NIEUWSBRIEF NR. 28 – JUNI 28

Van de kerkenraad

 Bij de diensten

De zomervakantie is aangebroken. Meestal een periode met weinig activiteiten op het kerkelijk erf. Dat geldt inderdaad ook voor onze gemeente. De diensten op zondagmorgen vinden gewoon doorgang, maar verder is het rustig. Er zijn geen bijzondere diensten in deze periode.

Viering Heilig Avondmaal

In Psalm 104 : 14 en 15 kunnen we lezen dat God brood wint uit de aarde en wijn die het mensenhart verheugt. Dit Bijbelgedeelte maakt ons duidelijk dat God het is die alles doet groeien en ons voorziet van brood en wijn. De dichter van deze psalm koppelt brood en wijn aan de gesteldheid van het hart van de mensen. Brood en wijn, door God gegeven, versterken en verheugen het hart van de mensen. Een kloppend hart betekent dat de mens leeft. Maar hoe leeft de mens? Als dat leven gevoed en onze dorst is gelest met het brood en de wijn die God geeft, dan is het leven krachtig en verheugd, dan is het sterk en blijmoedig. Eigenlijk een Avondmaalspreek in miniformaat. Een fijne en intense avondmaalsviering mag een geschenk zijn dat wij uit Gods hand mogen ontvangen. Voor mensen die werkelijk Hem een plek geven in hun bestaan kan het niet anders, dan dat de Avondmaalsviering de meest centrale geloofsgebeurtenis is. Die wil je niet missen, want juist daar aan die tafel wordt de zegen van God werkelijkheid in brood en wijn, oftewel in Jezus Christus. In Zijn lijden, sterven en opstaan reikt Hij ons de toekomst van Gods Rijk en wie zou dat willen missen? Iedere volwassene die zich een kind van God weet, is welkom aan het Avondmaal. Een gezegende Avondmaalsviering toegewenst! Ditmaal hebben we geen koffiedrinken na de Avondmaalsviering.

Bevestiging Henk Schoonhoven

Op zondag 16 september vindt de bevestiging plaats van Henk Schoonhoven in een dienst die geleid wordt door ds.Posthumus uit Urk. Na deze dienst is er gelegenheid om de nieuwbenoemde ambtsdrager te feliciteren en om afscheid te nemen van Julia de Leeuw. Dan is er dus gelegenheid om koffie/thee/fris te drinken in plaats van na de Avondmaalsviering.

Financiële administratie

Als voorzitter van de kerk heb je natuurlijk ook regelmatig te maken met de financiën, al is het alleen maar omdat ik rekeningen doorstuur (!). Maar het moet gezegd: onze financiële administratie is keurig op orde. Alles is piekfijn uitgewerkt en geadministreerd. En als ik een vraag heb komt er vrij snel daarna een uitgewerkt reactie. Dat is een compliment waard en dat wil ik vanaf deze plaats dan ook geven aan Henk Tromp. Dank voor de fantastische en correcte manier waarop je de financiële administratie voert.

Gelezen

Over de starheid van de kerkelijke organisatie ten tijde van een veranderend tijdperk:

“Het verenigingsmodel heeft zijn tijd gehad. Veel verenigingen hebben het momenteel moeilijk, denk aan politieke partijen, maar ook aan sportverenigingen, zangverenigingen enzovoort die maar moeilijk aan vrijwilligers kunnen komen. In de kerk is het al niet anders. Ook daar is het moeilijk om vrijwilligers te vinden om taken te vervullen in de kerk. En dat geldt dan niet alleen voor kerkenraadsleden maar duidelijk ook voor andere taken. Het probleem van de kerk is daarmee voor een deel verklaarbaar.

Het is extra moeilijk als we niet weten hoe mee te bewegen met de schuivende maatschappelijke panelen. Zeker ook door de digitale revolutie maken we in heel korte tijd een ingrijpende reorganisatie van onze samenleving mee”.

