NIEUWSBRIEF NR.38 MEI 2019

Vertrouw je weg aan Mij toe, 
Ik zal in alles voor je zorgen. (Ps.37:5)

Jij bent Mijn kind, en Ik zorg voor jou. Ik ben betrokken bij elk detail van je leven, zelfs je haren op je hoofd heb Ik allemaal geteld. (Mat.10:30) 
Ik zorg nog beter voor jou, dan jij kunt bidden of wensen. Ik heb de macht om oneindig veel meer te doen. Mijn kracht is in jou aan het werk. (Ef.3:20)

Je kunt je met een gerust hart aan Mij toevertrouwen. Je mag zeker weten dat Ik altijd naar je luister als je Mij iets vraagt dat in overeenstemming is met Mijn wil. Ik verhoor jou en geef jou uit Mijn overvloed! (1Joh.5:14, Fil.4:19)

Ik ga met je mee, de hele dag door. Denk aan Mij bij alles wat je doet, dan baan Ik voor jou de weg. (Spr.3:6) Vertrouw op Mij bij alles wat je doet, en je plannen zullen slagen. (Spr.16:3)

Jij mag zijn als een boom, geplant aan stromend water. Een leven in Mijn nabijheid maakt dat jij gaat groeien in Mijn genade. Omdat Mijn leven door jou heen stroomt, groei je vanzelf; Stel je er maar voor open, en ontdek hoe Ik met Mijn kracht in je werk, zodat jij tot je doel komt. (Fil.2:13) Vertrouw niet op je eigen inspanning en inzicht, laat Mij het werk maar doen.(Spr.3:5) Wat je zelf niet kunt, maak Ik wél mogelijk. Ik zorg ervoor dat alles wat je doet tot bloei komt. (Ps.1:3)

Heb geduld, Mijn werk in jou is nog niet klaar… Ik verheug Mij als Ik zie hoe Mijn vrucht zichtbaar wordt in jou, wondermooi! Mijn eigenschappen zullen in jou te zien zijn: Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Joh.15:5,7, Gal.5:22)

Open je hart voor Mijn verzorgende liefde, vertrouw je toe aan Mijn trouw en bekwaamheid, geniet van Mijn koesterende warmte. En verbaas je hoe Ik alles van je overneem!

Woorden van Gods liefde

Van de kerkenraad:

God kan ook jou gebruiken!

Op een dag hielden de gereedschappen van de meubelmaker een vergadering. De voorzitter was broeder Hamer. De vergadering had hem duidelijk gemaakt, dat hij maar beter kan vertrekken, omdat hij teveel lawaai maakte. Hij zei daarop: “Als ik deze timmermansplaats moet verlaten, dan moet broeder kleine Boor er ook uit! Hij is van zo weinig belang, dat niemand hem zal missen.”

Daarop stond broeder kleine Boor op en zei: “Goed, maar dan moet broeder Schroevendraaier ook vertrekken. Je moet hem steeds ronddraaien wil hij tot enige prestatie komen.”

Broeder Schroevendraaier zei toen: “Als je mij eruit wil hebben, dan zal broeder Schaaf er ook uit moeten. Al zijn werk is zo oppervlakkig, iedere diepte ontbreekt eraan.”

Waarop broeder Schaaf antwoordde: “Dan gaat broeder Duimstok er ook uit, want hij legt iedereen de maatstaaf aan, alsof hij de enige is die gelijk heeft.”

Broeder Duimstok deed toen zijn beklag over broeder Schuurpapier en zei: “Ik wil wel gaan, maar broeder Schuurpapier is ruwer dan nodig is en hij schuurt altijd de verkeerde kant op.”

Op het heetst van de discussie kwam de Meubelmaker de werkplaats binnen, om aan zijn dagtaak te beginnen. Hij deed zijn overall aan en ging naar zijn werkbank, om een preekstoel te maken. Hij zocht het hout uit en gebruikte die dag, zoals alle andere dagen: De duimstok, de schaaf, de kleine boor en de grote boor, de hamer en de schroevendraaier, maar ook de beitel en het schuurpapier kwamen aan de beurt. Aan het einde van de dag, toen Hij alle gereedschappen wel één of meerdere keren gebruikt had, was de preekstoel klaar.

De Meubelmaker ging naar huis.

Toen stond broeder Zaag op en zei: “Broeders, ik zie, dat de Meubelmaker ons allemaal als Zijn werktuigen kan gebruiken, om Zijn doel te bereiken!”

