was het niet verantwoord om met een grote groep genodigden en bezoekers bij elkaar te zijn.  Natuurlijk gaan de wekelijkse erediensten gewoon door omdat we alle nodige maatregelen kunnen nemen zoals handen ontsmetten bij binnenkomst en 1,5 meter onderlinge afstand houden. We hopen in het voorjaar volgend jaar alsnog een feestelijke heropening van onze kerk te kunnen organiseren.

Peter Stok namens de kerkenraad.

Kleurplaat:

Aan alle kinderen/kleinkinderen een vraag: zouden jullie deze kleurplaat willen uitprinten en kleuren? Misschien een leuk idee om hem dan bij oudere/eenzame mensen in de brievenbus te doen.

Jullie mogen hem ook meenemen naar de kerk, zodat we ze in de kerk kunnen ophangen.

Indonesië project:

Alle voorbereidingen waren al gedaan voor de geplande “Indo” presentatie avond op vrijdag 26 november. Helaas helaas, voor de 2e keer moeten we het uitstellen naar begin volgend jaar vanwege opnieuw corona maatregelen. Zodra we een nieuwe datum prikken geef ik het door. Inmiddels hebben we weer een vruchtbaar “Indo” jaar bijna achter de rug. Graag meld ik wat dit jaar o.a. is gesponsord met jullie hulp:

•          8 studenten studeren aan de universiteit in Makassar dankzij Nederlandse persoonlijke sponsors.

•          30 miljoen ( 1850 euro ) gesponsord voor afbouw gastenhuis op panti terrein, zodat sponsors ter                             plekke kunnen overnachten.

•          3 meisjes maken thuis voortgezet onderwijs af met hulp van 2 persoonlijke NL sponsors.

•          Voor div. pantikinderen wordt gespaard door NL sponsors

•          3 laptops + 3 mobieltjes  voor studenten 

•          Noodhulp aan 3 jonge gezinnen waardoor kinderen thuis kunnen blijven wonen

•          Reisgeld, zodat moeder na 2,5 jaar haar kinderen weer kan bezoeken,  vanuit een ver weg gelegen kampung.

•          Ventilatoren voor slaapkamers panti + accuboormachine

•          Geld om een taart te kopen als kinderen jarig zijn

•          265 euro gift aan moeder van een jong gezin om gelijk uit de schuldsanering te komen .

We hopen op uw voortdurende financiële steun voor ons “INDO” project wat gericht is op directe persoonlijke steun aan kinderen in de christelijke panti “Cipta Generasi Baru” en jonge mensen/gezinnen in Indonesië, waardoor ze Deo Volente betere kansen hebben in hun toekomstige leven…… Bedankt voor jullie trouwe hulp!!

Roemenië project:

Transport en inzameling

Als commissie kijken we dankbaar en tevreden terug op het transport dat in de tweede helft van oktober plaatsvond. Op 19 oktober werd er door een groep vrijwilligers een vrachtwagen geladen met o.a. meubilair, kleding, medische benodigdheden en gesponsorde fietsen. Voor de tweede keer dit jaar wilden de chauffeurs vrijwillig voor ons de vracht naar Roemenië brengen, waar wij hen zeer dankbaar voor zijn. Na een voorspoedige reis werd een deel van de vracht afgeleverd aan onze zustergemeente Pacureni, een ander deel aan het dorp Padureni en het schoolmeubilair van de Koldewijn Schoele werd afgeleverd aan een school in de stad Tirgue Mures. De goederen werden op de verschillende plaatsen dankbaar in ontvangst genomen! 

Nu er een tweede transport heeft plaatsgevonden, is er weer ruimte ontstaan voor het inzamelen van meubilair, kleding en anderen spullen. Dit kunt u elke zaterdagochtend tussen 09.00-12.00 uur afleveren bij Ruth & Hillie Kloek. Wilt u zich van tevoren even bij hen melden? Mocht u op zaterdagochtend verhinderd zijn, dan graag even contact opnemen met hen voor een ander moment. Verder willen we u vragen om uw spullen zelf goed te inspecteren. De mensen in Roemenië hebben alleen baat bij goede, herbruikbare spullen en kleding. Defecte, bevlekte en incomplete goederen zullen wij moeten afvoeren. Dit brengt onnodig hoge kosten met zich mee.

Wij willen eenieder bedanken voor elke vorm van bijdrage het afgelopen jaar om onze zustergemeente te ondersteunen.

Een hartelijke groet namens de Roemeniëcommissie

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m dinsdag 28 december 2021 in te leveren, bij Conny Fikse.