Nieuwsbrief 80 december 2022

Zie jij uit naar de komst van Jezus?

De eerste adventszondag is alweer achter de rug; de start van de adventsperiode. In veel kerken wordt, volgens traditie, de eerste adventskaars ontstoken, ook in onze kerk. De komende drie zondagen zal er elke keer een nieuwe kaars bij aangestoken worden, tot er uiteindelijk op de laatste adventszondag vier kaarsen branden. De adventsperiode is de periode voorafgaande aan kerst. Advent komt van het Latijnse woord ‘adventus’, wat ‘komst’ of ‘eraan komen’ betekent. We staan in deze periode stil bij het feit dat Jezus zijn heerlijkheid aflegde en als baby naar de wereld kwam. Hoe bijzonder en wonderlijk zijn komst naar de aarde ook was, de adventsperiode is niet alleen bedoeld om terug te kijken naar datgene wat geweest is, maar ook om vol verlangen vooruit te kijken naar dat wat nog gaat komen. De wederkomst van Jezus!

Ik zie uit naar chocolaatjes

Vroeger werd de adventsperiode voor mij vooral gekenmerkt door de papieren adventskalender die ik kreeg, en waaruit ik dan iedere dag een lekker chocolaatje mocht halen. ‘s Ochtends kon ik bijna niet wachten om weer een vakje open te maken, vol verwachting wat voor vormpje het chocolaatje zou hebben. Alhoewel, als ik er nog eens goed over nadenk, dan kon me dat maar weinig schelen – ik wilde hem gewoon zo snel mogelijk in mijn mond stoppen. Als ik het chocolaatje dan op had, en dat was vaak binnen enkele seconden, want het waren (en volgens mij zijn het nu nog) maar inimini-chocolaatjes, moest ik een hele dag wachten tot ik weer een nieuw vakje open mocht maken. Soms kon ik mezelf niet bedwingen en maakte ik er stiekem nog één open en deed ik het vakje weer netjes dicht, maar ja, uiteindelijk had ik dan de volgende dag niks. Zo was ik elke dag vol verwachting dat ik weer een nieuw chocolaatje uit het vakje mocht halen, tot aan Kerst toe. Alhoewel ik in die tijd wel vol verwachting leefde, was het niet de verwachting waar ik nu in mag leven. Namelijk de verwachting van de wederkomst van Jezus.

Zie ik uit naar de Here?

“Ik zie uit naar de Here. Ik zie naar Hem uit met nog meer verlangen dan een nachtwaker uitkijkt naar de nieuwe morgen.” (Psalmen 130:6, HTB)

Psalm 130 is een pelgrimslied. Deze psalm werd onder andere gezongen door de mensen, de pelgrims, die onderweg waren naar Jeruzalem om daar een bezoek te brengen aan de tempel. Over het algemeen waren de pelgrims vol verwachting om de Heer te ontmoeten in de tempel. De schrijver van deze psalm heeft enorm uitgezien naar het moment dat hij de Heer zou gaan ontmoeten. Vandaar dat hij ook schrijft dat hij uit ziet naar de Here, zelfs met nog meer verlangen dan een nachtwaker uitkijkt naar een nieuwe morgen. Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat als je nachtdienst hebt en je de gehele nacht wakker moet blijven, je enorm kan verlangen naar het moment dat je collega’s je aflossen en je heerlijk naar je bed mag. Zo fijn!

Het volk Israël keek ook uit naar de komst van hun Messias, waarover door de profeten in de boeken geschreven was. Degene die hun rijk vrede en gerechtigheid zou brengen. Nu zo’n 2000 jaar geleden werd de lang verwachte Messias geboren en dat gedenken we dan ook met Kerst. Maar als ik nu heel eerlijk ben, in hoeverre ben ik vol verlangen over de wederkomst van Jezus? O, ja! Ik zie uit naar het moment dat Jezus terugkomt en zijn rijk zal vestigen. Dat elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden dat Hij Heer is! Maar of dat dan vandaag al moet gebeuren? Hoe zit dat bij jou? Zie jij uit naar de Heer, zelfs nog met meer verlangen dan een nachtwaker uitziet naar een nieuwe morgen?

