Nieuwsbrief 81 januari 2023

God’s oud en nieuw

“Het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” – 2 Korinthe 5:17 (lezen vs. 11-21)

Een nieuw jaar breekt bijna aan. Tenminste zo zeggen we dat. Het jaartal is nieuw maar wat is er verder voor nieuws aan? Het zogenaamd nieuwe jaar is in een ommezien weer oud en voorbij. Zo was dat met 2022 toch ook? De nieuwe dingen die wij mensen produceren zijn ook zo weer verouderd en beschadigd. Bijvoorbeeld de nieuwe vloerbedekking, de nieuwe auto of de nieuwe mobiel.

Dit net aangebroken “nieuwe jaar” wordt pas echt nieuw en vernieuwend als wij mensen op een nieuwe manier gaan leven. Het wordt pas echt een gelukkig en gezegend nieuwjaar als ons hart vernieuwd wordt. Dat kunnen wij zelf niet. Daarvoor hebben we God nodig. Hij wil door Zijn genade en liefde ons leven vernieuwen. Zo dat er geen veroudering en slijtage optreedt, maar we blijvend en echt nieuw zijn.

Misschien ervaren we dit niet zo in onszelf en de wereld rondom. Zelfs niet in de gemeente van Christus. Wat is er nog veel oude mens, oude streken, oude pijn, oude zonden, oude verdeeldheid. En toch is dat het evangelie dat ons wordt verkondigd: God schept iets nieuws, Hij is een God die mensenlevens totaal vernieuwt! Daar is Hij mee begonnen in de geboorte van Jezus. Daarom begint onze jaartelling bij Kerst! Een vernieuwd leven is een werkelijkheid voor ieder die bij de Here Jezus schuilt en gelooft in Zijn vleeswording en volbrachte werk. Een geloofsrealiteit die helemaal hangt aan wat Christus heeft gedaan voor ons. Zo staat het ook in vers 18: “En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft              door Jezus Christus.”

Zo geeft God ons nieuwe grond onder de voeten. Hij heeft ons als gelovigen overgeplant in de nieuwe schepping. Dit werk van God is volmaakt en af. Het ligt klaar om geloofd en genoten te worden. Tegelijk brengt God dan ook een proces van vernieuwing in ons leven op gang. Paulus schrijft daarover in 2 Korinthe 4: 16 “de innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd.” In de dagelijkse omgang met de Here Jezus doet Hij zijn vernieuwende werk in ons denken, ons doen en ons gevoelsleven. Onderhouden we die verborgen omgang? Bidden we om Gods vernieuwende werk in ons en hen die bij ons horen?

ZIE! Zie, het is alles nieuw geworden. Dat God een mens vernieuwt, dat is te zien hoor! Dan leef je niet op de oude voet voort. Dan word je veranderd naar het beeld van de nieuwe mens, Jezus Christus. Laten we dan wel belijden en afleggen wat er nog aan oude, zondige dingen in ons leven is. Zie! Geloof het nou maar. Dat geeft zekerheid en vertrouwen in het zogenaamd nieuwe jaar. “Daarom, als iemand in Christus is, is hij of zij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” Laten we dat in 2023 vieren, daaruit leven, daarvan zingen en getuigen.

Door: A.T. van Blijderveen

Van de kerkenraad:

Beste broers en zussen,

En dan is het weer bijna januari, weer een jaar voorbij gevlogen. Wat een mooie dingen hebben we samen weer meegemaakt. E-meetingen, JdH-diensten, Paas ontbijt, een hele mooie openluchtdienst, de bijzondere verhalen die we van Peter en Catharina horen over het Indo project, de prachtige verhalen van het Roemenië project en zo kan ik nog wel even door gaan.

We hebben samen ook mindere dingen meegemaakt zoals zieke bij gemeenteleden en/of predikanten. We hebben veel voor elkaar gebeden en daar veel steun en herstel door ontvangen.

De afgelopen kerstdagen hebben we stilgestaan bij de geboorte van Jezus. Op kerstavond weer een volle kerk en daarna buiten gezongen met de christelijke muziekvereniging David uit Oosterwolde.

En wat hebben we kerstochtend genoten van het kinderzangkoor 3K. Wat hebben deze jongens en meisjes mooi gezongen!

We hebben elkaar het afgelopen jaar echt ontmoet. Het vernieuwde kerkgebouw heeft ons allemaal weer nieuwe moed gegeven. Moed om te blijven geloven in de één ware God. Maar ook moed voor ontmoeting. Ik zie en voel dat jullie er voor elkaar zijn en voor elkaar klaarstaan. Die moed voelt als dankbaarheid en geeft vertrouwen voor de toekomst van deze kerk. Niet alleen in Kamperveen maar wereldwijd. Dat voel ik elke zondagmorgen als ik de kerk binnen kom lopen en tijdens het koffie drinken na de dienst.

Weet u wat “moed” betekent? Moed is een prachtige eigenschap waardoor je iets nuttigs doet dat veel anderen niet durven. Misschien is het wel een talent wat we samen met Jezus mogen ontdekken en leren te gebruiken. Wat ben ik ongelofelijk trots op jullie en wat ben ik onze Vader daar enorm dankbaar voor.

31 december sluiten we dit bijzondere jaar af en op zondagmorgen 1 januari zien we elkaar meteen al weer.

Ik hoop en Bid dat u het aankomende jaar weer mag overstomen met moed.

Moed voor ontmoeting en steun. Alvast bedankt voor uw onschatbare moed.

Met broedergroet, vrede en vertrouwen,

Ouderling Hans Fikse

Indonesië project:

De panti kinderen en leiders uit Makassar-Indonesië, bedanken jullie hartelijk voor alle steun het afgelopen jaar.  Ze wensen u gezegende kerstdagen en alle goeds toe in 2023!!

Peter en Catharina Stok.

Tel: 0647557316

Bank: NL 76 ASNB 0856 3208 38 o.v.v.”Indo”

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m zondag  29 januari 2023 in te leveren, bij Conny Fikse.