Nieuwsbrief 82 februari 2023

De mens is gemaakt voor geluk en gezondheid. Dat was Gods originele plan toen Hij zijn levensadem deelde met de mens. De Bijbel zegt in Psalm 8 vers 6 zelfs dat we als goden zijn gemaakt. Dat betekent dat we naar Gods evenbeeld zijn gemaakt, dat we op Hem lijken. Ik denk weleens: we lijken misschien wel heel veel op God. Hij heeft ons zo’n bijzonder vermogen gegeven om te denken en invloed te hebben, dat we ons gelijk of bijna hoger achten dan Hem en denken dat we Hem niet nodig hebben.

 

Zoals wij lijken op God, zo is God net als wij altijd op zoek naar echte liefde. Daarom geeft Hij ons de keus tussen goed en kwaad. Hij wil onze liefde niet afdwingen. Hij wil niet dat we als willoze robots of bange slaven doen wat Hij zegt. Nee, Hij wil dat we uit vrije wil ‘ja’ zeggen tegen zijn liefde. Adam en Eva, de eerste mensen, konden de verleiding van de zonde niet weerstaan en kozen ervoor God ongehoorzaam te zijn. Door hun foute keus (die jij en ik natuurlijk nóóóit hadden gemaakt…) kwam de hele wereld onder een vloek. Over de hele wereld kun je de gevolgen zien: de schepping gaat achteruit en milieuactivisten en uitvinders proberen uit alle macht te bedenken hoe ze de wereld kunnen redden van de ondergang. De echte kuur voor genezing van de wereld en de mensheid ligt echter niet binnen ons vermogen, maar bij het kruis waar Jezus stierf voor onze zonden.

 

Dat kruis is een mooi symbool. Veel mensen dragen het als een sieraad, maar zodra je praat over de betekenis ervan voelen mensen zich ongemakkelijk. Het is confronterend. Het kruis is als een spiegel die je laat zien dat jij als mens niet perfect bent, dat je tekortkomingen hebt. Mensen vinden het prima om uitgebreid te praten over hun werk en hobby, maar zodra het over God gaat, voelen ze zich ongemakkelijk. Waarom? Omdat het kruis je dwingt tot een keus. Het kruis is letterlijk een kruispunt waar je moet kiezen: wil jij aan God erkennen dat je fouten hebt gemaakt en dat je Jezus nodig hebt – of niet?

 

Toen Jezus gekruisigd werd, werden er naast Hem twee misdadigers opgehangen. Ze maakten Jezus belachelijk met allerlei lelijke grappen. Een van de twee kon het niet laten om populair te doen en sloot zich op het laatste moment van zijn leven nog aan bij de pestkoppen rondom het kruis. Hij spotte: ‘Als jij de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af en red jezelf en ons erbij!’ De andere misdadiger zei: ‘Heb je nog steeds geen respect voor God? Deze man heeft niets verkeerd gedaan. Wij verdienen het om hier te hangen.’ Daarna zei hij tegen Jezus: ‘Wilt U mij niet vergeten als U naar paradijs gaat?’ Toen zei Jezus: ‘Laten we samen gaan’ en hij mocht met Jezus het eeuwige leven binnengaan. De crimineel ontving aan het eind van zijn leven Gods genade doordat hij Jezus, Gods cadeau aan de wereld, ontving. Hij kreeg vergeving, wat hij ook had gedaan. Dat kwam niet eens ter sprake! Hij bad ook geen gebed. Hij zei alleen: ‘Vergeet mij niet.’ God kijkt naar het hart, niet naar de hoeveelheid woorden die je gebruikt. De andere crimineel haalde Gods oordeel juist over zich heen door Jezus belachelijk te maken en te beweren dat hij Hem niet nodig had. Zo zie je dat het er niet om gaat hoeveel of weinig je fout hebt gedaan. Het gaat erom of je Gods liefdescadeau wilt ontvangen. Dat is en blijft een keus. Ga je rechts of links van het kruis?

