NIEUWSBRIEF NR.37 APRIL 2019

Van de kerkenraad:

Door Christus met God verzoend (2 Kor. 5)

Dit is alweer een nieuwe nieuwsbrief. Maart is voorbij en alles gaat door. 5 zondagen gehad in deze maand; een gemeente-avond, een zingend naar de zondag, een avond voor het Indonesië Project, een Joh. de Heer sing in en niet te vergeten biddag. Wat veel activiteiten in ons kleine kerkje! Wat kunnen we ons druk maken met het organiseren van allerlei dingen, maar lopen we onszelf niet voorbij?? In deze tijd voor Pasen mogen we ook wel eens wat tijd voor zelfbezinning nemen. En wat is het dan mooi dat we mogen lezen dat Jezus voor ons geleden heeft, voor ons gestorven is en voor ons is opgestaan. Daarom is het goed om dat in de komende maand samen te mogen vieren. Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden en sterven op Golgotha. Op paasmorgen gaan we eerst samen bij de begraafplaats zingen, daarna mogen we samen eten en vervolgens mogen we een mooie dienst vieren.

 

Door Christus met God verzoend, wat is dat toch een mooie genade. We vinden het zo vanzelfsprekend? Maar hebben we niet veel uit te leggen? De schuld die betaald moest worden, dat heeft Christus voor ons gedaan. Het lijkt zo automatisch te gaan, net zo makkelijk als we een schoon hemd uit de kast pakken, maar zo makkelijk is dat natuurlijk niet. We moeten leven van genade! Daar mogen we best wat meer bij stil staan. Ik hoop dat we goede en gezegende dagen met elkaar mogen hebben. En toch… nu we erbij stil staan en ermee bezig zijn, ik weet het; er zullen er ook wat zijn die dit ouderwets vinden, maar kijk ook eens naar zondag 5 uit de Catechismus. Waarom heeft Christus geleden?…

 

Henk Palland

 

Nieuw kerkenraadslid

In de vorige nieuwsbrief heb ik een oproep gedaan om namen door te geven voor een nieuwe ouderling. We waren heel blij dat daar gehoor aan gegeven is. Er zijn door u/jullie heel wat namen genoemd. Al deze personen zijn door mij bezocht, maar helaas nog zonder resultaat. Na overleg binnen de kerkenraad hebben we besloten dat het ook een nieuwe diaken mag zijn. Misschien iets om over na te denken en in overweging te nemen voor u of voor jou….

 

Gemeente-avond

Op 21 maart vond de jaarlijkse gemeente-avond plaats. Wij, als kerkenraad, kijken terug op een fijne avond. We mochten in alle openheid met elkaar praten over diverse onderwerpen. Daarvoor onze dank! Na de pauze hebben we mogen horen hoe we zending kunnen en mogen toepassen, zelfs heel dichtbij. De mensen van Jeugd met een opdracht vertelden hier heel enthousiast over.

 

Dak van onze kerk

Na het vele werk wat erin is gestoken, waren we blij dat we op de gemeente-avond mochten melden dat we naast de € 25.000 subsidie van de gemeente Kampen, ook € 30.000 subsidie hebben gekregen van de PKN. Bouwbedrijf de Meule heeft voor de vervanging van het dak een offerte gemaakt van € 60.000, wat dus inhoudt dat we zelf nog maar een kleine bijdrage hoeven te leveren. Wat bijzonder dat we dit als kleine gemeente nog mee mogen maken! Binnenkort zal er meer nieuws verschijnen over de verbouwing, want misschien gaat het zelfs al beginnen voor de zomervakantie, door een gat in de planning van het bouwbedrijf. Wordt vervolgd…

 

Wel en wee

Wij willen Jim Bijsterbosch en Wendy Korenberg heel veel geluk wensen met de geboorte van hun zoon Jackson. Wat ben je dan als ouder gelukkig wanneer alles goed is. Dan mag je dankbaar zijn en God danken voor dit nieuwe leven.

Tijdens de kerkdienst van zondag 24 maart werden we opgeschrikt door het bericht dat Bert Schoonhoven een ongeluk had gehad. Hij is onder een vallende muur gekomen bij sloopwerkzaamheden. Hij heeft in het ziekenhuis gelegen en een operatie moeten ondergaan. Nu, ruim een week later, zit het been nog in het gips en is voorlopig rust nodig. Dat zal voor Bert niet altijd meevallen. We bidden dat er een voorspoedig herstel mag zijn en wensen je veel beterschap toe!

 

Johannes de Heer zing in:

Het was weer een mooie en gezellige avond, vrijdag 29 maart.

Zelfs de burgemeester van Kampen was met zijn vrouw aanwezig  om met ons mee te zingen!

Hieronder wat sfeer foto’s.   De volgende sing in is op zaterdag 22 juni 2019, 20.30 uur.

