Nieuwsbrief 78 – oktober 2022

Wees stil en weet Ik ben jouw God, Ik wil jou graag omringen,

met al Mijn liefde en Mijn zorg en al Mijn zegeningen.

Geef Mij je moeite en je strijd, Ik geef jou een nieuw leven,

en alles wat jij nodig hebt, dat zal Ik aan je geven!

Wees stil en weet: Ik ben jouw God, JOUW God, Ik ga heel persoonlijk met je om. (Ps.25:14)

Ik heb jou op het oog, en ben geïnteresseerd in alles wat belangrijk is voor jou. Er is niets in jouw leven dat ontglipt aan Mijn aandacht. (Ps.32:8)

Geef al je pogingen om oplossingen te vinden voor je dagelijkse zorgen toch aan Mij. Waarom probeer jij je eigen boontjes te doppen, terwijl er een machtige Helper in je woont Die altijd klaar staat om jou door elke situatie heen te leiden? Laat al je strijd maar los en wees gerust, Ik zorg vol liefde voor jou! (Ps.14:16,17, 46:11, Joh.14:16,17, 1Petr.5:7)

Weet je wel hoe rijk je bent in Mij?

Mijn dierbare kind, jij bent altijd bij Mij, alles wat van Mij is, is van jou. (Luk.15:31)

Al Mijn zegeningen liggen voor je klaar in de hemel. Niet een paar zegen, nee alles wat Ik heb, deel Ik met jou. Jij bent schatrijk in Mijn koninkrijk. Laat Mijn zegeningen niet liggen, Ik heb ze voor jou gekocht met Mijn bloed. (Joh.10:10. 2Kor.8:9, Ef.1:3, 3:20, Fil.4:19)

Het hangt nooit af van jouw doen en laten om in aanmerking te komen voor Mijn zegen. Ook jouw falen is voor Mij nooit een belemmering om jou overvloedig te geven. Ik geef je alles uit genade, als een vrije gift, omdat jij het voorwerp bent van Mijn liefde. Jij mag zomaar rustig en voldaan genieten van Mijn liefdevolle zorg. Kom maar, neem uit Mijn overvloed wat je nodig hebt… (Jes.55:1,2, Joh.1:16)

Ik geef je…

Mijn vergeving voor al je zonden,

Mijn helende liefde in elke pijn.

Mijn ondersteuning

en Mijn krachtige hulp als je het moeilijk heb,

Mijn tedere troost in al je verdriet.

Mijn geruststellende bemoedigingen,

Mijn verkwikkende rust en vrede voor je ziel,

Mijn wijsheid en inzicht voor elk probleem.

Mijn overwinning in al jouw strijd.

(Ps.62:2, 147:3, Kol.1:14, 2:2,3,10, Fil.4:7,13, Jak.1:5)

In mijn nabijheid mag jij je gerust en tevreden voelen.

Steun op Mijn genade, waarmee Ik je door de dag heen draag.

Jij mag je stil verwonderen wat Ik doe in je leven.

Ik deel Mijn hemelse rijkdom met jou,

Ik laat jou in vrede wonen,

en verzadig jou met Mijn liefde. (Ps.4:9, 145:14-16, 147:14)uit: Woorden van Gods liefde

Emeeting:

Van de kerkenraad:

Beste broers en zussen,

De maand september is alweer voorbij, wat gaat de tijd toch hard. We gaan weer richting het eind van het jaar. De koude dagen komen eraan en in huis wordt het weer tijd voor de gezelligheid die bij lange avonden hoort; dekentjes, warme truien, kaarsjes en de kachel weer lekker aan. Alleen dat laatste… dat zal dit jaar voor velen niet zo makkelijk gaan zijn. Om me heen hoor ik hoe de kosten enorm gestegen zijn en ik hou mijn hart vast hoe velen deze winter door moeten gaan komen. Laten we onze ogen open houden en de mensen om ons heen goed in de gaten houden. Heeft iemand iets nodig en wat kunnen we voor diegene doen? Juist de aankomende tijd gaat het denk ik heel belangrijk zijn om goed op onze medemens te letten.

