NIEUWSBRIEF 73 – MEI 2022

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?

In zijn Goddelijk wezen is mijn glorie groot, niets heb ik te vrezen in leven en in dood.

Zie je hoe lief Ik je heb? Ik gaf voor jou Mijn leven, Ik heb Mijzelf overgegeven tot in de dood.

Al het leed heb Ik gedragen, weggedragen aan het kruis.

Als Ik alles heb gedaan wat nodig was om jou te redden, zou Ik je dan niet altijd aan je denken

en jou alle dingen schenken?

Wat je in je leven ook nodig hebt, waar je ook mee zit, wees niet bang en bezorgd, maar kijk naar Mij:

Ik heb aan het kruist voorzien in de oplossing van elk probleem, Ik ben jouw Overwinnaar in elke strijd.

Laat je gedachten niet gevuld zijn met angst, en met alles wat je vreest, maar denk aan al Mijn zegeningen

die voortvloeien uit Mijn volbrachte werk aan het kruis, en die Ik wil delen met jou!

Je hoeft geen moment aan Mij te twijfelen. Vertel Mij alles maar, Ik begrijp jou helemaal, Ik ben jouw Hogepriester en kan volledig meevoelen met al je zwakheden.

Alles waar jij doorheen gaat, heb Ik ook meegemaakt, omdat Ik Zelf geleden heb en elke beproeving heb gekend, kan Ik jou ook zo goed helpen.

Je mag altijd vrijmoedig en vol vertrouwen komen bij Mijn troon van genade, uit Mijn rijkdom geef Ik jou wat je nodig hebt.

Mijn vrede die Ik je geef, gaat alle begrip te boven, en beschermt je hart en gedachten.

Zing van Mijn overwinning, Mijn victorie, die Ik deel met jou, en roep het uit: Christus overwint!

U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer.

(Rom.8:32, 2Kor.2:14, Kol.2:14,15, 3:1-3, Fil.4:4-8,19, Hebr.2:18, 4:14-16, 12:2)

Bron: Woorden van Gods liefde

Van de kerkenraad:

Beste broers en zussen,

Wat een diverse maand hebben we als kerk weer gehad, wat gebeuren er toch bijzondere dingen in de kerk. Aan het begin van de maand hebben we weer een E-meeting mogen vieren met en wat waren er veel mensen, het was een fijne dienst.

Ook zussenrood heeft onze kerk gebruikt. Op een doordeweekse donderdag, een volle kerk, wat mooi! Helaas kon door het slechte weer de geplande wandeling niet doorgaan, maar ze hebben een mooie avond gehad. En wat hadden ze de kerk gezellig ingericht.

Op goede vrijdag hebben we de kruisiging van Jezus herdacht, daarbij ook het heilig avondmaal gehouden. De kaars werd uitgeblazen en we hebben in stilte de kerk verlaten……

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.

En we mochten weer Pasen vieren! In de vroege ochtend van 17 april, op de parkeerplaats van het kerkhof samen met dhr. E. van Halsema.  Er werd stil gestaan hoe de vrouwen in de ochtend het lege graf van Jezus vonden. Heel indrukwekkend. Daarna weer lekker met elkaar het paas ontbijt gevierd in de kerk, en dat was een gezellige boel met aan sluitend de dienst waaraan zanggroep ARP heeft meegewerkt.

We hebben 24 april afscheid genomen van 2 gemeenteleden. Ze verhuizen binnenkort samen naar Friesland. Daarom heeft Henk in deze dienst zijn ambtsfunctie neergelegd. We zijn dankbaar voor de mooie en bijzondere jaren die we samen hebben gehad. Het schilderij, wat geborduurd is door een gemeentelid en ingelijst door iemand die vond dat het schilderij een mooie lijst verdiende, kreeg van Henk de nodige aandacht. Het heeft een mooie plek gekregen bij de ingang van de kerk.

