Nieuwsbrief 83 – maart 2023

Hoop in ons leven

Het woord ‘hoop’ is best wel een bijzonder woord. We gebruiken dit woord in de meest uiteenlopende toepassingen. Bijvoorbeeld in uitspraken als: ‘Ik hoop dat het morgen goed weer is’ of ‘Ik hoop dat de pandemie snel over gaat’. En we kennen het gezegde ‘Hoop doet leven’. Als je hoopt op een betere situatie krijg je een prikkel om door te gaan.

Ook in religieus kader komen we ‘hoop’ vaak tegen. Bijvoorbeeld in Klaagliederen 3:24 ‘Ik besef: mijn enig bezit is de Heer, al mijn hoop is op hem gevestigd’. Of in Hebr. 11:1 ‘Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet’

Misschien wel het meest bekend is ‘hoop’ in de veelgebruikte, maar ook veelzeggende combinatie van de woorden ‘Geloof, hoop en liefde’. (1 Kor. 13:13).

Hoop is een fundamenteel onderdeel van ons geloof. Veel wordt nagedacht en geschreven over de hoop op een eeuwig leven na dit aardse leven. Ook al kunnen we ons dat niet concreet indenken.

Het gaat in ons dagelijks leven om de kracht die samenhangt met hoop. De hoop, die ons wordt aangereikt door God, verbindt ons ook met God. Hoop kan alleen worden ervaren als die gegrondvest is op vertrouwen. Als je erin slaagt Zijn kracht en nabijheid te beseffen ervaar je hoop, kracht en steun in je leven, voor het heden en voor de toekomst. Hoop en vertrouwen dat sterker is dan de onzekerheid, wanhoop of angst.

Hoop is meer dan alleen maar afwachten of de dingen gaan verlopen zoals je graag zou willen. Hoop vraagt ook om zelfwerkzaamheid, zelf stappen ondernemen. Zelf ook initiatieven nemen om je situatie te verbeteren. Dat zal niet altijd mogelijk zijn, maar toch is dat wel vaak.

Het weten dat je er niet alleen voor staat zal je stimuleren en je eventuele angst overwinnen.

De woorden ‘vertrouwen ‘en ‘hoop’ zijn vind ik met elkaar verbonden. Hoop in religieus opzicht is anders dan hopen op verbetering van wereldse zaken, maar is hopen op steun en kracht om het leven te kunnen leven zoals dat op je weg komt. Gods aanwezigheid ervaren in een moeilijk situatie geeft waarachtige steun voor je geestelijk leven dat de aardse realiteit overstijgt.

Jezus is voor Christenen en anderen een bron van hoop en vertrouwen. Hij is het licht in de wereld, maar ook de hoop in ons leven. In Joh 1:14 wordt Jezus poëtisch gezien en omschreven als het vlees geworden Woord. Hij kwam om ons te ondersteunen op onze levensweg. Hij bracht hoop in deze wereld. Misschien zou je ook mogen zeggen dat Hij voor ons de hoop zichtbaar heeft gemaakt. De hoop is in Zijn aanwezigheid, in Zijn gedaante en door Zijn woorden tastbaar en concreet geworden. Wat verborgen leek – Gods mysterie- werd door Hem zichtbaar gemaakt. De bron van ons bestaan en de steun die daar vanuit gaat werd invoelbaar door de hoop die Jezus bracht.

Als Jezus ons oproept onze naaste lief te hebben als onszelf betekent dat in praktische zin vooral een ander hoop en steun te geven. Hoop geven hoeft niet ingewikkeld te zijn. Iemand met een glimlach vertellen dat je blij bent hem/haar te ontmoeten is waardevol. Iemand vertellen dat hij/zij op je terug mag vallen geeft de betrokkene hoop en steun. Iemand aandacht schenken om te luisteren naar zijn/haar problemen en het gevoel te geven naast hem/haar te staan is een kostbaar geschenk. Het geeft je naaste levensmoed en het gevoel ertoe te doen. Het maakt je eigen leven en dat van de ander waardevoller.

Hoop ontvangen en hoop doorgeven doet jezelf en je naaste werkelijk leven.