Energiekosten

Ook voor de kerk zijn de energiekosten enorm gestegen. Nadat we in de corona en door de verbouwing een poos geen diensten hebben gehouden, zaten we de afgelopen jaren vrij laag met ons maandbedrag. Hier was rekening mee gehouden en we wisten dat we dit jaar een bedrag bij moesten betalen. Het maandbedrag is daarom ook aangepast, niet alleen naar het nieuwe verbruik, maar ook naar de nieuwe tarieven. Wat dus inhoud dat we bijna 4x zoveel moeten gaan betalen per maand dan dat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Dat is voor ons als kleine gemeente een hele grote uitgave elke maand. We zouden dan ook willen vragen om eens te kijken naar de vrijwillige bijdrage die elke maand overgemaakt wordt. Zou deze een klein stapje hoger kunnen? Dan zou dat heel fijn zijn. Ik typ dit met de bewustwording dat voor ons allemaal alles veel duurder is geworden, dus dat dit misschien best een hele zware vraag is. Daarom wil ik ook benadrukken: wat niet kan, kan niet. Maar het zou fijn zijn als jullie er over na willen denken.

Wat we al hebben gedaan om de kosten te drukken is de verwarming door de week lager te zetten dan hij stond. Van 12 naar 10 graden. Ook op de zondag staat de verwarming inmiddels wel weer aan, maar een graadje lager dan we gewend zijn. Ook gaat de verwarming later aan en eerder uit. We hopen hiermee al een kleine stap te maken. Mochten er verder nog tips of opmerkingen zijn, geef ze gerust aan ons door.

Bij de diensten

Wat was het fijn en vertrouwd om op 25 september ds. Bruijn uit Nieuw Lekkerland weer bij ons op de preekstoel te hebben. Jammer dat zijn vrouw niet met hem mee kon komen.

Het was de 72ste keer dat ds. Bruijn bij ons gepreekt heeft in 18 jaar tijd. Best heel bijzonder.

De preek ging deze keer over psalm 27. De dienst is terug te luisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

Ds. Bruijn gaf ons een mooie reminder mee: is gebed je stuurwiel of je reservewiel?

Laten we daar maar eens goed over nadenken.

Dankdag

Woensdag 2 november is het dankdag en houden we weer een actie voor de voedselbank.

Deze keer vragen ze pannenkoekenmix en wasmiddel. Ook zijn overige houdbare artikelen altijd welkom.

We hopen dat we weer een mooie bijdrage kunnen leveren.

Kerkenraadsvergadering

Donderdag 8 oktober is er weer een kerkenraadsvergadering. Mocht u nog dingen hebben voor de kerkenraad om te bespreken, geef dat dan van tevoren even aan mij (Hans), Peter, Harjan of Kimberly door.

Tot slot

De afgelopen weekenden mochten Conny en ik met de band Lev op pad om het licht te verzorgen bij hun albumtour. Elke avond krijgen we dit mooie zegenlied mee.

Heer, zegen ons met ruimte, zegen ons met tijd.

Met rust in doen en denken, met uw aanwezigheid.

Heer, zegen ons met eten, zegen ons met slaap,

met huizen die verwarmen en stevig blijven staan.

En boven alles: zegen ons met liefde, Heer.

Liefde die gelooft, liefde die vergeeft,

die alles voor de ander over heeft.

Heer zegen ons met vrede, zegen ons met licht,

met ogen voor uw toekomst, juist als het donker is.

Met deze wens wil ik jullie al het goede wensen voor de komende maand.

Met broedergoed, vrede en vertrouwen,

Ouderling Hans Fikse

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m zondag 30 oktober 2022 in te leveren, bij Conny Fikse