NIEUWSBRIEF 72 APRIL 2022

De verloren vader

Op de foto ziet u een lijmpotje. Hij stond altijd op het kacheltje in de werkplaats van mijn schoonvader Jan Helms. Hij had een meubelzaak in tweedehands meubelen. Zodoende was er wel altijd wat te repareren. Het lijmpotje had hij altijd bij de hand.

Ik heb het gisteren in de kerk laten zien. Niemand wist wat het was.

Een gebruiksvoorwerp van heel vroeger. Twee generaties terug.

Twee generaties terug hadden we ook God als hulp in allerlei situaties. Als je ziek was, als je in grote zorgen verkeerde en voor nog veel meer. Voor heel veel mensen in onze tijd geldt dat niet meer. God is een gebruiksvoorwerp uit het verleden. Vele jongeren kennen Hem niet meer. Daarom had ik het zondagavond niet over de verloren zoon maar over de verloren Vader.

Op het dieptepunt van zijn leven besloot de verloren zoon toch naar huis terug te gaan. ’Ik zal opstaan en naar mijn Vader gaan.’ Wat opvalt is dat hij drie keer het woord vader gebruikt. In de ellende kreeg hij weer oog voor zijn vader.

Maar stel dat hij daar in dat vreemde land een kind had gekregen, dan had dat kind gevraagd: ‘pa, wie bedoel je?’ Een foto kon hij niet laten zien.

Dat is steeds meer de situatie in Nederland. Het woord God valt nog regelmatig. Maar wie bedoelen we? God als een gebruiksvoorwerp uit het verleden? God als een Vader, die je liefheeft, zijn we kwijt. Ooit hadden we hem nodig: voor ons geld, voor onze gezondheid.

Maar hoe hoger de welvaart steeg, en hoe beter onze gezondheidszorg, des te meer verdween Hij uit het zicht. Waarvoor hadden we hem nog nodig?

Tijd voor bezinning?

Met geld redden we het niet. De medische wetenschap kent meer dan ooit zijn grenzen.

Mensen oordelen en veroordelen elkaar.

Die Onze vader, die in de hemel is (zo leerde Jezus ons toch) is iets van het geloof van vroeger.

Wat dreef de verloren zoon om naar huis te gaan? Wat gaf hem de kracht om op te staan? Geld viel er thuis niet veel meer te halen. Hij had honger, maar of hij daarom naar huis wilde? Nee, hij kreeg weer oog voor zijn vader. Zijn liefdevolle vader, die hem alles had gegeven. Normaal verdelen we de erfenis na iemand dood. Maar zijn vader was zo gek geweest om dat wel te doen. Zijn vader had hem laten gaan.

Na een lange en zware eis zag de zoon in de verte de boerderij. En hij zag ook zijn vader.

Hij stond op de uitkijk. Toen ook hij hem zag, rende hij, inmiddels toch een oude man, hem tegemoet. Ze vielen elkaar om de hals. De zoon had zich goed voorbereid op wat hij tegen zijn vader zou gaan zeggen. Maar dat verzoek om een dagloner te mogen worden, kwam er niet uit. Het leek wel alsof de vader hem geen kans gaf om te zeggen. Er moest door de knechten ineens van alles worden gehaald om hem binnen te halen als zijn zoon: een nieuw kleed, een ring, sandalen aan zijn voeten.

Wat betekent het als je (weer) beseft dat God je vader is. Niet als eerste het krijgen van een nieuw kleed, een ring en nieuwe sandalen. Die kreeg de zoon er onverwacht bij. Maar het allerbelangrijkste was dat zijn vader hem om de hals vloog. Zijn vader hield nog altijd van hem.

God is veel meer dan een hulpmiddel uit het verleden. Veel meer dan de God die zorgt voor een nieuw kleed, een ring, sandalen aan zijn voeten. God is onze Vader. De bron van echte liefde.

Van God leer je wat je met geld niet kunt kopen.

Van Hem ervaar je wat echte liefde is. Cement voor een samenleving die als los zand aan elkaar hangt.

Ja zeker, gezondheid, inkomen, ja alle dingen leg ik ook aan God voor. Maar dan zijn toegiften. God is veel meer dan een hulpmiddel. God is mijn hemelse vader. Jezus heeft laten zien wat dat betekent:

God die je Vader is.