Leef niet alleen in afwachting, maar ook vol verwachting

Elke dag kan een dag zijn dat Jezus terugkomt, niemand weet het moment waarop dat zal zijn en hoe dat zal gaan. Jezus zelf zegt hierover:

“Maar niemand weet wanneer die dag en dat moment zal zijn. Ook de hemelse engelen weten dat niet. (ook de Zoon weet dat niet) Alleen de Vader weet het.” (Matteüs 24:36, BasisBijbel)

Wat doen we in de tijd tot dat het moment daar zal zijn, en we oog in oog staan met Degene die zoveel van ons houdt?

Ken je dat liedje? ‘Stil maar, wacht maar alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.’ Ik geloof niet dat dit helemaal de bedoeling is, dat we stil moeten wachten tot het moment dat Jezus terugkomt, en alles nieuw zal zijn. We mogen leven in de verwachting dat daar waar Gods Geest beweegt, we nu al glimpjes van de hemel hier op aarde mogen zien. Ook in een situatie die misschien nu nog hopeloos lijkt.

Ook jij kan, door de Geest geleid, stukjes hemel op aarde brengen aan de mensen om je heen. Niet alleen maar afwachten, maar juist alles verwachten, ook nu, van Degene die was en is en komen zal!

Hij die ons Zelf deze belofte mee gaf:

Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. (Matteüs 28:20b, NBV)

Aan de slag!

Om voor jezelf eens over na te denken:

– Zie ik uit naar de wederkomst van Jezus? Waarom wel of waarom niet?

– Hoe wil ik mijn tijd besteden totdat Jezus terugkomt?

– Leef ik in afwachting of vol verwachting?

Door: Carola – zijlacht.nl

Van de kerkenraad:

Beste broers en zussen,

We zijn alweer aan het einde van 2022 aangekomen. Wat gaat dat toch weer snel. Afgelopen zondag was het weer eerste advent, Iris las een mooi gedicht voor en stak de eerste adventskaars aan. Ik vind december een bijzondere tijd. We denken aan de geboorte van Jezus onze redder maar we denken ook na over de wederkomst. En we vragen ons misschien af of we daarop voorbereid zijn. Dat doe ik tenminste wel. Maar gelukkig weten we al dat Jezus geboren is.

We vieren straks zijn geboorte maar net zo belangrijk is het dat

Hij al geboren is. Voor mij betekent dat heel veel.

Jezus heeft deze wereld al veroverd door zijn geboorte en als Hij

weer terug komt zal het de afronding zijn van zijn koninkrijk.

Ik wordt heel blij van deze gedachte maar besef meteen dat ik door

de geboorte van Jezus nu al in zijn koninkrijk leef.

Dan wil ik niet stil zitten en afwachten.

Ik wil van de daken schreeuwen dat Jezus geboren is, dat zijn koninkrijk er al is, dat we daar al in leven.

En ik wil genieten als ik denk aan de wederkomst. Ik wil niet bang zijn voor wat komen gaat maar er vol verwachting naar uitzien. Dat vertrouwen geeft Jezus mij en daarom wil klaar voor zijn als Hij komt! Al weet ik niet precies hoe. Ik kan me zo voorstellen dat u dat ook niet precies weet. Ik denk dat Jezus daarom veel waarde hecht aan het samen gemeente zijn zodat we elkaar kunnen sterken, bemoedigen en uitrusten met geloof en Zijn kracht. Aankomende maand gedenken we het wonder van kerst, ons geluk en onze redding. Komt u ook om dat te vieren, te gedenken, te leren, te bemoedigen en om bemoedigt te worden? Dat zou ik heel fijn vinden.

Wel en wee

een gemeentelid is vrijdag 11 november opgenomen in het ziekenhuis, hij was heel erg benauwd. De dag erna is hij over geplaatst naar het kinder IC in Groningen. Het bleek te komen door Astma in combinatie met een flinke verkoudheid. Na een paar nachten mocht hij weer terug naar Zwolle. Het kindje is een week in het ziekenhuis geweest. Het gaat nu erg goed met hem. Daar zijn we erg dankbaar voor.