Ad Heide, www.overdenkingen.nl

Van de kerkenraad:

 

Beste broers en zussen,

 

Van middag liepen we bij ons door de wijk en zagen de                                                                          sneeuwklokjes en krokusjes volop in bloei staan.

Wat een prachtig gezicht is dat toch altijd.

Het geeft een gevoel van hoop, uitzien naar het voorjaar, het mooie weer wat er weer aan komt. Daar kan je heel blij van worden.

 

Vanmorgen (zondag 26-2) ging ds. Kamp bij ons voor en die preekte over 2 petrus 3 en dat ging over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat gaat ook over hoop en uitzien naar iets moois. Iets waar we ons geen voorstelling bij kunnen maken. Maar door Jezus’s sterven voor ons is die mooie toekomst voor ons weggelegd. Een toekomst vol van hoop!

 

Wel en wee:

Helaas hebben een aantal gemeenteleden te maken gehad met corona in de afgelopen tijd. We zijn dankbaar en blij dat iedereen er weer door is, of weer de goede kant opgaat.

 

Een opdate over ds. Posthumus. Hij heeft het afgelopen jaar  meerdere operaties ondergaan, aan darmen en prostaat en die zijn allemaal goed geslaagd.  Hij voelt zich wel verzwakt maar heeft er geen beperkingen aan over gehouden.  Inmiddels is hij 80 jaar en heeft besloten om niet meer actief voor te gaan in erediensten.  Hij koestert hele goede herinneringen aan onze gemeente, waar hij altijd met plezier naar toe kwam. Kenmerkend was altijd dat hij de preek in 3 delen knipte, dat kent iedereen nog van hem.  Hij heeft de kerk helaas nog niet helemaal af gezien na de grote renovatie.  Hij vind het heel fijn dat we hebben gebeld en wenst onze gemeente Gods zegen van harte toe!!

 

Ook is er gebeld met Ds. Hans Renkema, die 5 maanden geleden een herseninfact heeft gehad.  Naar omstandigheden is hij er goed doorheen gekomen.  Hij heeft er geen verlammingsverschijnselen aan over gehouden. Na intensieve therapie kan hij rustig aan weer alles doen. Alleen zijn stem is wel aangedaan en na 30 minuten praten is hij doodmoe, preken is helaas niet meer mogelijk.  Hij kijkt met plezier terug op ruim 40 jaar regelmatig voorgaan in onze gemeente.  Ook ds. Renkema is een voorganger die zijn stempel heeft gedrukt met zijn eigen manier van voorgaan en bediening van het heilig avondmaal.  Hij is blij en aangedaan met de aandacht en het meeleven, speciaal van onze gemeente en groet iedereen van harte!!

 

Zingend naar de zondag:

Helaas moeten we meedelen dat de zingend naar de zondag commissie is gestopt. 3 van de 4 commissieleden gaven aan te willen stoppen en het is niet gelukt om hier vervanging voor te vinden. Met de Hervormde kerk zijn we wel in gesprek om te kijken om wel samen iets te blijven doen. Maar het hoe en wat moet nog worden ingevuld.

Mochten jullie daar nog ideeën over hebben, laat dat dan zeker aan ons weten.

 

e-meeting:

Actie voedselbank:

Nog steeds blijven veel mensen afhankelijk van de voedselbank.

Daarom is er met Biddag, op 8 maart weer een inzameling.

Doet u ook weer mee?

Ze willen deze keer graag, oploskoffie, koffiepads, tandpasta en tandenborstels.

De kratjes zulen ook op zondag 12 maart nog in de kerk staan.

 

Ledenvergadering:

Woensdag 15 maart om 19:45 uur is er weer de jaarlijkse ledenvergadering in de kerk.

Mochten jullie nog dingen hebben om te bespreken, laat dit dan voor zondag 12 maart weten bij 1 van de kerkenraadsleden. Vanaf 19:30 is er koffie. We hopen jullie dan allemaal te zien.

 

Met broedergroet, vrede en vertrouwen,

Ouderling Hans Fikse

 

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m zondag  26 maart 2023 in te leveren,

bij Conny Fikse.