NIEUWSBRIEF NR. 39 JUNI 2019

Spiegeltje

‘…als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt’     Jakobus 1:23

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand… De koningin uit het sprookje van Sneeuwwitje was een trotse vrouw. Ze kon het niet verdragen dat iemand mooier was dan zij.

Ze had een heel bijzondere spiegel; als ze ervoor ging staan en zichzelf erin bekeek, vroeg ze:
‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
wie is de mooiste van ‘t hele land?’
Dan antwoordde de spiegel:
‘De koningin is de mooiste van ‘t land.’

Zo zijn onze spiegels niet.

In een spiegel zie je jezelf zoals je bent. Inclusief je moedervlekken, littekens en puistjes. Een spiegel liegt niet, zegt men. De spiegels van nu zijn van veel betere kwaliteit dan die van heel vroeger.
Als je toen in de spiegel keek, dan zag je ongeveer hetzelfde als wanneer je nu een stuk aluminium voor je gezicht houdt. Je moet heel aandachtig kijken, voordat je echt iets kunt zien.

Met zo’n spiegel vergelijkt Jakobus het Woord van God. Gods Woord maakt duidelijk wie je eigenlijk bent. Daar moet je wel even de tijd voor nemen.


Nogmaals, de spiegels van toen waren totaal anders dan die van nu. Wel hebben ze dezelfde beperking. Ze laten alleen je buitenkant zien. De binnenkant blijft verborgen. Daarvoor heb je een CT-scan nodig. Die legt je binnenste bloot. Als Jakobus dat apparaat had gekend, had hij dat misschien wel als voorbeeld gebruikt.

Want Gods Woord gaat ook zo ver. Het aandachtig lezen ervan vertelt meer over je innerlijk dan over je uiterlijk. Alles komt aan het licht: je zwakheid, je onzekerheid, je trots en egoïsme. Je fouten en tekortkomingen. Je verlangens en je teleurstellingen. Je vreugde en je verdriet.

‘Is er nog iets aan te doen?’ Dat is waarschijnlijk de meest gestelde vraag bij een slechte uitslag van een  CT-scan. Het zou dom zijn om je nergens wat van aan te trekken. Het gaat immers om je leven!

Toch gaan mensen zo om met Gods Woord. Ze hebben het gehoord, maar trekken zich er niets van aan. Ze doen er niets mee. Het zijn hoorders van het woord, maar geen uitvoerders.
En dat terwijl Gods Woord niet alleen de uitslag vertelt, maar ook de weg tot herstel!

Of lijken we toch op die koningin?
Die keek echt vaak in de spiegel. En de spiegel zei wat zij graag wilde horen.

Kijk toch nog maar eens heel goed in de spiegel. Misschien heb jij ook een vertekend beeld van jezelf.      Een CT-scan vertelt je ongenadig de waarheid.
Dat doet Gods Woord niet.

Ds. Arie van der Veer

Van de kerkenraad:

Bij de kerkdiensten

Bovenstaand artikel stond mooi in de krant.

Ja, wat zijn we actief bezig er, met elkaar, elke week weer een mooie dienst van te maken. Alles tot eer van Hem. Tegelijk weten we ook dat we dat niet zonder zijn hulp kunnen en mogen doen.

Aanstaande zondag, 2 juni,  mogen we weer een e-meeting vieren. Herman Wijnne uit Zwolle zal deze dienst voorgaan en medewerking qua muziek wordt verleend door Jaques van Marle, Rafael Duncan, Nathan Fikse en Conny Fikse. Een unieke samenstelling, behalve Conny en Jaques, heeft de rest nog nooit samen gespeeld en vind vooral Nathan het erg spannend. We gaan er vast met ons allen iets moois van maken. De dienst begint om 9.30 uur, inloop vanaf 9.00 uur.

Ook mogen we in de komende maand Pinksteren vieren. Vieren dat God zijn Heilige Geest naar de mensen hier op aarde zond. Door die Heilige Geest, die Jezus zelf ons beloofd had, daar mogen we nu nog altijd door bevlogen zijn, zelfs zo dat we ervan mogen zingen:

Geest van hierboven, leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht.

Gij, onze Here, doet triomferen,

die naar U heten en in U weten,

dat wij Gods zonen zijn.

Halleluja!

16 juni ’s avonds hopen we onze jaarlijkse openluchtdienst te houden. Deze zal beginnen om 19.30 uur. We hopen op mooi weer, maar vooral op een mooie en gezegende dienst. Ds. Bram Hofland uit Emmeloord zal voorgaan. Medewerking wordt verleend door worshipband Lost and Found, ook uit Emmeloord.

Zaterdag 22 juni van 19.30 – 21.00 uur is er weer een Johannes de Heer sing-in. Ook deze keer weer met een pauze waarin we voorzien worden van koffie en thee met wat lekkers en na afloop een hapje en een drankje, zodat er nog even heerlijk na gekletst kan worden. Lijsten met liederen die je graag zou zingen mogen weer bij de beamer tafel ingeleverd worden. Hier wordt zoveel gebruik van gemaakt dat lang niet alle liederen gezongen kunnen worden, maar we proberen zoveel mogelijk van alle briefjes wat liederen af te halen. Wederom van harte welkom en neem gerust iemand mee!!

En zo hopen we weer op een gezegende maand met elkaar.

Henk Palland

Open vrouwenochtend in Kamperveen:

Bedankje:

Hartelijk dank!

Wij willen graag iedereen bedanken voor alle lieve berichten, kaarten, bloemen  die  we mochten ontvangen tijdens de ziekenhuisopname en na de thuiskomst  van Peter.

Het doet ons goed om te merken dat er zoveel mensen in gebed en gedachten met ons meeleven.

Mensen van liefde zijn boodschappers van God. Zij leven tussen al de mensen op aarde in dienstbetoon voor hun naaste. En door Zijn almachtige liefde gedreven brengen zij de zon in de schaduw van het leven.

Vriendelijke groet,

Dietje en Peter Glas  

Indonesië Project:

Heel, heel erg bedankt voor jullie geweldige reactie op onze NOODOPROEP van 22 april. Het streefbedrag van 2044 euro is ruim overschreden en vorige week overgemaakt!!!

Inmiddels hebben we van pak Willem, leider van het weeshuis, een prachtige bedankbrief ontvangen voor alle mensen in Nederland die hebben gedoneerd. Hij heeft er zand, cement, grint, betonijzer en hout voor gekocht, genoeg om het laatste stuk dak van de nieuwbouw keuken te dichten, het werk doen ze zelf.

Hij wenst jullie allen gezondheid en Gods zegen van harte toe.

Het restant gaan we ter plekke, in overleg met de leiding, besteden aan de noodzakelijke dingen die nodig zijn om goed te kunnen wonen en leven in de nieuwe panti, voor de 45 panti-kinderen en hun leiders.

Ook de sponsors die een kind persoonlijk ondersteunen om verder te kunnen studeren aan de universiteit, heel erg bedankt! Eén is al afgestudeerd en is lerares Engels geworden. Eén rond het 1e jaar IT af aan een hogeschool Informatica. En 2 meiden hopen binnenkort naar de universiteit te gaan.

Dit is allemaal mogelijk gemaakt door jullie!!    Bedankt!!

Kopij:

De kopij voor de volgende nieuwsbrief, t/m dinsdag 2 juli 2019 in te leveren,

bij Conny Fikse, Zuideinderhof 11 of hansenconnyfikse@gmail.com