Zo mogen wij, waar wij zijn en wie wij ook zijn toch deel uitmaken voor onze hemelse Vader als een bruikbaar instrument. Wij zijn werkzaam, als wij elkaar bemoedigen, opbouwen en positief met elkaar bezig zijn, want wij hebben elkaar nodig. Ook hier in ons kleine kerkje van Kamperveen. En ook in de kerkenraad missen we u of jou…

Henk Palland

Bij de kerkdiensten

Wat hebben we mooie en positieve reacties gehad op de e-meeting met Joram Kaat. Bijzonder om te merken dat hij toch wel wat zenuwachtig was om in ons kleine kerkje voor te gaan, terwijl het voor hem zo gewoon is voor grote groepen te spreken. We kunnen terug kijken op een mooie en waardevolle ochtend.

Naast de maandelijkse e-meetings hebben we natuurlijk ook onze wekelijkse erediensten. We willen altijd zoveel mogelijk consumeren, maar vergeten soms dat we niet voor onszelf naar de kerk gaan maar ter ere van Hem. En wat hebben we Pasen fijn samen mogen vieren. Eerst met het paasreveil op het kerkhof waar Hans met ons nadacht over ‘wat als Jezus niet voor ons aan het kruis was gegaan?’ Daarna mochten we samen eten en daarna samen een ‘gewone’ kerkdienst beleven. Gewoon en toch zó bijzonder!

Indonesië Project:

Beste sponsors,

Zoals we in februari heel blij konden melden, is de christen-nieuwbouw-panti bijna klaar……BIJNA!!

Vandaag kreeg ik een dringende hulpvraag van pak Willem, leider van de panti. Ze moeten eind april het oude (gehuurde) pand verlaten, maar de helft van het dak van het keukengebouw, naast de nieuwe panti, ligt nog open! Jullie begrijpen dat de keuken klaar moet zijn voordat de 45 kinderen kunnen verhuizen naar hun nieuwe onderkomen. Pak Willem vraagt financiële naasten hulp voor aanschaf van de laatste bouwmaterialen…. al het werk doen ze zelf:

•          200 lengte’s betonijzer……………………..:  Rp. 13.000.000 = 822 euro

•          80 triplex platen………………………………:  Rp.   5.700.000 = 360 euro

•          100 zakken cement …………………………:  Rp.   4.600.000 = 291 euro

•          4 vrachtwagens zand ………………………:  Rp.   3.800.000 = 240 euro

•          4 vrachtwagens grind ……………………..:  Rp.   5.400.000 = 342 euro 

Wie wil een item, of een deel ervan voor zijn rekening nemen, of eventueel 1 jaar vooruit betalen,  want juist nu is het geld hard nodig!  We rekenen op veel warmhartige- en barmhartige sponsors!

Op jullie gift rust bij voorbaat veel zegen!!

Bedankt namens 45 Indonesische panti kinderen en hun leiders!

Alzheimer trefpunt:

Met de theatervoorstelling ‘De mantel der liefde’ van Kees van Loenen wordt op maandagavond 6 mei het seizoen afgesloten van het Alzheimer Trefpunt in Kampen en Zwartewaterland.

‘De mantel der liefde’ is een theaterstuk over de mantelzorger van een Alzheimerpatiënt.

Aan de hand van zijn persoonlijke ervaringen als mantelzorger voor zijn moeder met Alzheimer, maakt Kees van Loenen duidelijk wat een mantelzorger meemaakt en wat er door je heengaat. Dat ontroert, ontlokt soms een lach en biedt vooral herkenning. De voorstelling geeft ook een helder beeld van het verloop van de ziekte van Alzheimer en de emotionele gevolgen daarvan.

‘Ik wil gezien worden.

Ik wil gehoord worden.

Ik ben een mantelzorger van een dierbare,

een dierbare die lijdt aan de ziekte van Alzheimer.’

Na afloop nodigt Kees het publiek uit om het gesprek aan te gaan. ‘Praten over wat je raakt of over wat moeilijk is, creëert wederzijds begrip en brengt mensen nader tot elkaar.’

Een gratis voorstelling  voor mantelzorgers, professionele zorgverleners en andere belangstellenden, inclusief koffie/thee en een drankje!

Datum/tijdstip:           maandag 6 mei 2019, vanaf 19.30 uur tot ong. 21.30 uur;

zaal open vanaf 19.00 uur.

Plaats:                        Quintus, centrum voor kunsteducatie, Vloeddijk 38 in Kampen.

Aanmelding vooraf is niet nodig.

Voor meer informatie: e-mail kampen-zwartewaterland@alzheimertrefpunt.nl; Welzijn in Kampen,

tel. 038 4691500; mantelzorgconsulent Zwartewaterland, tel. 06 13014955.

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m dinsdag 28 mei 2019 in te leveren, bij Conny Fikse, Zuideinderhof 11 of hansenconnyfikse@gmail.com