In de dienst heeft mevr. W. Marskamp gekozen voor de tekst uit Lucas 24, vers 15 en 16. Het belang van goed pastoraal werk werd belicht en hoe dit voor iedereen geld. Wie weet nog waar de afkorting N.I.V.E.A. voor staat? 🙂 Deze Bijbeltekst hebben we op een grote paaskaars laten zetten en die kaars aan de vertrekkende gemeenteleden als cadeau gegeven. Daarna hebben we koffie gedronken met een traktatie. We wensen jullie ook langs deze weg een geweldige tijd samen in jullie nieuwe huis.

En dan komt de officiële opening van de verbouwde kerk, op 7 mei, ook al steeds dichterbij. Ook dan hopen we een mooie dag samen te beleven. Graag verwelkomen we u allemaal en we hopen op veel gasten die ons mooie gebouw komen bekijken.

Met broedergroet, vrede en vertrouwen,

Ouderling Hans Fikse

7 en 8 mei officiële heropening van onze kerk:

We zijn blij en dankbaar met onze prachtig gerenoveerde kerkgebouw en willen dat graag vieren met de gemeenteleden, de buurtbewoners, genodigden en belangstellenden.

Iedereen is hartelijk welkom, aanmelden is niet nodig.

om 10:30 uur is de ceremoniële opening en die zal worden verricht door de burgemeester van Kampen.

Daarna is er koffie en koek en van alles te doen rondom de kerk, zoals een rommelmarkt (opbrengst voor de kerk) een eetkraam en achter de kerk een speelkussen voor de kinderen.

Rond 16:00 uur stopt het programma.

Op D.V. zondag 8 mei om 09:30 uur  is er een dankdienst in onze kerk met als thema: ”Moed, hoop en vertrouwen”. Ook dan is iedereen van harte welkom!

Predikanten/sprekers:

Zoals jullie de afgelopen tijd misschien wel gemerkt hebben, proberen we wat nieuwe gezichten op de preekstoel af te wisselen met de gezichten die ons zo vertrouwd zijn. Toch is dat makkelijker bedacht dan gedaan. Misschien kunnen jullie daarin wel met ons meedenken. In de afgelopen periode hebben we natuurlijk een poos geen diensten gehad en heb jij online misschien wel diensten gekeken of beluisterd en gedacht: ‘die zou ook eens bij ons moeten komen’. Geef dat gerust door aan mij. Dan ga ik proberen contact te zoeken met deze personen. Alvast bedankt!

Groeten,

Kimberly Schoonhoven

Indonesië project:

INDO NIEUWS !!

Wat een blijdschap, dankbaarheid en trots op de panti in Makassar.  Rizal heeft zijn bul gehaald en is nu bachelor ICT.  De eerste student die geslaagd is na 4 jaar universitaire “Indo” sponsoring.  Doorstuderen aan de universiteit is nu mogelijk voor meerdere kinderen die goed kunnen leren. Hulp die verder gaat dan alleen maar nieuwe spullen, die mensen een leven lang uit de armoede kan houden, zij zelf en hun familie om hen heen. Mogelijk gemaakt door trouwe Nederlandse sponsors.  Wat een prachtig resultaat en veel reden tot dankbaarheid!!   Inmiddels zijn de grenzen weer open en is het mogelijk om naar Indonesië te reizen. Na 3 jaar verlangen we erg naar onze 3 sponsormeiden en onze Indonesische vrienden.  Voor alle kinderen van de panti is het een hoogtepunt van het jaar als er sponsors langere tijd naar de panti komen. Er is dan veel aandacht voor hen en we kunnen uitstapjes organiseren, iets wat de kinderen niet zo vaak meemaken. Daarom hopen we D.V. 31 mei te vertrekken naar Indonesië voor 6 weken. We zijn blij als jullie allemaal meeleven en mee-ondersteunen, want dat hebben we echt nodig.  –   Peter en Catharina.

de organist:

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m dinsdag 31 mei 2022 in te leveren, bij Conny Fikse.