Een liefdevolle Vader.

Liefde die sterker is dan de dood.

Ds. Arie van der Veer

Van de kerkenraad:

Beste broers en zussen,

Wat is er allemaal gebeurd? Ik zat even terug te kijken in de nieuws brieven van afgelopen jaren, de “corona jaren” en realiseerde me dat we al twee jaar geen paasontbijt gehad hebben met elkaar. Grote periodes van de afgelopen 2 jaar hebben we geen diensten gehad. Soms korte periodes wel maar dan met weinig bezoekers. Wat fijn dat het beter gaat in ons land en de regering alle beperkingen kon laten vallen. Hier hebben we steeds voor gebeden. We kunnen weer met z’n allen aan het paasontbijt! Wat voel ik me dankbaar. Wat gaat het er anders uit zien dan de laatste keer voor de verbouwing.

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. (1 Tessalonicenzen 5:16-18)

vreugde

Vreugde is er. We genieten elke zondag van ons mooie gebouw. En drinken elke zondag na de dienst gezamenlijk een bakje koffie of thee. Wat een fijne sfeer en warme verbintenissen levert dat op. Daar zijn we erg dankbaar voor. Langs deze weg willen we daar de kosters ook hartelijk voor bedanken. Fijn dat er altijd koffie, thee, frisdrank en een koekje of een chocolaatje klaar staat voor jong en oud!

pasen

We houden 17 april om 8:30 uur weer paasreveil op het kerkhof, ook de kinderen zijn dan welkom want ook voor hen zal dit weer aansluiten op de kindernevendienst. Dhr. E van Halsema zal zowel het paasreveil als de dienst om 10:00 uur invullen. Om 9:00 uur is het gezamenlijke paasontbijt. Als kerkenraad hopen we u allemaal dan te verwelkomen. Wil je hier graag bij zijn maar heb je geen vervoer? Laat het ons weten dan regelen we dat.

Ruimte kindernevendienst

Erg dankbaar zijn we dat we zo veel kinderen mogen verwelkomen in de kerk en er elke maand weer kindernevendienst gehouden wordt, we hopen de boven verdieping van de kerk daar nog heel mooi voor in te richten. Laten we hopen en bidden dat bij de officiële opening van de kerk op 7 mei, door verkoop van diverse spullen, eten, drinken en giften, een mooi bedrag opgebracht wordt voor o.a. dit project. De catering verzorgd een de warme hap dus u hoeft thuis niet te eten. 😊 

U bent allen welkom maar nodig ook zo veel mogelijk mensen uit om te komen kijken. P.s. uit betrouwbare bron gehoord dat de burgemeester ook komt.

afscheid

Helaas gaan we aankomende maand ook afscheid nemen van gemeenteleden omdat ze gaan verhuizen naar het mooie Friesland. We gaan ze missen, ze hebben veel voor onze gemeente betekend. In de dienst van 24 april zullen we hier aandacht aan geven. Ook dan bent u van harte uitgenodigd.

Feestelijke (her)opening van onze kerk

Vanwege het samenvallen op 23 april met de trekkertrek in Kamperveen, hebben we de festiviteiten verzet naar zaterdag 7 mei, met een dankdienst op zondag 8 mei.

We zijn blij en dankbaar met onze prachtig gerenoveerde kerkgebouw en willen dat graag vieren met de gemeenteleden, de buurtbewoners, genodigden en belangstellenden. Iedereen is hartelijk welkom vanaf 10:30 als de ceremoniële opening zal worden verricht door de burgemeester van Kampen. Daarna is er koffie en koek en van alles te doen rondom de kerk, zoals een rommelmarkt (opbrengst voor de kerk) een eetkraam en achter de kerk een speelkussen voor de kinderen. Rond 16:00 stopt het programma.

Op D.V. zondag 8 mei om 09:30 is er een dankdienst in onze kerk met als thema: ”Moed, hoop en vertrouwen”.

Zegt het voort aan familie, vrienden en kleinkinderen iedereen is hartelijk welkom beide dagen!!