Diaconaal rentmeester

een gemeentelid heeft aangegeven graag een stukje kerkenwerk voor haar rekening te willen nemen. Ze heeft met instemming van onze gemeente de prachtige titel “diaconaal rentmeester” gekregen. Ze zal zich bezig gaan houden met diverse kerk- en gemeente werkzaamheden zoals ziekenbezoek. We zijn heel blij dat jij je in wil zetten in deze gemeente. Super fijn.

Met broedergroet, vrede en vertrouwen,

Ouderling Hans Fikse

3K:

3K staat voor “Kinderkoor Koldewijn Schoele Kamperveen”

In oktober ben ik weer begonnen met oefenen met de kinderen in de leeftijdsgroep van 5 tot 10 jaar. Elke donderdagmiddag komen ze in onze kerk een uurtje oefenen.  Inmiddels alweer het 2e seizoen na hun mooie optreden in de feestelijke dienst ter ere van de heropening van onze kerk. Afgelopen maanden hebben we het repertoire uitgebreid met 4 kerstliederen die we zullen zingen in de eredienst op 1e kerstdag. De kinderen, 8 meisjes en 2 jongens, kijken er naar uit!  Op 17 december gaan we ook zingen bij Dorcas in wezep/Hattem. Rond 14:00 gaan we kerstliedjes zingen en andere liedjes uit ons repertoire, met solo, instrumenten en bewegingen. Sinds kort komt Geke Scholten ons helpen met pianobegeleiding wat prachtig klinkt en de kinderen ondersteunt met op maat en op toon blijven. We zingen bekende liederen die ik vaak aanvul met nieuwe teksten of vertalingen uit het engels. Hun lievelingslied is een Nederlandse wijs met Indonesische woorden: “bersukacitalah dalam Tuhan haleluja,” wat betekent: “verheug je op de Heer haleluja”. Ze zingen het steeds sneller en steeds enthousiaster!!  In een van onze liedjes zingen we dat de poorten van Gods rijk open gaan als we aan een kind gelijk worden!!  Een wijze hint aan de ‘grote’  mensen.  Ik hoop dat jullie straks weer genieten van de onbevangen zang voor onze Heer door de kinderstemmen van 3K.

Peter Stok

Hoe zal ik U ontvangen:

‘Hoe zal ik U ontvangen?’

Dat is een gebed gericht tot Christus.

Gesproken in vertrouwelijke omgang met Gods Zoon.

‘Christus, hoe zal ik U ontvangen?’ Is dat eigenlijk wel echt mijn gebed?

Want als je iemand wilt ontvangen, moet er wel ruimte zijn.

Hoe gastvrij ben ik eigenlijk?

Is er ruimte voor Christus?

Wil ik Hem wel hartelijk ontvangen of wimpel ik Hem liever bij de

 voordeur af?

Nu klopt Jezus niet aan om als Gast bij je te komen.

Ik ben geen herberg die tijdelijk onderdak bied.

Mijn hart is geen logeerkamer.

Christus wil blijvend ontvangen worden.

Gewoon, omdat je Hem echt nodig hebt.

Met Kerst komen er misschien wel gasten bij je logeren.

Familie of vrienden, kinderen en kleinkinderen.

Je bent blij als ze komen en je ontvangt ze hartelijk met een innige omhelzing en drie zoenen.

Waarschijnlijk ben je ook blij als ze weer vertrekken.

Dan kun je je eigen gang weer een beetje gaan.

Het leven gaat tenslotte door.

Maar het Leven kan alleen maar doorgaan als Christus in je woont.

Niet logeert.

Als je Christus ontvangt in je huis, dan verandert binnen alles.

Elke kamer van je leven wordt door Zijn aanwezigheid aangeraakt.

Het licht van Zijn aanwezigheid schijnt in je donker en neemt dat donker weg.

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m zondag 25 december 2022 in te leveren, bij Conny Fikse.