 

Omdat wij zijn gemaakt voor geluk, liefde en genot, verlangen we ernaar. Als een natuurlijke behoefte zijn we ernaar op zoek. Er is in de wereld veel aanbod op dat gebied, maar mensen zullen je altijd blijven teleurstellen en misbruiken voor hun eigen geluk. Maar als jij je geluk zoekt bij God, zul je die ook werkelijk vinden. Of je leven nu op rolletjes loopt, of een opeenstapeling van ellende is geworden; echte rust, vrede en liefde vind je bij de bron van je leven, bij God. Zijn liefde heeft een naam: Jezus Christus.

 

Kracht in het gebed – facebook

Van de kerkenraad:

Beste broers en zussen,

 

Wel en Wee

Wat was dat schrikken! De laatste nieuwsbrief hadden we net klaar en was verstuurd in de middag van 26 december. Daarna gingen we eten bij mijn ouders in Kamperveen op 2de kerstdag. We reden vanaf Kampen richting Kamperveen over de kamperstraatweg toen we grote, dikke zwarte wolken zagen opstijgen in de verte. Het leek eerst ergens in Oldebroek of ik dacht nog op het schietterrein van het leger. Maar we reden onder de N50 door en zagen tot onze grote schrik dat de stal bij een familie uit onze gemeente in brand stond……. Wat een schok en wat een verdriet. Nogmaals heel veel sterkte toegewenst voor de getroffen families.

 

Ook maakte een familie mee dat er een buurman veel te jong plotseling overleed.

Ook jullie nogmaals veel sterkte gewenst.

 

‘God, onze Vader, houdt van ons. Hij is goed voor ons. Hij troost ons voor altijd, en hij geeft ons het vertrouwen dat het goed komt. Ik bid dat hij, en onze Heer Jezus Christus, jullie moed en kracht zullen geven. Dan kunnen jullie goede dingen blijven doen en zeggen.’

(2 Tessalonicenzen 2:16-17, Bijbel in Gewone Taal)

 

verbouw

Er is en wordt weer flink geklust in de kerk. De nieuwe inkom is bijna af en plannen voor de 1ste verdieping worden gemaakt.

 

ledenvergadering

Woensdag 15 maart staat er weer een ledenvergadering op de planning. Wilt u die al vast in de agenda zetten? De uitnodiging volgt nog.

 

E-meeting

De E-meetingen zijn helemaal ingeburgerd in onze kerk. De “E” van E-meeting staat voor “Everybody” wat Engels is voor iedereen. Het is dus een speciale dienst maar wel voor iedereen. Deze dienst loopt de liturgie wat anders dan de reguliere diensten waarmee we proberen wakker en waakzaam te blijven in ons geloof. Maar de organisatie van deze dienst staat onder druk door onderbezetting, toch willen we deze diensten wel heel graag doorzetten. Ik wil graag een oproep doen aan jullie: Lijkt het je leuk of voel je je geroepen om te helpen met de organisatie van de E-meetingen? We hebben jouw namelijk heel hart nodig! Het gaat om 5 tot 6 diensten per jaar. Je moet b.v. denken aan 1. Bespreken van een voorganger of spreker.  2. Regelen band/muziek. 3. Helpen met de liturgie in overleg met voorganger/spreker en band.  4. PR zoals flyer maken, Facebook, kranten e.d. 5. Klaarzetten kerk. Mocht enkele of meerdere dingen je aanspreken dan hoor ik dat graag.

De eerstvolgende e-meeting is op zondag 5 maart:

 

 

 

Ik zie u graag weer op zondagmorgen.

 

Met broedergroet, vrede en vertrouwen,

Ouderling Hans Fikse

Alpha Cursus Ijsselmuiden:

 

Wie zich herkent in vragen als “Wat is de zin van het leven? Waarom is er zoveel lijden? Is er leven na de dood? Bestaat er een God?” is woensdagavond 1 februari welkom op de introductieavond van de Alphacursus in IJsselmuiden.

(deze avond is inmiddels geweest, maar bij interesse, is het vast nog mogelijk om contact op te nemen)

 

In twaalf woensdagavonden en een kort weekend (vrijdagavond en zaterdag) ontdekken deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. Enkele onderwerpen die aan de orde komen zijn: Wie is Jezus? Waarom stierf hij aan het kruis? Waarom zou ik de Bijbel lezen? Waarom zou ik bidden? Hoe leidt God mijn leven?