Met broedergroet, vrede en vertrouwen,

Ouderling Hans Fikse

Indonesië project:

Op dinsdagavond 5 april nodigen wij u van harte uit om de “INDO” presentatieavond bij te wonen.  Na 2 jaar is deze presentatie weer mogelijk en laten we u uitgebreid zien hoe het gaat met de 45 kinderen van het weeshuis te Makassar-Indonesië.   Het thema is “ hechtingsproblemen” iets waar kinderen dichtbij en ver weg last van kunnen hebben.  Vanaf 19:30 staat de koffie klaar in de locatie Gereformeerde kerk Kamperveen, Zuideinde West 12 te Kamperveen. Iedereen is hartelijk welkom!! 

Zussenrood:

Op donderdag 7 april komt zussenrood naar Kamperveen. Zussenrood is een organisatie vrouwen uit Kampen en wijde omstreken die regelmatig samenkomen om te zingen, te bidden en te praten over God. Soms zijn er lezingen, soms is er een ontbijt, er worden Bijbelstudies gegeven, kortom: de avonden zijn heel divers. Deze zussen vinden het fijn om, als vrouwen onder elkaar, met God bezig te zijn. Op 7 april wordt er gewandeld. Er wordt gestart bij onze kerk. Bij terugkomst bij de kerk is er koffie, wordt er samen gezongen en daarna is er nog tijd om na te kletsen. Lijkt het je leuk om mee te gaan? Geef je dan op, er is nog plaats.

Zingen (met een knipoog):

Een oude boer ging in het weekend naar de grote stad en bezocht daar een kerkdienst. Toen hij thuis kwam vroeg zijn vrouw hoe het was geweest. “Ja”, zei de boer, “goed”. “Eén ding deden ze wel anders. Ze zongen opwekkingsliederen in plaats van gezangen”.

“Opwekkingsliederen?”, zei z’n vrouw, “wat zijn dat”? “O, ze zijn wel mooi. Het zijn een soort gezangen, maar dan anders”, zei de boer. “Wat is er anders aan?”, vroeg zijn vrouw. De boer zei: “Nou, kijk, als ik tegen jou zou zeggen: ‘Martha, de koeien staan in het maïs’, dan zou het een gezang zijn. Maar als ik tegen jou zou zeggen: ‘Martha, Martha, Martha, o Martha, de koeien, de grote koeien, de bruine koeien, de zwarte koeien, de witte koeien, de zwart-witte koeien, staan in het maïs, staan in het maïs, het maïs, maïs, maïs’ en als ik dan de hele zaak een paar keer herhaal, dan heb je dus een opwekkingslied.

Een jonge man die pas christen was, ging meestal naar de plaatselijke evangeliegemeente. Op een zondag kwam hij een keer in een kleine dorpskerk. Toen hij thuis kwam vroeg zijn vrouw hoe het was geweest. “Ja”, zei de jongeman, “goed”. “Eén ding deden ze wel anders. Ze zongen gezangen in plaats van opwekkingsliederen”.

“Gezangen?”, zei z’n vrouw, “wat zijn dat”? “O, ze zijn wel mooi. Het zijn een soort opwekkingsliederen, maar dan anders”, zei de jongeman. “Wat is er anders aan?”, vroeg zijn vrouw.

De jongeman zei: “Nou, kijk, als ik tegen jou zou zeggen: ‘Martha, de koeien staan in het maïs’, dan zou het een opwekkingslied zijn. Maar als ik tegen jou zou zeggen: ‘O Martha, dier’bre Martha, hoor mijn geroep. Neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Wendt uw gehele wonderbare oor tot de zuivere, heerlijke waarheid terstond. Want wie doorgrondt de weg der dieren? Bij hen is geen begrip noch verstand. Zij koesteren zich in Gods zon of regen in het zoete, bekoorlijk maïs op het land. Deze mijne koeien hebben met weerspannig behagen hun ketenen afgeschud, versmaden hun warme stal. En gedreven door duistere machten, die hen aanzetten zich tot het maïs te begeven- o lot, bitter dan gal.’ En als ik dan alleen het eerste, derde en vierde vers zou doen, met een soort toonverhoging voor het laatste vers, dan heb je dus een gezang.”

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m dinsdag 26 april 2022 in te leveren, bij Conny Fikse.