Je kunt je bijna niet voorstellen dat zo’n 25 jaar geleden er nauwelijks internet was. Ik weet nog hoe we 20 jaar geleden op vakantie gingen en ik voor het eerst een mobiele telefoon bij me had – een koelkastmodel- . Dat was toen best wel heel bijzonder. Wat is het allemaal anders geworden….. Vroeger kreeg je een lintje als je langdurig in dienst was bij dezelfde baas. Nu worden verengingen vervangen door netwerken en verbinden we ons niet meer zo gemakkelijk aan een club, vereniging of welke organisatie dan ook. En dus ook niet aan een kerk.

Veel nieuwe ontwikkelingen dus. En het lijkt erop dat de kerk nog niet zo goed weet hoe te reageren op verandering van tijdperk. Vorige keer schreef ik al over wifi in de kerk. Eigenlijk niet meer dan een randverschijnsel, maar voor velen toch behoorlijk ingrijpend. Moet dat nou zo nodig?

Er gaan in onze tijd veel dingen op de schop – ook in de kerk: het lidmaatschap van een kerkelijke gemeente, de ambten, bediening van de sacramenten, organisatiestructuur.

Wat is de rol van het ambt in een tijd van organiseren van onderop? Wat is de plek van een kerkelijke gemeente in een tijd van netwerkvorming die geen weet heeft van traditionele kerkelijke grenzen? Lidmaatschap van een kerkelijke gemeente en grenzen waren heel lang bepalend voor alles wat er gebeurde op het kerkelijk erf. Maar jongeren laten zich daar niet zoveel meer aan gelegen liggen, ze shoppen en kijken wat het beste bij hen past. We zullen scherper in beeld moeten krijgen welke organisatorische veranderingen nodig zijn. Een opgave en een uitdaging van ons als gemeente.

Verkennend onderzoek

Inmiddels hebben er gesprekken plaats gevonden van Els Deenen (de adviseur gemeenteopbouw) met een aantal gemeenteleden. De kerkenraad heeft het verslag (anoniem) daarvan ontvangen en zal dat bespreken tijdens zijn vergadering op dinsdag 3 juli. Ik kan er daarom nu niet teveel over schrijven. Diverse onderwerpen kwamen aan de orde zoals de vraag waar we als gemeente trots op zijn, maar niet alleen wat onze kracht is, maar ook wat onze zorgen zijn. Alle geïnterviewden zijn enthousiast over het idee om te onderzoeken of het gebouw een bredere functie kan krijgen als ontmoetingsplek voor heel Zuideinde.

Subsidie opknapbeurt gebouw

Het verzoek hiervoor ligt bij de gemeente Kampen en de offerte op grond van het rapport van Monumentenwacht is gemaakt door de firma Van Boven. ‘k Heb deze week maar eens gebeld met de ambtenaar die de subsdieverzoeken behandelt. Hij vertelde mij dat er binnenkort bericht komt, maar helaas, net te laat voor deze nieuwsbrief. Jammer.

Website

De website is nu bijna klaar en kan binnenkort online. Een en ander heeft wat vertraging opgelopen omdat de websitebouwer bijna twee maanden in Valencia is geweest en daar onbereikbaar was voor telefonisch contact. Maar binnenkort is het dan echt zover: een echte en actuele website. Ik vermeldde de vorige keer al dat we inmiddels ook op Facebook ‘zitten’. Deze account wordt vol enthousiasme bijgehouden door Conny. Bezoek onze FB-pagina eens.

Om over na te denken……

Hoe behandelen we de Islam? Reageren we uit angst en vervolgen we hen, of reageren we uit genade en nederigheid en hebben we hen lief? Het is heel makkelijk om uit angst te reageren. Dat geld ook voor onze reactie op homo’s of op een medeweggebruiker die je frustreert. Hoe reageer je? Als je uit liefde reageert ben je vriendelijk en geduldig. Wij zijn Gods werkers van genade, we zijn geen rechters, juryleden of aanklagers. We beoordelen mensen te vaak op hun daden, terwijl we onszelf beoordelen op onze intenties.

Henk Zwart