 

Elke avond begint met een gezamenlijke maaltijd. Daarna volgt er een inleiding op het onderwerp van die week. In kleine groepjes is er vervolgens gelegenheid om door te praten en om vragen te stellen.

 

De introductieavond start om 19:00 uur en duurt tot circa 21:30 uur. Daarna kan men besluiten om de cursus wel of niet te volgen. De cursus is gratis. Locatie basisschool Ichthus, Groenendael 226. Aanmelden via alphaijsselmuiden@gmail.com

 

 

Het musje en zijn makker:

 

Ik ben jouw hemelse Vader. Jij bent Mijn kind, Ik hou zoveel van jou!

 

Ik ben trouw, liefdevol en betrouwbaar. Waarom zou je piekeren over wat er vandaag kan gebeuren?

Waarom laat je je vrede roven, door bezorgd te zijn over de dag van morgen?

Mijn lieve kind, ga niet gebukt onder het gewicht van je zorgen,

Ik ben er toch?  Tot in het kleinste detail weet Ik wat je nodig hebt.

 

Kijk eens hoe mooi Ik een musje heb gemaakt. Niet één musje wordt door Mij vergeten,

niet één valt op de aarde neer zonder dat Ik dit weet. Jij bent veel meer waard dan de mussen!

 

Ik weet wat je nodig hebt, nog voor je het Mij vraagt.

Weet je dat Ik zelfs alle haren van je hoofd heb geteld?

Zo goed ken Ik jou, en zo groot is Mijn liefde en zorg voor jou.

 

Maak je daarom geen zorgen. Je hebt jezelf toch aan Mij gegeven?

Ik ben betrokken bij alles in je leven; Mijn aandacht gaat altijd naar jou uit.

 

Wees er zeker van dat Ik heel jouw leven in Mijn beschermende handen heb.

Wat er ook gebeurt, Ik zal er altijd voor je zijn.

 

Voel je zo vrij als een vogel. Vrij, om je vlucht te nemen naar de hemel

waar al Mijn zegeningen voor je klaarliggen. Je mag genieten van alles wat Ik je geef.

 

 

Indonesië project:

Beste mensen, 

Hierbij ‘’INDO’’ nieuws over het weeshuis genaamd ‘’ cipta generasi baru’’ (schep een nieuwe generatie) kortom de panti in Makassar-Sulawesi- Indonesie. Hieronder een opsomming van de studenten die met hulp van een NL-sponsor, studeren aan een  Indonesische universiteit.

-Berta,     verpleegkunde

-Yogi,       architectuur

-Kiki,        politie academie

-Monika, theologie

-Melki,     werktuigbouwkunde

-Michael, informatica

-Juni,        rechten

-Rendi,     management

-Yuni,       management

-Rizal,       informatica in 2021 afgestudeerd

-Melda,    medicijnen in 2022 afgestudeerd

Al deze jonge mensen kunnen een goede toekomst tegemoet zien. De studenten zijn God dankbaar dat ze deze kans krijgen. Hun studie zou een droom zijn gebleven zonder jullie hulp…..bedankt sponsors!!

 

De panti wordt vanaf het begin enthousiast geleid door pak Willem en ibu Mikha, waarmee we een respect- en succesvolle samenwerking hebben. Met hun 4 kinderen leven ze een eenvoudig bestaan op het pantiterrein. Pas kreeg ik een brief van zijn oudste zoon ‘’Edward’’(18 jaar). Die komt van school af dit jaar en in plaats van direct door te studeren heeft hij de grote wens om zichzelf dienstbaar te stellen voor 1 jaar op het hospitaalschip de ‘’logos hope’’

 

Alle vrijwilligers moeten hun eigen verblijf betalen, op die manier kan het grote schip met 350 opvarenden blijven bestaan en grote hoeveelheden arme mensen over de hele wereld helpen. Edward moet 350 euro per maand betalen, dat hebben zijn ouders niet, 250 euro is een modaal maandsalaris in Indonesie. Daarom zijn verzoek of er mensen in Nederland zijn die hem willen sponsoren!!  Hij blijft bidden en geloven in zijn droom.

 

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m zondag  26 februari 2023 in te leveren,

bij Conny Fikse.