NB 37 sing in 1
NB 37 sing in 3
NB 37 sing in 2

Trots:

Ik zat tijdens de gemeente-avond niet goed op te letten en voor ik het wist was de rondvraag voorbij. Ik wil in deze nieuwsbrief toch graag nog even kwijt wat ik in de rondvraag had willen zeggen. Voor ons kleine kerkje is het lang niet altijd makkelijk om rond te komen en te blijven bestaan. Maar waar wij, als klein kerkje, heel erg goed in zijn is samen werken. Iedereen doet wat hij/zij kan… voor de 1 is dat het schoonmaken, voor de ander het verzorgen van de verjaardag zakjes, het kosterschap, de kerkenraad, de koeken bij de koffie, de bloemen elke zondag, het regelen van predikanten en zo kan ik hier nog heel veel dingen invullen… dingen die je niet altijd ziet, maar waar anderen achter de schermen heel druk mee zijn. En daar ben ik trots op. Ik ben trots dat een ieder doet wat hij/zij kan, maar ook dat een ieder ook voor een ander de ruimte laat om te doen wat die ander kan. Een voorbeeld: kijk naar de e-meetings of Joh. de heer diensten. Niet iedereen houdt van deze diensten, maar ze kunnen wel gehouden worden voor degenen die er behoefte aan hebben, en dat is ook heel veel waard. Ik ben trots als ik van anderen hoor dat wij als kerk zo goed bezig zijn, dat wij zoveel doen met zo’n klein clubje, dat wij dingen doen die ze in hun eigen kerk ook wel zouden willen, maar waar de mogelijkheid niet geboden wordt… dus langs deze weg aan alle gemeente leden: bedankt voor alles wat je doet, in het klein of in het groot, ik ben super trots op je!!

 

Conny Fikse

 

Voedselbank:

De inzameling van producten voor de voedselbank heeft 19x wasmiddel,  8x limonade,  17x afwasmiddel,  2x allesreiniger,  6x toiletartikelen  en  3x diverse artikelen opgebracht.

Een mooie opbrengst waar de voedselbank heel blij mee is.

Iedereen heel hartelijk bedankt die dit mogelijk hebben gemaakt.

 

vriendelijke groet,

Greetje Gnodde.

 

Dank:

Wij danken U, God, voor mensen

die zich arm hebben gemaakt

om anderen te verrijken,

Die hun huis openstellen voor iedere vreemdeling.

Wij danken U, God, voor mensen

die kunnen luisteren naar het leed van anderen

Die wonden genezen door de pijn te helpen dragen

mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God, voor mensen

die rust en stilte brengen

die oog hebben voor kleine dingen

die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God, voor mensen

die hongeren naar gerechtigheid,

die hunkeren naar bevrijding van ieder mens

die lijden onder het onrecht dat aan anderen geschiedt.

Wij danken U, God, voor mensen

die mild zijn in hun oordeel

die eerbied hebben voor het geheim van alle leven

Wij danken U, God, voor mensen

die zuiver zijn en hun bedoelingen

die oprecht zijn in hun woord

die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God, voor mensen

die geloven in wegen tot vrede

die hun waarden omsmeden tot ploegijzers

die vechten voor een geloofwaardige politiek.

Wij danken U, God, voor alle gelukkige mensen

die door hun blijdschap en zin voor humor

een glimlach aan hun medemens kunnen ontlokken,

die nieuwe hoop geven door hun vrije levenshouding.

Door: P. Bruggeman

Uit: recht door het hart

 

oemenië Project:

Oud ijzer

De inzameling van oud ijzer zal plaats vinden op 20 april op Kampereiland én bij

de Veenhof in Kamperveen.  Ook oude accu’s kunnen ingeleverd worden.

De opbrengst komt ten goede aan het Roemenië project. Van harte bij u aanbevolen

Slagbaltoernooi

Op zaterdag 15 juni staat weer het jaarlijks slagbaltoernooi gepland.

We hopen ook dit jaar op mooi weer.  De deelnemers worden elk jaar fanatieker

en de groep met toeschouwers wordt steeds groter, daar zijn we erg blij mee.

Nadere informatie zal ter zijner tijd volgen.

 

Alzheimer trefpunt:

Op maandag 1 april  wordt in Kampen weer een avond gehouden van het Alzheimer Trefpunt. Thema van deze avond is ‘Langer thuis, maar hoe?’ Over thuistechnologie voor mensen met dementie in de thuissituatie. Spreker is mw. Mieke Koot van GeneratieThuis. Aan de hand van een zogenaamd ‘technologiehuisje’ zal  zij verschillende vormen van thuistechnologie voor thuiswonende ouderen -toegespitst op mensen met geheugenproblemen-  demonstreren.

 

Deze avond is vrij toegankelijk voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, zorgverleners en andere belangstellenden. Er is een informatiestand met voorlichtingsmateriaal van Stichting Alzheimer Nederland. De avond wordt gehouden in restaurant ‘Ma Greet’, Burgwal 45 in Kampen (in Woonzorgcentrum Margaretha). De inloop is vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur. De entree en koffie/thee zijn gratis. Er is een collectebus voor vrijwillige bijdragen voor de organisatie van deze avonden.

 

Voor meer informatie: Stichting Alzheimer Trefpunt Kampen/Zwartewaterland, tel. 038 4691500, of e-mail kampen-zwartewaterland@alzheimertrefpunt.nl.

 

N.B.: Nogmaals willen we erop wijzen dat vanwege de privacywetgeving alle persoonlijke gebeurtenissen en zaken uit de mededelingen van de kerkenraad zijn verwijderd.